• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

24.95лв.

Психология на образованието

Share

В труда „Психология на образованието“ Густав Льобон разглежда подробно недостатъците в образователната система и неуспешните опити за реформи в тази сфера. Основните слабости Любон вижда в ниското ниво на преподаване, както и остарелите методи, които преподавателите са научени да следват.

Според Льобон една от причините за невъзможността за реформиране на образователната система са наследствените предразсъдъци към промяна и монополизирането на образованието от страна на държавата.

В първата част на книгата френският психолог разглежда обучението в средните и висшите учебни заведения, което според него лишава учениците от способността за наблюдение и разсъждение, наблягайки единствено на наизустяване на учебници.

Втората част на книгата е посветена на идеите за реформа и промяна в учебните програми.

В третата част Льобон се спира по-подробно на психологическите основи на образованието в различните направления: история, езици, математика, физически и природни науки, армията.

„Психология на образованието“ ще ви запознае с аргументираните виждания и критики на Льобон към традиционната организация на образователната система и възможно ли е нейното реформиране.

Повече от век по-късно голяма част от аргументите и критиките на Льобон са все още актуални.

Година

2024

Дизайнер на корицата

Кристина Петрова

Корици

Меки

Преводач

Моника Георгиева

Страници

332

Формат

143х200

Редактор

Кая Димитрова

Съдържание

Въведение kъм осмото издание…..7
Въведение…..22

Книга 1. Обучението в средните и висшите училища
Глава 1. Произход на обучението в средните и
висшите училища…..48
Глава 2. Стойността на университетските методи…..52
Глава 3. Окончателни резултати от университетското обучение. Влиянието върху интелигентността
и характера……69
Глава 4. Лицеите…..82
Глава 5. Преподаватели и възпитатели……98
Глава 6. Обучението в религиозните училища…..114

Книга 2. Предложенията за реформи и реформаторите
Глава 1. Реформаторите. Промени в подготовката на учителите. Намаляване на часовете за учене.
Обучението по английски модел…..127
Глава 2. Промени в учебните програми…..141
Глава 3. Въпросът с обучението по гръцки и латински език…..148
Глава 4. Бакалавърската степен и свидетелството
за завършена степен…..167

Глава 5. Въпросът за съвременното и
професионалното обучение…..176
Глава 6. Въпросът с възпитанието…..198

Книга 3. Психология на образованието
и възпитанието
Глава 1. Психологически основи на образованието…..211
Глава 2. Психологическите основи на възпитанието…..238
Глава 3. Нравственото обучение…..251
Глава 4. Обучението по история и литература…..269
Глава 5. Обучението по езици…..275
Глава 6. Обучението по математика…..286
Глава 7. Обучението по физически и природни науки…..297
Глава 8. Възпитателното значение на армията…..318