• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

 

Асеневци трейд ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ с вх. № BG16RFOP002-2.073-18612-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.

Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целите на проекта са:
1. Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19;
2. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.
Дата на стартиране 25.09.2020. Дата на приключване 25.12.2020