• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

9.00лв.

Формиране на социална компетентност

ръководство за учителя при работа с деца в начален етап на обучение

978-619-7586-21-3 ,
Share

Това ръководство съдържа 10 ключови теми, ангажирани с концепцията за социалната компетентност. Ръководството и комплекта от дидактически материали са адресирани към началните учители, които имат интерес и потребност да развиват учениците си като социално зрели и активни личности.
Комплектът от дидактически материали, наречен „Виртуална социална кутия“ е предоставен за безплатно сваляне в сайта на издателство Асеневци.

 

Свалете "Виртуална социална кутия" тук.
Година

2021

Дизайнер на корицата

Кристина Петрова

Корици

Меки

Страници

60

Формат

143х215

Рецензент

доц. д-р Пепа Митева

Съдържание

Предговор…7
Самооценка/Самопознание…10
Взаимодействие с другите – сътрудничество, работа в екип…15
Социално общуване – активно слушане (бариери) и споделено внимание…20
Задаване на въпроси – перифраза, обратна връзка…25
Емпатия – доверие и приятелство…31
Асертивност – уверено поведение, самопредставяне, презентиране…35
Вземане на решения – поставяне на цели, критично мислене…38
Управление на конфликти – стилове за решаване на конфликти…42
Управление на емоциите – разпознавам, управлявам…48
Изразяване на благодарност, откритост, искреност (автентичност)…54
Списък на дидактичните материали по теми, които са предоставени за безплатно сваляне…59