• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

24.95лв.

Python – разширени възможности на езика в примери

Share

Тази книга дава важни знания за реализацията на принципите на обектно ориентираното програмиране (ООП) в Python. Последователно се разглеждат класовете, обектите, наследяването и създаването на елегантни програми с използването на специални методи.

Особено внимание е отделено на обработката на изключителни ситуации и многонишковото програмиране, както и на създаването на приложения с графичен интерфейс, на основата на библиотеката Tkinter.

Овладяването на тези теми значително ще разшири професионалния кръгозор на програмиста. Всяка глава съдържа примери за решаване на различни задачи и завършва с кратко резюме, в което се отделят основните и най-важни моменти, обсъждани в нея. След това са поместени задачи за самостоятелна работа, с които се затвърждава наученото.

Примерите от книгата са щателно тествани, а кодът към тях е предоставен за безплатно сваляне.

Свалете кода от книгата "Python - разширени възможности на езика в примери"

 

Година

2021

Корици

Меки

Преводач

Влади Владев

Страници

276

Формат

162х235

Съдържание

Встъпление
Възможностите на Python…5
Обектно ориентирано програмиране…5
Нещичко за книгата…6
За автора…7
Обратна връзка…7
Благодарности…8
Глава 1.
Класове и обекти…9
Концепция на класовете и обектите…9
Описание на класове и създаване на обекти…12
Конструктори и деструктори…21
Обект за реализация на клас…24
Операции с атрибутите на класовете и обектите…35
Копиране на обекти…41
Документиране и декоратори…45
Използване на класове и обекти…51
Резюме…63
Задачи за самостоятелна работа…65
Глава 2.
Наследяване и специални методи…68
Запознаване с наследяването…68
Множествено наследяване…75
Предефиниране на методи при наследяване…80
Привеждане на типове…94
Презареждане на оператори…98
Достъп до атрибут…109
Индексиране на обекти…120
Извикване на обекта…124
Итератори…126
Резюме…134
Задачи за самостоятелна работа…135
Глава 3.
Обработка на изключения и нишки…138
Принципи на обработката на изключения…138
Обработка на изключения от различни типове…144
Използване на обекта на изключението…146
Вложени блокове за обработка на изключения…148
Изкуствено генериране на изключения…151
Създаване на класове на изключения…154
Използване на изключения…156
Запознаване с нишки…166
Взаимодействие на нишки…177
Примери за използване на нишки…186
Резюме…192
Задачи за самостоятелна работа…195
Глава 4.
Програми с графичен интерфейс…197
Създаване на прост прозорец…197
Прозорец с етикет и бутон…199
Използване на текстово поле…203
Падащ списък…208
Полета за отметка, радиобутони и други компоненти…217
Използване на меню…236
Работа с графика…256
Резюме…271
Задачи за самостоятелна работа…272
Заключение
Python и програмирането…274