• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна
-50%

Original price was: 19.95лв..Current price is: 10.00лв..

CorelDRAW X8 самоучител

Share

Този практически самоучител ще ви научи да създавате и обработвате векторни изображения с помощта на CorelDRAW® X8.

Последователно се разглеждат основните инструменти и техники за работа с графични обекти, цветове и градиенти, прилагане на специални ефекти, работа с текст, подготовка на документа за печат, импортиране и експортиране на изображения.

Ще намерите и множество оригинални примери за създаване на пъзели, лога, QR кодове, баркодове, графични обекти и други практически упражнения.

Книгата е много добър избор за начинаещи дизайнери, които искат да усвоят обработката на векторни изображения.

Година

2016

Корици

Меки

Страници

232

Формат

165х235

Съдържание

Въведение…7
  Какво ново в CorelDRAW X8?…8
  Работни пространства и как се настройват…9
Обновен интерфейс…11
  Мениджър на шрифтове Corel Font Manager…12
  Съдържание за работа…12
  Ресурсът Corel Video Tutorials…13
  Учебни материали…13
  Къде да потърся помощ?…15
Благодарности…16

Глава 1. Започваме работа…17
Стартиране на програмата…17
Компоненти на екрана…18
Лента с инструменти…19
Ленти за управление…33
Лента за характеристики…34
Цветова палитра…35
Палитра на документа…36
Лента за състоянието (статус бар)…37
Контекстно меню…38
Прозорци за настройка…38
Параметри на страницата…38
Отваряне на документи…39
Съхраняване на документи…40
Затваряне на документа…42
Векторна графика…43
Размерни линийки…45
Режим на показване на документ…46
Динамични водачи…47
Многофакторната структура на Corel CONNECT…48
Контент център …50
Синхронизиране на съдържание с Microsoft OneDrive…50
Бутон „Бързо персонализиране“ и бутон за препълване…52
Вграждане на шрифтове…52
Резюме…52

Глава 2. Геометрични фигури…53
Инструментът Rectangle…53
Инструментът Ellipse…56
Инструментът Pick…60
  Селектиране на обекти…60
  Прости очертания и запълвания…63
  Преместване на обекти…63
  Мащабиране на обекти…65
  Огледален образ на обекти…67
  Завъртане на обекти…68
  Наклоняване на обекти…70
  Прозорец за настройка Transformations…71
  Копиране и дублиране на обекти…73
  Изтриване на обекти…76
Командите Undo и Redo…77
Инструментът Crop…78
Инструментът Free Transform…79
Командите в меню Edit…80
Инструментът Polygon…80
Инструментът Star…82
Преобразуване в криви…83
Инструментът Complex Star…83
Резюме…86

Глава 3. Контури и фигури…87
  Построяване на криви…89
  Селектиране на контур с инструмента Pick…90
  Очертаване на контури…91
Инструментът Shape…92
Видове възли…93
Добавяне и изтриване на възли…96
Операции с групи възли…98
  Селектиране на свързани ъгли…99
  Копиране и изрязване на сегменти от криви …100
Инструментът Freehand…101
Инструментът Polyline…104
Огледално редактиране…104
Инструментът Spiral…105
Инструменти за създаване на сложни примитиви…106
Ред при застъпване на обекти…107
Геометрични операции с контури…107
Съединяване на контури …107
  Пресичане, обединяване и изключване на фигури…108
Инструментът Smart Drawing…110
Инструментът Knife…110
Инструментът Eraser…113
Инструментът Smudge …114
Инструментът Roughen …116
Инструменти за съединяване със сегменти…117
Построяване на блок схема с инструмента Straight-Line Connector…117
Съединяване на няколко сегмента…118
Инструментът 2-Point Line…119
Инструментът B-Spline…120
Пример за създаване на лого…122
Резюме…125

Глава 4. Цветове, запълване и очертаване…126
Използване на цветовете…126
Избор на цветове…126
Очертаване…128
  Атрибути на очертанието в прозореца Outline Pen…130
  Преобразуване на очертанието в контур…134
Запълване…135
  Преливащи (градиентни) запълвания…139
  Запълване с шаблон…141
  Интерактивно запълване…149
Прозрачност…150
Режими на наслагване на прозрачност…153
Копиране на запълването и контурното очертание…154
Копиране на прозрачност и примери…156
Запълване на зони…157
Упражнения по запълване…159
  Готови модели от колекцията ClipArt…159
  Запълване отделно от контура…160
  Запълване на затворен контур…163
  Готови запълвания за контур…167
Направете самостоятелно…168
Резюме…169

Глава 5. Организиране наобектите…170
Групиране на обекти…171
Подравняване на обекти…175
  Подравняване по водещи линии…175
  Подравняване по обекти…184
  Подравняване по мрежа…185
  Командата Align…186
  Управление на обекти…190
Слоеве…191
  Слоеве в прозореца за настройки Object Manager…192
  Обекти в прозореца за настройки Object Manager…194
  Имена на обекти…196
  Ред на застъпване и прозорецът за настройки Object Manager…196
  Създаване на слоеве…197
  Преименуване на слоеве…198
  Преместване на обекти между слоеве…198
  Преместване на обекти между страници…200
  Преместване на слоеве…200
  Изтриване на слоеве…201
  Шаблонни слоеве…201
  Показване и скрити обекти в слоя…202
Стилове…203
  Стилове по подразбиране…204
  Създаване на стилове…205
  Приложение на стиловете…207
  Цветови стилове …208
  Цвят на хармонията…208
Създаване на серия документи…209
Инструменти Dimension…215
Пъзели…216
Вмъкване и проверка на баркод…220
Вмъкване на QR код…220
Резюме…222

Глава 6. Текст и предпечатно оформление …223
Графичен текст…224
Характеристики на текста…225
  Текстът като обект…226
  Работа с текст: инструментът Shape…227
Параграфен текст…228
  Преобразуване на параграфен и графичен текст…229
  Разполагане на графичен текст около контур…229
  Кегел и форматиране на символи и абзаци…230
  Параграфен текст в контур…233
Предпечатно оформление…235
  Определения за предпечатно оформление…236
  Обекти на предпечатното оформление…237
Таблици…238
  Създаване на оригинал-макет на брошура…241
  Мастер на слоеве и номериране на страниците…243
  Изрязване на страница по ръбовете…245
  Настройка на полета за печат…245
  Записване на макет като шаблон…247
Резюме…248

Глава 7. Специални ефекти…249
  Създаване на преливане…249
  Брой междинни обекти…253
  Цветови преходи при преливане…255
  Плавност на прехода на форма и цвят…257
Определяне на начални и крайни обекти…258
Възлови точки на преливането…258
  Разрязване, отменяне и сливане на преливания…260
Преливане по контур…262
  Трансформиране в редактируеми контури…265
  Преливане на сложни обекти…265
  Приложение на преливането…266
Маска…269
  Режим по подразбиране…269
  Създаване на маска…269
  Редактиране на маска…270
  Редактиране на обекти в маска…270
  Вложени маски…271
  Отменяне на маската…272
  Съвети за прилагане на маските…272
Изкривяване…272
  Свиване и разтягане…273
  Изкривяване като цип…276
  Изкривяване с усукване…278
Градиентни мрежи…281
  Елементи на мрежата…282
  Заглаждане на мрежата…282
  Оцветяване на възлите и клетките…283
  Особености на създаването и редактирането на мрежи…287
Оконтуряване …287
  Управление на оконтуряването в лентата за характеристики…289
  Цветове на оконтуряването…290
  Копиране на атрибути…290
  Командите в меню Effects…291
Обвивки…293
  Клавишни комбинации за твърдите режими…295
  Вложена обвивка и отменяне на ефект…295
  Видове изкривявания на обекта в обвивката…296
  Конвертиране на ефект в контур…296
Перспектива…297
Векторна екструзия…299
  Видове векторна екструзия…301
  Въртене на екструдиран обект в пространството…303
  Цвят на екструдиран обект…304
  Скосяване…306
  Изчисляване на убежната точка…307
  Отменяне на екструдиране и преобразуване в контури…309
Леща…309
  Режими на лещата…310
  Копиране на ефект, приложен в документа…313
  Допълнителни настройки на лещата…314
Сенки…315
Художествени четки…319
  Шаблон…319
  Натиск…321
  Калиграфия…322
  Четка…322
  Рисуване с художествени инструменти…323
  Спрей…325
  Прозорец за настройка Artistic Media…327
  Създаване на ефекти за обем…328
  Създаване на обемен ефект
  Soft edge…329
Резюме…330

Глава 8. Печат…331
Избор и инсталиране на принтер…333
Общи настройки за печат…335
  Печат на отделни страници…336
  Етикети…339
  Печат на многостранични документи…343
Растеризация…344
  Линейни растери…345
  Цифрови растери…347
  Линеатура и брой градации на сивото…349
  Линеатура и качество на хартията…350
  Цветоотделяне и растеризиране…351
  Линеатура и резолюция на растерни изображения…355
Трапинг и овърпринт…355
  Трапинг…355
  Овърпринт (печат с наслагване)…357
  Настройки на трапинг…359
  Маркери за печат…362
Връзване на страници…364
Прозорец за предварителен преглед…365
Резюме…366

Заключение…368
Съвместимост на файловете CorelDRAW X8 с продуктите на други производители…368
  Съвместимост с AutoCAD…368
  Съвместимост с Microsoft PowerPoint…370
  Съвместимост с Adobe Illustrator…371