• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

19.95лв.

Командите в Linux

практически наръчник за работа с конзолата

Share

Пълноценното използване на Linux е невъзможно без командния ред. Не всички конзолни команди обаче имат своите графични аналози, а има и ситуации, при които без команден ред не може.

Тук ще намерите подробно описание на синтаксиса на най-полезните Linux команди, техните параметри и, разбира се, практически примери. Включени са команди за работа с файловата система, текст, локалната мрежа и интернет. Особено внимание е отделено на командите за системния администратор, за управление на потребителите, за управление на процеси и инсталиране на пакети. Разгледани са и командните интерпретатори bash и tcsh, както и езикът gawk, с чиято помощ се автоматизират различни процеси.

Книгата е ориентирана както към начинаещи потребители, които вече познават графичния интерфейс на Linux, но желаят да задълбочат познанията си, така и към администраторите, на които им се налага да управляват локални Linux системи, отдалечени сървъри и да автоматизират някои често изпълнявани задачи.

С този наръчник ще изведете качеството на работата си с Linux на ново, по-високо ниво.

Година

2019

Корици

Меки

Преводач

Влади Владев

Формат

162х235

Страници

212

Съдържание

Въведение…8
За кого ще бъде полезна тази книга?…8

Глава 1. Въведение в командния ред…10
1.1. Покана на командния ред…10
1.2. Получаване на справка за команда…12
1.3. Автоматично дописване в командния ред…13
1.4. Псевдоними на командите…13
1.5. Пренасочване на вход/изход…14
1.6. Команди за изключване на системата…16
1.7. Аварийни клавишни комбинации…17

Глава 2. Кратка информация за командите на Linux…20
2.1. Команди по име …20
2.2. Команди по задача…22
2.3. Аналози на DOS командите в Linux…24
2.4. Групи команди…25

Глава 3. Команди от общо предназначение…27
3.1. Командата arch: сведения за архитектурата на компютъра …27
3.2. Командата banner: създаваме текстов банер…27
3.3. Командата chsh: промяна на командния интерпретатор…28
3.4. Командите cksum и md5sum: изчисляване на контролната сума на файл…28
3.5. Командата clear: изчистване на екрана…29
3.6. Командата date: извеждане на дата и час…29
3.7. Командата echo: извеждане на съобщение…31
3.8. Командата exit: изход от системата…31
3.9. Командата env: задаване на променливи на средата…32
3.10. Командите man и info: извеждане на справка…32
3.11. Командата printenv: извеждане на стойност на променлива на средата…33
3.12. Командата sleep: не прави нищо определено време…33
3.13. Командата tee: пренасочване на входа…33
3.14. Командата true: истината е някъде там…34
3.15. Командата yes: връща y…34
3.16. Командата uname: името и версията на дистрибуцията на Linux…34
3.17. Конвертиране на кодировки, звукови и графични файлове…35

Глава 4. Команди за работа с файлове и папки…38
4.1. Команди за работа с файлове: touch, cat, cp, mv, rm и други…38
4.2. Командите mkdir, cd, ls, rm, rmdir…40
4.3. Командата ln: създаване на референции…43
4.4. Командата chmod: промяна на правата за достъп до файлове и папки…44
4.5. Командата chown: промяна на собственика на файл/папка…48
4.6. Командата chattr: задаване на атрибути на файла…49
4.7. Командата mount: монтиране на файлова система…50
   4.7.1. Ръчно монтиране…50
   4.7.2. Автоматично монтиране на дяловете при зареждане…56
4.8. Командата mkfs: създаване на файлова система…59
4.9. Командата fsck: проверка и възстановяване на файловата система…59
4.10. Командата chroot: смяна на кореновата файлова система…60
4.11. Команди за търсене на файлове…60
4.12. Командата mc…62

Глава 5. Команди за управление на процеси…64
5.1. Командата ps…64
5.2. Командите kill и killall…66
5.3. Програмата top: кой разходва най-много процесорно време?…68
5.4. Командите nice и renice: промяна на приоритета на процес…71
5.5 Командата fuser: кой е отворил ресурса?…72

Глава 6. Команди за работа с текст…73
6.1. Командата cmp: сравняване на два файла…73
6.2. Командата column: разбиване на текста на колони…74
6.3. Командата comm: сравняване на файлове…75
6.4. Командата diff: сравняване на файлове…75
6.5. Команда diff3: сравняване на три файла…76
6.6. Командата egrep: разширен текстов филтър…77
6.7. Командата expand: замяна на символите за табулация с интервали…78
6.8. Командата fmt…78
6.9. Командата fold…79
6.10. Командата grep: текстов филтър…79
6.11. Командите more и less: постраничен извод…80
6.12. Командите head и tail: извеждане на началото и края на файла…80
6.13. Командата look…80
6.14. Командата sort: сортиране на файлове…80
6.15. Командата split: разбиване на файлове на няколко части…81
6.16. Командата unexpand: замяна на интервалите със символи за табулация…82
6.17. Командите vi, nano, ee, mcedit, pico: текстови редактори…82
6.18. Командата wc: брояч на думите във файла…89
6.19. Някои команди за преобразуване на символи и формати…90
6.20. Командата sed: потоков текстов редактор…90
6.21. Командата atom: най-добрият графичен текстов редактор…91

Глава 7. Команди за работа с мрежата и интернет…94
7.1. Командата ifconfig: управление на мрежови интерфейси…94
7.2. Командата netstat:  преглед на маршрутната таблица…96
7.3. Командата route: промяна на маршрутната таблица…99
7.4. Командата pppoeconf:  настройка на DSL връзка…103
7.5. Текстови браузъри…104
7.6. Командата ftp: FTP клиент…104
7.7. Командата wget: изтегляне на файлове…105
7.8. Командата ssh: SSH клиент…107
7.9. Командата ping: проверка на достъпността на възел…109
7.10. Командата tracepath: показва пътя от текущия възел до целевия възел…111
7.11. Командата nmap: мрежов скенер…111

Глава 8. Команди на системния администратор…115
8.1. Командата uptime: информация за работата на системата…115
8.2. Командата users: информация за потребителите …115
8.3. Командите w, who, ftpwho и whoami: информация за потребителите…116
8.4. Команди за мониторинг на системата…116
8.5. Командите free и df: информация за системните ресурси…118
8.6. Програми за тестване и настройка на твърдия диск …119
8.7. Команди за работа с устройствата и драйверите …120
8.8. Командата date: показва и настройва датата и времето…120
8.9. Командата fdisk: управление на дяловете на диска …121
8.10. Командата at: изпълнение на друга команда в определено време…129
8.11. Командите atq и atrm: опашка със задачи и изтриване на задачи…130
8.12. Командата crontab: управление на планировчика на задачи…130
8.13. Командата service: управление на услуги…133

Глава 9. Команди за управление на потребителите…135
9.1. Командата sudo…137
9.2. Командата su…139
9.3. Командите adduser и passwd: създаване на потребител и промяна на паролата…140
9.4. Командата usermod: промяна на акаунта на потребителя…142
9.5. Командата userdel: изтриване на потребител…143
9.6. Командата groupadd: създаване на потребителска група…144
9.7. Командата quotacheck: проверка на квотите…144
9.8. Командата edquota: редактиране на квотата за потребител…146
9.9. Командата repquota: преглед на квотите…148

Глава 10. Команди за инсталиране на пакети…149
10.1. Справка за командите за управление на пакети…150
10.2. Програмата rpm: инсталиране на външен пакет във Fedora/CentOS…151
10.3. Програмата rpmbuild: просто събиране на пакетите от изходен код…152
10.4. Програмата dpkg: управление на DEB пакети…153
10.5. Командата alien: инсталиране на RPM пакети в Debian…155
10.6. Мениджърите на пакети във Fedora/CentOS: dnf и yum…156
10.7. Мениджърът на пакети apt…158
10.8. Командата aptitude…163
10.9. Мениджърът на пакети zypper…164
10.10. Командата snap: управление на snap пакети…165

Глава 11. Командният интерпретатор bash…170
11.1. Настройка на bash…170
11.2. За какво са необходими сценарии на bash?…173
11.3. Вашият първи сценарий…174
11.4. Променливи…175
11.5. Предаваме параметри на сценария…177
11.6. Обработка на масиви…178
11.7. Цикли…178
11.8. Условни оператори…179
11.9. Функции в bash…181
11.10. Практически примери на сценарии…182
   11.10.1. Сценарий за мониторинг на журнал…182
   11.10.2. Преименуване на файлове…182
   11.11.3. Преобразуване на бройна система…183
   11.10.4. Проверка на потребителските права…184
   11.10.5. Генератор на имена за временен файл…184
   11.10.6. Проверка на свободното дисково пространство с известяване по e-mail…185

Глава 12. Команден интерпретатор в стил C: tcsh…186
12.1. Запознаване с tcsh…186
12.2. Конфигурационни файлове на tcsh…188
12.3. Създаване на сценарии на tcsh…190
   12.3.1. Променливи, масиви и изрази…190
   12.3.2. Четене на въведени потребителски данни…193
   12.3.3. Променливи на обвивката tcsh…193
12.4. Управляващи структури…196
   12.4.1. Условният оператор if…196
   12.4.2. Условният оператор if..then..else…197
   12.4.3.Операторът foreach…199
   12.4.4. Операторът while…199
   12.4.5. Операторът switch…200
12.5. Вградени команди в tcsh…201

Глава 13. Езикът за обработка на текстови файлове – gawk…203
13.1. Основи на езика…203
  13.1.1. Образци и действия…203
   13.1.2. Оператори…204
   13.1.3. Променливи…205
   13.1.4. Асоциативни масиви…206
   13.1.5. Функции…206
   13.1.6. Извод на текст…206
13.2. Управляващи структури…207
   13.2.1. Условен оператор if..else…207
   13.2.2. Цикъл while…208
   13.2.3. Цикъл for…208
13.3. Практически примери…209