• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна
-25%

Original price was: 19.95лв..Current price is: 14.96лв..

Учителя за образованието

из беседи на Учителя Петър Дънов

Share

Боян Боев е извършил ценна работа със събирането на всички живи зрънца по отношение на образованието, които се съхраняват в хилядите беседи на Учителя. Действително тези живи зрънца, посети в полето на образованието, не след дълго време биха дали своя богат и сочен плод.
Педагогическите идеи на Учителя не са мисли само на един теоретик, а на един мъдрец, който притежава опита на вековете и дълбоко познава дълбините на човешката душа. Тези идеи, събрани и систематизирани, ще хвърлят светлина в умовете на всички скромни ратници, които работят в полето на образованието.
Действително образованието като дейност, която е насочена към облагородяване на детската душа, ще успее да създаде хора на новия свят, на новата ера, която идва да внесе всички необходими преобразования за извеждането на човечеството от настоящите противоречия и за излизането му на пътя на истинския прогрес и духовно културно усъвършенстване.
Новата ера, за която сега всички мислят и говорят, ера, която ще даде своя отпечатък както в социалните, стопанските, така и в духовно културните отношения, налага един нов мироглед в разбиранията на всички хора. Това може да се постигне единствено чрез образованието, което трябва да бъде насочено специално към крехките души на младите поколения.

Година

2018

Корици

Меки

Страници

300

Формат

143х215

Съдържание

Предисловие…5

Въведение…10
Училище живот…12

Детската природа…14

Основни образователни принципи…24
Любов…24
Закони и методи на любовта…24
   Любовта като образователен фактор…37
   Създаване на новия тип човек – човека на дейната любов – мисия на днешното училище…41
   Вътрешна връзка между учител и ученик. Законът на Хелмхолц…52
Свобода…55
Опит…61
Навременност…62
 Трите образователни периода…63
   Връзка на образованието с нуждите и задачите на епохата…67
Следване на методите на природата…68

Първи образователен период (предучилищна възраст)…73

Втори образователен период…78
Обща характеристика…78
Трудът като образователен фактор…88
 В лоното на живата природа…88
   Що е творчески труд?…89
   Защо работата сред природата трябва да бъде средище на цялото обучение и възпитание?…95
   Работа на детето в цветната, зеленчуковата и овощната градина и в околната природа…105
   Ново отношение към природата…113
   Трудът – изходна точка при обучението по природознание…124
   Трудът – изходна точка при обучението по всички други учебни предмети…134
Метод на съпоставяне, или уподобяване…154
Излагане на висши духовни и морални принципи и закони чрез приказки, разкази, легенди и пр….165
Висш душевен живот…166
Методични въпроси…169

Трети образователен период (гимназиалният)…174
Обща характеристика. Период на логично мислене и идейни търсения…174
Трагедията в детската душа. Душата на средношколската младеж…188
За идейния живот в средните училища…196
Методични и други въпроси…231
Упътване за самовъзпитание…235

Предназначението на музиката и паневритмията в образованието…236

Мисията на майката…256

Природосъобразен живот…266
Чиста и нечиста храна…267
Въздържание и възпитание…276
Дишане и възпитание…277
Чистота…280
Разходки и излети…281

Другарски час (детски клуб)…284

Някои организационни въпроси…287

Утрешният ден…289
Личността на учителя…289
Близки перспективи…291

Съвременната младеж и задачите на епохата…294