• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

19.95лв.

MongoDB

нерелационни бази данни

Share

MongoDB е една от най-популярните системи за управление на нерелационни бази данни. Налична е както като облачна услуга (MongoDB Atlas), така и за различни платформи – Windows, Linux, MacOS, Solaris.
С помощта на този кратък наръчник ще усвоите основите и тънкостите на MongoDB. Книгата покрива:
• Инсталиране на MongoDB на различни операционни системи и конфигуриране на защитата.
• Базово администриране на MongoDB; създаване на база данни и колекция; вмъкване, актуализиране и изтриване на документи; премахване на колекции и бази данни; селекция от данни; филтри и сортиране; операции върху колекции; ограничени колекции.
• Използване на конзолния (mongosh) и графичния клиент (MongoDB Compass) за извършване на операции с данни.
• Използване на облачния сървис MongoDB Atlas, с който получавате облачна база данни и множество инструменти за работа с данните.
• Използване на PHP за работа с MongoDB – скриптове за добавяне и четене на информация от базата данни; чертане на графика с помощта на PHPChart; преобразуване на документен обект в масив.
• Администриране на бази данни: архивиране, възстановяване и създаване на резервно копие; мониторинг на работата на бази данни; конфигуриране.

Година

2023

Формат

162х235

Страници

152

Корици

Меки

Преводач

Надежда Борисова

Редактор

Ивелин Михайлов

Съдържание

Въведение…6

Глава 1. Въведение в MongoDB…8
1.1. Основни принципи…8
1.2. Система за управление на бази данни…9
1.3. Документно-ориентирана база данни…12
1.4. SQL или NoSQL – кое е по-добро?…14
1.5. Особенности на MongoDB…17
1.5.1. Документи вместо стрингове…18
1.5.2. Колекции…18
1.5.3. Репликация…20
1.5.4. Формат на данните в MongoDB…21
1.5.5. Кросплатформеност…21
1.5.6. Лекота на използване…21
1.5.7. Технологията GridFS…22

Глава 2. Получаване на Mongo DB…23
2.1. Инсталиране на MongoDB на Linux…23
2.2. Инсталиране на MongoDB на Windows…25
2.3. Инсталиране на macOS…30
2.4. Защита на MongoDB…32
2.5. Настройки на защитната стена…36

Глава 3. Работа с базата данни MongoDB…38
3.1. Документи и колекции…38
3.2. Инсталиране и администриране на база данни…42
3.2.1. Информационни съобщения mongosh…42
3.2.2. Създаване на база данни…44
3.2.3. Получаване на статистика…46
3.3. Добавяне на данни…48
3.3.1. Създаване на колекция “в движение“…48
3.3.2. Вмъкване на един документ…49
3.3.3. Вмъкване на няколко документа…51
3.3.4. Оформяне на документа преди вмъкване…52
3.3.5. Зареждане на документи от файл…53
3.4. Избор и филтриране на данни…54
3.4.1. Базово филтриране…55
3.4.2. Филтриране по липсващи свойства…55
3.4.3. Филтриране по елементи на масива…56
3.4.4. Проекция: нека посочим полетата, които искаме да видим като резултат…57
3.4.5. Заявка за вложени обекти…58
3.4.6. Използване на JavaScript…59
3.4.7. Използване на регулярни изрази…59
3.4.8. Търсене в един документ…60
3.4.9. Курсори…60
3.5. Странициране и сортиране…61
3.5.1. Методите skip() и limit()…61
3.5.2. Операторът slice…62
3.6. Индекси…64
3.6.1. Създаване на индекс…64
3.6.2. Премахване на индекси…65
3.6.3. Настройка на индекси…65
3.6.4. Управление на индекса…66
3.7. Агрегатни функции…66
3.7.1. Брой елементи в колекцията…66
3.7.2. Функцията distinct…67
3.7.3. Функциите min и max…68
3.8. Оператори за селекция…70
3.8.1. Условни оператори…70
3.8.2. Логически оператори…71
3.8.3. Търсене по масив…72
3.8.4. Проверка за съществуване на ключ…74
3.8.5. Операторът $type…74
3.8.6. Регулярни изрази…74
3.9. Актуализация на данни…75
3.9.1. Методът replaceOne…75
3.9.2. updateOne и updateMany…76
3.9.3. Изтриване на поле…77
3.9.4. Актуализиране на масиви…77
3.9.5. Премахване на елемент от масив…78
3.10. Премахване на данни…79
3.10.1. Методите deleteOne() и deleteMany() …79
3.10.2. Премахване на колекции и бази данни…80
3.11. Задаване на връзки в базата данни…81
3.11.1. Ръчно задаване на връзки…81
3.11.2. Автоматично свързване…82
3.12. Управление на колекцията…84
3.12.1. Изрично създаване на колекция…84
3.12.2. Преименуване на колекция…89
3.12.3. Ограничени колекции…89
3.12.4. Подколекции…90
3.13. Някои съображения при разработка на схеми в MongoDB…90

Глава 4. Работа с MongoDB Compass…93
4.1. Свързване към базата данни…93
4.2. Базови операции…95
4.3. Операции с документи…96
4.4. Анализ на данни…101
4.5. Вграден Mongosh…101

Глава 5. Репликация и шардинг…103
5.1. Репликация…103
5.2. Шардинг…105

Глава 6. Облачният сървис MongoDB Atlas…108
6.1. Първи стъпки с Atlas…109
6.2. Облачно управление на MongoDB…115
6.3. Контрол на достъпа до облачна база данни…117
6.3.1. Създаване на допълнителен ограничен потребител…117
6.3.2. Промяна на потребителската парола…122
6.3.3. Добавяне на допълнителен IP адрес…122
6.4. Визуализация на данни…124

Глава 7. Работа с MongoDB в PHP…126
7.1. Инсталиране на разширението за поддръжка на MongoDB…126
7.2. Добавяне на данни към базата данни…129
7.3. Четене на данни от базата данни…133
7.4. Визуализация на данни с помощта на PHPChart…138
7.5. Полезни трикове…140
7.5.1. Ограничаване на времето за изпълнение на заявката…140
7.5.2. Преобразуване на обект в масив…141

Глава 8. Администриране на бази данни…145
8.1. Архивиране и възстановяване на база данни…145
8.1.1. Създаване на резервно копие…145
8.1.2. Възстановяване от резервно копие…146
8.2. Мониторинг на работата на бази данни…147
8.2.1. Командата mongostat…147
8.2.2. Командата mongotop…148
8.3. Конфигурационен файл…149
8.3.1. Раздел net…150
8.3.2. Раздел storage…151
8.3.3. Раздел systemLog…151
8.3.4. Раздел security…151