• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

19.95лв.

Психология на революцията

Френската революция: причини, развитие и последствия

Share

В това свое произведение Густав Льобон подробно изследва психологическите елементи на революционните движения, техните основни характеристики и развитието на принципите им.
Льобон се концентрира главно върху периода между 1789 и 1800 г., като ползва за основа на своите теории Френската революция.
В нейното избухване, развитие и край той открива специфични форми на душевност, които имат огромно значение за истинското разбиране на революциите като исторически феномен.
Направен е и обстоен преглед на психическите и емоционални качества на лидерите на революционните движения.
Психологическото изследване не се спира единствено на влиянието на тълпата или описанията на гротескни епизоди от историята на Революцията. То стои на основите на клиничната психология, описвайки патологията на Френската революция и последвалите я събития.
В края на книгата Льобон се спира на последствията от конфликта между традициите и революционните принципи, обръщайки специално внимание на демократичните убеждения и тяхното развитие след Френската революция.
„Психология на революцията“ е за всеки, желаещ да се запознае по-добре с историята на Френската революция, политическата психология и събитията в Европа и света от XVIII в.


“Един народ би постигнал сериозен и бърз напредък едва тогава, когато разбере, че само личните усилия на всяка отделна личност, а не системата на управление, определят истинската стойност на една нация.”

“Младите хора днес предпочитат действията пред мислите и пренебрегвайки сухите дисертации на философите, не се интересуват от празни спекулации относно въпроси, чието естество остава неизвестно. Действията със сигурност са нещо много добро и истинският напредък е резултат от действия, но е полезен само когато е правилно насочен.”

“Силата на политическите и религиозните убеждения, които движат света, се крие именно във факта, че са родени от афективни и мистични елементи и не са създадени, нито са ръководени от разума.”

“Ролята на народа е една и съща при всички революции. Той не ги създава, нито ги насочва, тъй като те се създават и управляват от лидери.”

“Независимо от техния произход, революциите не постигат резултати, докато не проникнат в душата на голяма част от народа. Следователно те са следствие от психологията на тълпите.”

Година

2021

Дизайнер на корицата

Кристина Петрова

Корици

Меки

Преводач

Моника Георгиева

Редактор

Цветина Цолова

Страници

322

Формат

143х200

Съдържание

Предговор…7

Част 1. Психологически елементи на революционните движения
Книга 1. Основни характеристики на революциите
Глава 1. Научни и политически революции…17
Глава 2. Религиозни революции…28
Глава 3. Действия на правителството по време на революция…43
Глава 4. Ролята на народа в революциите…54

Книга 2. Форми на душевността, които са водещи по време на революцията
Глава 1. Индивидуални форми на характера по време на революцията…69
Глава 2. Мистичен и якобински тип душевност…80
Глава 3. Революционна и криминална форма на душевността…91
Глава 4. Психология на революционните тълпи…96
Глава 5. Психология на революционните събрания…107

Част 2. Френската революция
Книга 1. Произход на Френската революция
Глава 1. Мнения на историците по отношение на Френската революция…115
Глава 2. Психологически основи на стария ред…130
Глава 3. Психологическа анархия по време на революцията и влиянието на философите…140
Глава 4. Психологически илюзии по отношение на Френската революция…151

Книга 2. Рационални, афективни, мистични и колективни влияния по време на революцията
Глава 1. Психология на Учредителното събрание…159
Глава 2. Психология на Законодателното събрание…175
Глава 3. Психология на конвента…182
Глава 4. Управлението на Конвента…194
Глава 5. Прояви на революционно насилие…204
Глава 6. Армиите на Революцията…214
Глава 7. Психология на водачите на революцията…223

Книга 3. Конфликтът между наследствените влияния и революционните принципи
Глава 1. Последните мигове на анархията – Директорията…243
Глава 2. Възстановяване на реда. Републиката на Консулата…256
Глава 3. Политически последствия от конфликта между традициите и
революционните принципи през изминалия век…266

Част 3. Развитие на революционните принципи
Глава 1. Развитие на демократичните убеждения след Революцията…278
Глава 2. Резултати от демократичното развитие…289
Глава 3. Нови форми на демократичните убеждения…305

Заключение…315