• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

27.95лв.

Python – основи на езика в примери

Share

Тенденциите са такива, че търсенето на програмисти, работещи с Python, постоянно расте. Тази нарастваща популярност на езика до голяма степен се дължи на неговата простота, красота и ефективност. Спектърът от задачи, които могат да бъдат решавани с Python, е повече от внушителен. Затова изучаването на Python е един разумен и многообещаващ избор.
Опитът показва, че различните концепции и подходи за програмиране се усвояват най-лесно, когато са илюстрирани с примери. Именно тази методика е използвана и в книгата. Теоретичните сведения се привеждат в минимален обем, но наред с това достатъчен за качественото усвояване на материала.
Структурата на книгата е такава, че в първата глава се прави кратък обзор на основните синтактични конструкции на Python. Това ще позволи на читателя практически веднага, още преди да завърши четенето на книгата, да пристъпи към създаването на несложни, но напълно функционални програмни кодове.
Следващите глави са посветени на по-детайлното разглеждане на въпроси, свързани с ефективното програмиране с Python. Сред темите, които се разглеждат са: работа с различни типове данни, оператори, цикли, управляващи конструкции, обработка на изключения, списъци, кортежи, вложени списъци, множества и речници, работа с текст, създаване на функции, операции с файлове.
Книгата ще послужи за пътеводител, приятел и надежден помощник на онези, които са решили да се приобщят към обществото на Python програмистите. Авторът е положил максимални усилия да направи съдържанието достатъчно разбираемо и нагледно.

Свалете кода от Python - основи на езика в примери

 

Година

2021

Корици

Меки

Преводач

Влади Владев

Страници

356

Формат

162х235

Съдържание

Встъпление
Книга за програмния език Python…5
Езикът Python…5
Особености на книгата…7
Програмно обезпечение…9
За автора…15
Обратна връзка…15
Благодарности…16

Глава 1.
Запознаване с Python…17
Първата програма…17
Използване на различни среди за разработка…24
Запознаване с променливи…39
Извеждане на стойност в програмата…43
Функция eval()…51
Запознаване със списъци…53
Запознаване с условен оператор…61
Запознаване с оператор за цикъл…64
Запознаване с функции…70
Резюме…74
Задачи за самостоятелна работа…76

Глава 2.
Основни операции…78
Оператор за цикъл while…78
Оператор за цикъл for…88
Условен оператор if…97
Тернарен оператор…111
Обработка на изключителни ситуации…116
Резюме…128
Задачи за самостоятелна работа…129

Глава 3.
Списъци и кортежи…132
Запознаване с кортежи…132
Основни операции със списъци и кортежи…138
Създаване на извадка на основата на списъци и кортежи…146
Вложени списъци и кортежи…155
Копиране на списъци и кортежи…161
Функции и методи за работа със списъци…166
Резюме…175
Задачи за самостоятелна работа…178

Глава 4.
Множества и речници…180
Запознаване с множества…180
Операции с множества…185
Примери с множества…195
Запознаване с речници…200
Операции с речници…208
Резюме…216
Задачи за самостоятелна работа…217

Глава 5.
Работа с текст…220
Текстови литерали…220
Основни операции с текст…235
Методи за работа с текст…239
Примери за работа с текст…251
Резюме…256
Задачи за самостоятелна работа…258

Глава 6.
Функции…260
Деклариране и извикване на функция…260
Именувани аргументи на функции…270
Механизъм за предаване на аргументи…272
Стойности на аргументите по подразбиране…276
Функции с произволен брой аргументи…280
Локални и глобални променливи…283
Вложени функции…286
Ламбда-функции…288
Функция като аргумент и резултат…291
Рекурсия…295
Декоратори на функции…298
Функции генератори…302
Анотации и документиране във функции…306
Резюме…310
Задачи за самостоятелна работа…313

Глава 7.
Файлове и данни…315
Числови данни…315
Логически стойности…328
Дата и време…331
Работа с файлове…340
Резюме…352
Задачи за самостоятелна работа…353

Заключение
Междинни изводи…355