• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна
-25%

Original price was: 19.95лв..Current price is: 14.96лв..

Политическа психология

Share

ОЧАКВАЙТЕ НАЛИЧНОСТ СЛЕД 19 ЮЛИ.

 

Най-съществените от правилата за управление на хора се отнасят до техните действия. Кога да действаш, как да действаш, в какви граници да действаш. Отговорът на всички тези въпроси съставлява политическото изкуство.

В това свое класическо произведение Густав Льобон разглежда целта и методите на политическата психология, психологическите фактори на политическия живот и управлението на народа. Спира се и върху еволюцията на анархизма и борбата срещу социалното разложение.

Тезите на автора са илюстрирани с много примери от миналото и с констатации на грешки в управленията на различни държави, твърде поучителни, впрочем, и за българските политици и държавници.

Съдържание

Предговор…5

Цел и метод
Политическа психология…6
Икономическите необходимости и политическите теории…15
Научни методи в политическата психология…25

Психологически фактори на политическия живот
Произход на законите и законодателните илюзии…36
Злодеянието на законите…44
Политическата роля на страха…53
Модерното преобразяване на божественото право. Етатизмът…61
Психологичните фактори за военните борби…71
Психологичните фактори на икономическите борби…82
Психологични влияния върху училищното образование…85

Народно управление
Eлит и маса…98
Произход на убеждението…110
Умственото състояние на работника…117
Нови форми на народните очаквания…125
Непопулярността на парламента и наддаването…132
Напредък на деспотизма…143

Социалистическите илюзии и синдикалистите
Социалистическите илюзии…152
Синдикалните илюзии…164
Анархистичната еволюция на синдикализма…175

Заблудите на политическата психология по колониалната материя
Нашите колониални начала…183
Психологични резултати от европейското възпитание на
по-долно стоящи народи…198
Психологични резултати от учрежденията и европейските религии върху по-долните народи…207
Психологични причини за безсилието на европейската цивилизация да прероди по-долните народи…215
Нови форми на колонизация…224

Еволюцията на анархизма и борбата срещу социалното разложение
Социална анархия…232
Напредъкът на престъпността…245
Политическото убийство…256
Религиозните преследвания…260
Социалните борби…267
Модерният фатализъм и разлагането на фаталността…277
Обществената отбрана…291