• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна
-75%

Original price was: 19.95лв..Current price is: 5.00лв..

jQuery

практическо програмиране за начинаещи

Share

Тук можете да свалите кода, използван в книгата.

С този практически наръчник ще се научите как да използвате библиотеката jQuery и надстройката jQuery UI.
В първата част на книгата е обяснено как се работи с jQuery. Ще научите как да избирате елементи, как да създавате визуални ефекти и как, посредством технологията AJAX, можете да обновявате данните на страница без да я презареждате. Обърнато е внимание и на работата с данни и обработката на събития.
Втора част е посветена на библиотеката jQuery UI, която предлага средства за създаване на потребителски интерфейс. Тук фокуса е върху уиджети, Cookies, визуални ефекти, средства за промяна на външния вид на приложенията и добавяне на взаимодействие с потребителя.
Примерите в трета част се отнасят до най-популярните плъгини и разширения за jQuery, свързани с работата с графики, диаграми, таблици и обработка на форми. Разгледана е и фотогалерия.
Всички примери са щателно тествани, а кодът към тях е предоставен от автора за безплатно сваляне и ползване.

jQuery
Година

2018

Корици

Меки

Преводач

Влади Владев

Страници

284

Формат

159х235

Съдържание

Въведение…7
Включване на jQuery към вашето уеб приложение…7

Част 1. Изучаваме jQuery

Глава 1. Избиране на елементи. Селектори…10
1.1. Просто избиране на елемент…11
 1.1.1. Избиране на всички елементи. Селекторът *…11
   1.1.2. Избиране на елемент по неговото id…12
   1.1.3. Търсене на всички елементи от определен тип…13
   1.1.4. Търсене на елементи по името на класа…14
1.2. Избор с отчитане на йерархията…15
1.3. Филтри…17
1.3.1. Избиране на първия ред от таблицата…17
   1.3.2. Избиране на последния ред от таблицата…19
   1.3.3. Избиране на четните и нечетните елементи…19
   1.3.4. Някои други филтри…20
1.4. Селектори на атрибути…22
1.5. Филтрите :checked и :selected…24

Глава 2. Атрибути на елементите…25
2.1. Методите attr() и removeAttr(): получаване на стойност, задаване и изтриване на атрибути…25
2.2. Методите addClass(), removeClass(): работа със стилове…27
2.3. Методите html() и text(): работа със съдържанието на елементите…30
2.4. Метод val(): работа с атрибута value…31

Глава 3. Визуални ефекти и работа с CSS свойства…34
3.1. Методите hide(), show(), toggle(): управление на видимостта…34
3.2. Методите slideUp(), slideDown() и slideToggle(): плъзгане…35
3.3. Методите fadeOut(), fadeIn() и fadeToggle(): ефект на затихване…37
3.4. Метод fadeTo(): плавно изменение на прозрачността…38
3.5. Метод animate(): проста анимация…39

Глава 4. Работа с CSS…42
4.1. Метод css(): получаване и задаване на стойности на CSS свойства…42
4.2. Други методи…44

Глава 5. Работа с данни…47
5.1. Съхранение и извличане на данни…47
5.2. Атрибутът data…50

Глава 6. Операции с елементите на документа…51
6.1. Операции със съдържанието на елементите…51
6.2. Методите appendTo() и prependTo()…51
6.3. Методите after() и before()…53
6.4. Методите wrapInner() и wrapAll()…54
6.5. Търсене и замяна на елементи…57
6.6. Други полезни методи…58

Глава 7. Търсене и филтрация на елементи…59
7.1. Методите nextUntil() и prevUntil()…59
7.2. Навигация по елементите с помощта на методите next() и prev() …61
7.3. Търсене на родителски и дъщерни елементи…63
7.4. Търсене на елементи от едно ниво…65
7.5. Метод find()…67
7.6. Филтрация на елементи. Метод filter()…68
7.7. Метод is()…71
7.8. Метод not()…72

Глава 8. Обработка на събития…74
8.1. Остарелите методи load() и unload(). Правилният обработчик при напускане на страницата…74
8.2. Задаване на обработчици на събития в jQuery 1.x/2.x…77
8.3. Установяване на обработчици на събития в jQuery 3.x…81
8.4. Метод trigger()…84

Глава 9. jQuery и AJAX…87
9.1. Въведение в AJAX…87
 9.1.1. Презареждане на страницата в движение…87
   9.1.2. Създаване на AJAX приложение…88
9.2. Методи на jQuery за взаимодействие с AJAX…93
9.2.1. Зареждане на страница. Метод load()…93
   9.2.2. Получаване на данни от сървър с използване на POST заявка…97
   9.2.3 Получаване на данни от сървъра с използване на GET-заявка…99
   9.2.4. Зареждане и изпълнение на JS файлове…100
   9.2.5. Получаване на JSON данни…102

Глава 10. Полезни функции и методи в jQuery…106
10.1. Функция each()…106
10.2. Функция extend()…108
10.3. Функция merge()…109
10.4. Функция unique()…110
10.5. Функция inArray()…112

Част 2. Запознаване с  jQuery UI

Глава 11. Въведение в jQuery UI…113
11.1. Какво е jQuery UI?…113
11.2. Какво представлява сам по себе си плъгинът jQuery UI?…115
11.3. Преимущества на jQuery UI…116
11.4. Недостатъци на jQuery UI…118
11.5. Използване на jQuery UI…119

Глава 12. Подобряваме потребителския интерфейс с помощта на уиджети…120
12.1. Избор на дата…120
12.2. Диалогов прозорец…123
12.3. Разтварящи се секции…125
12.4. Индикатор на процеса…127
12.5. Табове…129
12.6. Автоматично дописване…131
12.7. Бутон…134
12.8. Меню…135
12.9. Ефектна подсказка ToolTip…140
12.10. Плъзгач…141

Глава 13. Добавяме взаимодействие с потребителя във вашия интерфейс…146
13.1. Влачене с помощта на JavaScript…146
13.2. Провлачване със средствата на jQuery UI (Draggable)…152
13.3. Сортиране на елементи (Sortable)…154
13.4. Промяна на размерите на елементите (Resizable)…157
13.5. Селектираме елементи (Selectable)…163

Глава 14. Работа с Cookies…168
14.1. Какво представлява Cookies?…168
14.2. jQuery Cookie…169

Глава 15. Анимационни ефекти…171
15.1. Метод effect() и анимационни ефекти…171
15.2. Ефекти и техните параметри…172
15.3. Настройка на ефектите с помощта на easing…175
15.4. Демонстрация на всички ефекти наведнъж…177
15.5. Манипулация с цветовете…187

Глава 16. Промяна на външния вид на приложения, използващи jQuery UI…189
16.1. Използване на ThemeRoller…189
16.2. Външни теми за оформление…194
16.3. Персонализиране на вашите приложения с помощта на jQuery UI CSS Framework…195
16.3.1. Класове на оформление…195
   16.3.2. Добавяне на заоблени ъгли…195
   16.3.3. Оформление на уиджети…197
   16.3.4. Икони…198
   16.3.4. Таблица на предварително дефинираните класове…202
   16.3.5. Ефектен диалог…202

Част 3. Плъгини и разширения за библиотеката jQuery

Глава 17. Създаване на динамично меню на сайта…206
17.1. Меню – най-важният елемент на сайта…206
17.2. Допълнителните плъгини Superfish и hoverIntent…207
17.3. Разработка на меню…208
17.4. Допълнителни настройки на Superfish…213
17.5. Вертикално меню…214
17.6. Мега меню…215

Глава 18. Плъгинът jqGrid: работа с таблици…217
18.1. Запознаване с плъгина…217
18.2. Работа с таблици…222
18.3. Получаване на информация от база данни…227
18.4. Добавяне, редактиране и изтриване на информация, намираща се в базата данни…235
18.5. Търсене на данни в базата данни …240

Глава 19. Плъгинът jqPlot: построяваме графики и диаграми…247
19.1. Запознаване с плъгина…247
19.2. Построяваме сложна графика…249
19.3. Построяваме кръгова диаграма…252
19.4. Стълбовидна диаграма…254
19.5. Рисуваме тренд линия…257
19.6. Допълнителни източници на информация…259

Глава 20. Избор на плъгин за обработка на форми…260
20.1. Плъгинът jQuery Form…260
20.2. Плъгинът jQuery Validate: валидация на данните…266

Глава 21. Фотогалерията FancyBox…278
21.1. Проста галерия…278
21.2. Надписи към изображенията…281
21.3. Задаване на параметри на галерията…281

Заключение…284