• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

27.95лв.

Конфигуриране и управление на виртуални сървъри и облачни решения

Share

В тази книга е обяснена „механиката“ на виртуалните сървъри. Ще ви бъде от полза, ако предстои да наемете виртуален сървър за някаква задача, например за уебсайт. Тук ще намерите информация за това как да виртуализирате физически сървър, за да го поставите в дейта центъра на облачен провайдър. А може и обратно – да настроите физически сървър така, че на него да работят няколко виртуални сървъра.
В книгата ще намерите и:
• Сравнение на облачен и виртуален сървър; избор на облачен провайдър и използване на Google Cloud.
• Описание на пълния цикъл по създаване на уебсървър – създаване на потребители; настройки на защитната стена и архивирането; управление и оптимизиране на Apache; инсталиране и настройка на MySQL сървър и ssl сертификат; избор на версия на PHP и инсталиране на панел за управление. Дадено е и детайлно описание на файловата система на Linux.
• Избор на решение за виртуализация. Разгледани са най-популярните хипервайзори – VMWare Workstation, KVM и Virtuozzo. Показано е и как да виртуализирате вече наличен физически сървър и как да обслужвате виртуален сървър.
Специално внимание е отделено на миграцията на облачните решения; инсталиране на Amazon EC2 CLI на виртуален сървър; работа с Microsoft Azure; виртуализация на приложения с Docker; използване на облачни хранилища и създаване на персонален VPN сървър.

Година

2024

Формат

162х235

Страници

314

Корици

Меки

Преводач

Влади Владев

Редактор

Ивелин Михайлов

Съдържание

Въведение…9
Глава 1. Физически или виртуален? Защо виртуалният сървър е по-изгоден?…13
1.1. Стойност на физическия сървър…13
1.2. Цената на VDS…15
1.3. Себестойност на поддръжката на физически сървър…17
1.4. За VPS, VDS и спекулантите…18
1.5. Изводи…22

Глава 2. Избор на VDS за проекта…23
2.1. UTI сертификация…23
2.2. Режим на работа на Отдела за поддръжка…24
2.3. Резервно копиране и снапшоти…24
2.4. Тънкости на виртуалния процесор…25
2.5. Скорост на SSD…25
2.6. Наличие на тестов период…26
2.7. Пропускателна способност на интернет канала…26
2.8. Принципи на таксуване. Смяна на тарифата…26
2.9. Панел за управление…27

Глава 3. Поръчка на виртуален сървър в Google Cloud. Скъпо решение…29
3.1. Преди да пристъпите…29
3.2. Създаване на виртуална машина…30
3.3. Предложенията на Google за икономия на парите ви…39
3.4. Промяна на ресурсите на VDS…41
3.5. Получаване на статичен IP адрес…45
3.6. Създаване на снапшот…47
3.7. Настройка на плащането…48

Глава 4. ToDO: какво трябва да направите след покупката на виртуален сървър…51
4.1. Сменяме паролата за потребителя root…51
4.2. Създаваме обикновен потребител…52
4.3. Инсталиране на удобен редактор…52
4.4. Превръщаме обикновения потребител в администратор…54
4.5. Забраняваме входа на root по SSH…55
4.6. Смяна на порта…55
4.7. SSH вход по ключ…55
4.8. Настройка на защитната стена…58
4.8.1. Базова настройка…58
4.8.2. Създаване на правила за сървисите…60
4.8.3. Разрешаваме IP адрес…61
4.8.4. Забраняваме IP адрес и служба…61
4.8.5. Изтриване и нулиране на правилата…62
4.9. Настройте резервно копиране…62
4.10. Инсталиране на панел за управление на сървъра…65

Глава 5. Избираме панел за управление на виртуалния сървър…66
5.1. Трябва ли ни панел за управление на виртуалния сървър?…66
5.2. Платени панели за управление…66
5.2.1. cPanel…66
    5.2.2. DirectAdmin…67
    5.2.3. ISPManager…69
    5.2.4. Plesk…70
5.3. Безплатни панели…71
5.3.1. Webmin…71
    5.3.2. VestaCP…72
    5.3.3. ISPConfig…73
    5.3.4. Ajenti…73
    5.3.5. Препоръки…74
5.4. Инсталиране на панела за управление Webmin…75

Глава 6. Настройка на уебсървър на VDS…80
6.1. Най-популярният уебсървър…80
6.2. Инсталиране на уебсървър и PHP интерпретатор. Избор на версия…81
6.3. Тестване на настройките…85
6.4. Конфигурационният файл на уебсървъра…87
6.4.1. Базова настройка…87
    6.4.2. Най-полезните директиви на конфигурационния файл…89
    6.4.3. Работа на сървъра на няколко порта…97
    6.4.4. Определяне на виртуални възли…99
    6.4.5. Потребителски папки…101
    6.4.6. Динамични поддомейни…102
6.5. Управление на сървъра Apache…103
6.6. Оптимизация на Apache…103
6.7. Инсталиране на сървър за база данни MySQL…105
    6.7.1. Инсталиране на сървър…105
    6.7.2. Промяна на паролата за root и добавяне на потребители…106
    6.7.3. Стартиране и спиране на сървъра…110
6.8. SSL сертификат…111
    6.8.1. Избор на сертификат. Типове сертификати…111
    6.8.2. Какъв тип сертификат да изберем?…111
    6.8.3. Откъде да си купим SSL сертификат?…114
    6.8.4. Конвертиране на сертификата…115
    6.8.5. Сертификатът Let’s Encrypt…116

Глава 7. Виртуализация и облачни технологии…120
7.1. Тайната за популярността на виртуализацията…120
7.2. Терминология…121
7.3. Търговци на виртуални решения…122
7.4. Избор на хипервайзор…123
    7.4.1. Типове хипервайзори…123
    7.4.2. Популярни решения…125
7.5. KVM и Virtuozzo (OpenVZ)…133
7.6. VMWare за Linux…135
    7.6.1. Инсталиране на VMware в Linux…136
    7.6.2. Стартираме VMware …138
    7.6.3. Създаваме и стартираме виртуална машина…140
7.7. Платформа за виртуализация за малък бизнес VMware Server…145
    7.7.1 Какво е VMware Server?…145
    7.7.2. Основни начини за използване…145
    7.7.3. Основни възможности…146

Глава 8. Виртуализация на съществуващ физически сървър…147
8.1. Пренасяме физически Linux сървър на виртуална машина VMware…147
    8.1.1. Създаване на образ на диска…147
    8.1.2. Конвертиране на образа във формат vmdk…148
    8.1.3. Конвертираме във формат ovf (Open Virtualization Format)…148
8.2. Виртуализация на Windows сървър: пренасяме физически сървър във виртуална машина VMWare…155
    8.2.1. VMware® vCenter Converter Standalone…155
    8.2.2. Преобразуване във формат OVF…160
8.3. Създаване на образ на Windows във формат VHD…160

Глава 9. Virtuozzo – решение за виртуализация на базата на OpenVZ…163
9.1. Какво е Virtuozzo?…163
9.2. Принцип на работа с Virtuozzo…164
9.3. Инсталиране на Virtuozzo…165
9.4. Създаване и настройка на контейнери…168
9.5. Вход в гостуваща операционна система …170

Глава 10. KVM – безплатно решение за виртуализация…171
10.1. Какво е KVM?…171
10.2. Инсталиране на KVM…171
10.3. Създаване на виртуален сървър …173
10.4. Допълнителни възможности…176

Глава 11. Инсталиране на Amazon EC2 CLI на виртуален сървър…178
11.1. Инсталиране на CLI в Amazon Linux…178
11.2. Инсталиране в Windows…179
11.3. Инсталиране в произволна дистрибуция на Linux…180

Глава 12. Microsoft Azure: Linux inside…182
12.1. Защо Azure е добро?…182
12.2. Подготвителни работи…183
12.3. Издатели, предложения, SKU номера и др….183
12.4. Създаване на виртуална машина…188
12.5. Настройка на виртуалната машина…189
12.6. Допълнителни ръководства…190

Глава 13. Контейнерите Docker: виртуализация на приложение…191
13.1. Сравнение на системите за контейнеризация…191
13.2. Инсталиране и настройка…192
13.3. Логинг и мониторинг…193
13.4. Размерът има значение?…193
13.5. Избор на система за контейнеризация…194
13.6. Инсталиране и използване на Docker…194
    13.6.1. Инсталиране на Docker…194
    13.6.2. Настройка на командата Docker без sudo (незадължително)…196
    13.6.3. Използване на командата Docker…197
    13.6.4. Работа с образи на Docker…199
    13.6.5. Стартиране на Docker контейнери…202
    13.6.6. Управление на контейнери в Docker …203
    13.6.7. Извършване на промени в контейнер за Docker образ…206
    13.6.8. Качване на Docker образи в репозиторито на Docker…207

Глава 14. Облачно хранилище. Къде да съхраняваме резервните си копия?…210
14.1. За какво са ни средства за резервно копиране?…210
14.2. Общи препоръки…211
    14.2.1. Не дръжте всички яйца в една кошница…211
    14.2.2. Правило „3-2-1“ за параноици…213
    14.2.3. Периодичност на създаване на резервни копия…213
    14.2.4. Дълбочина на резервното копие…213
    14.2.5. Как можем да спестим? …214
    14.2.6. Проверявайте периодично резервните копия…215
14.3. Разработка на план за резервно копиране на уебсървър…215
14.4. Разработка на сценарий за резервно копиране…217
14.5. Създаване на дъмп и възстановяване на базата данни…225
14.6. Cloud Storage: особености на обектното облачно хранилище…226
    14.6.1. File storage vs Cloud storage…226
    14.6.2. Файлови и обектни облачни хранилища…228
    14.6.3. Примери за използване на обектно облачно хранилище…230
    14.6.4. Монтиране на хранилището S3 в Linux…231

Глава 15. Персонален VPN сървър…233
15.1. Защо VPN сървърът е must have?…233
15.2. Инсталиране на необходимото програмно обезпечение …233
15.3. Настройка на центъра за сертификация…234
15.4. Създаване на сертификат и ключ за сървъра…235
15.5. Създаване на сертификат и ключове за клиента…236
15.6. Настройка на OpenVPN…237
15.7. Инфраструктура за клиентите…240
15.8. Как да осъществим връзка?…242

Глава 16. Миграция на облачни решения …243
16.1. Миграция от Microsoft Azure на VMWare…243
    16.1.1. Командата Save-AzureVhd…243
    16.1.2. Няколко примера…243
    16.1.3. Конвертиране във формат VMDK…244
16.2. Конвертиране на виртуална машина Hyper-V във VMWare…244
    16.2.1. Избор на конвертор…244
    16.2.2. Инсталиране на модула PowerShell за Hyper-V…245
    16.2.3. Подготовка на виртуалната машина…245
    16.2.4. Конвертиране с помощта на HypervOVAConverter…246
    16.2.5. Конвертиране с помощта на StarWind V2V Converter…247
16.3. Пренасяне на сървър от Amazon EC2 във виртуална машина VMware/Hyper-V/Citrix Xen…249
    16.3.1. Подготовка за пренасяне…249
    16.3.2. Експортиране…250

Глава 17. Файлова система…251
17.1. Какви файлови системи се поддържат в Linux?…251
17.2. Каква файлова система да изберем?…253
17.3. Какво трябва да знаем за файловата система на Linux?…254
    17.3.1. Имена на файловете и папките…254
    17.3.2. Файлове на устройства …255
    17.3.3. Коренова файлова система и основни подпапки от първо ниво…256
17.4. Команди за работа с файлове и папки …257
    17.4.1. Команди за работа с файлове …257
    17.4.2. Команди за работа с папки …261
    17.4.3. Връзки …262
17.5. Права за достъп …263
    17.5.1. Общи положения …263
    17.5.2. Смяна на собственика на файл …264
    17.5.3. Определяне на права за достъп …264
    17.5.4. Специални права за достъп …267
17.6. Атрибути на файла …267
17.7. Търсене на файлове…268
17.8. Монтиране на файлови системи …271
    17.8.1. Монтираме файлови системи ръчно …271
    17.8.2. Имена на устройствата …272
    17.8.3. Монтираме файловите системи при зареждане …275
    17.8.4. Автоматично монтиране на файлови системи …276
17.9. Работа с журнал …277
17.10. Предимства на файловата система ext4…277

Глава 18. Обслужване на виртуалния сървър…279
18.1. Инсталиране на програмно обезпечение…279
    18.1.1. Въведение в пакетите…279
    18.1.2. Какво съдържат пакетите?…280
18.1.3. Източници на пакети…281
18.1.4. Програми за управление на пакети…282
18.1.5. Мениджърите на пакети yum и dnf…284
18.1.6. Мениджър на пакетите apt-get (Debian)…287
18.2. Добавяне и разширение на виртуален диск…288
    18.2.1. Добавяне на още един виртуален диск…288
    18.2.2. Разширяване на съществуващ диск…292
18.3. Журналиране. Четем логове…295
18.3.1. Протоколиране по нов начин…295
    18.3.2. Настройка на правилния часови пояс…296
    18.3.3. Преглед и филтрация на логовете…296
    18.3.4. Текущото и предходното зареждане…296
    18.3.5. Филтър по дата…297
    18.3.6. Филтър по сървис…297
    18.3.7. Филтър по път…298
    18.3.8. Филтър по процес или потребител…298
    18.3.9. Преглед на съобщенията на ядрото…298
    18.3.10. Филтър по нивото на грешката…299
    18.3.11. Журнали в реално време…299
    18.3.12. Централизирано съхранение на логовете…299
18.4. Настройваме ротация на логове за икономия на място…300
    18.4.1. Какво е това?…300
    18.4.2. Настройка на Logrotate…301
    18.4.3. Автоматично стартиране на Logrotate…303
18.5. Планировчик cron: настройка на автоматично изпълнение на команди…303
    18.5.1. Управление на планировчика на задачи…303
    18.5.2. Планировчикът at…306
    18.5.3. Еднократно отсрочено изпълнение на команди…308
    18.5.4. Фоново изпълнение на команди…309
18.6. Сървис за мониторинг…310
    18.6.1. Какво е monit?…310
    18.6.2. Инсталиране на monit и бърза настройка…311
    18.6.3. Настройка на мониторинг на собствен процес…312