• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

27.95лв.

История на българите

произход и първи владетели

Share

В тази книга Стоян Шангов прави подробно проучване на произхода на българския народ, неговото движение на континента и различните имена, под които е фигурирал в историческите извори. След това авторът представя управниците от Първата българска държава до цар Борис I, като придружава анализите си с множество цитати в оригинал от ценни исторически трудове.
„История на българите“ е смелият опит на Стоян Шангов да разреши част от научните полемики за произхода ни и да разобличи неточните твърдения.
Книгата е незаменимо четиво както за всеки историк, който иска да обогати знанията си, така и за любознателните читатели, тепърва разгръщащи славните страници на родното ни минало.

 

Година

2020

Художник на корицата

Тихомир Минчев

Корици

Меки

Страници

488

Редактор

Цветина Цолова

Съдържание

Том I
Предисловие…10
Обяснение на следващата глава за произхода на българите…16
Индоарийци, арийци и праславяни…21
Коментар и анотации за произходана индоевропейските народи и езици…21
Класификация на арийските езици…22
Около Болг и Мидия…26
Първата религия в Бактрия – Уаразмайя. Появата на Зороастър пред цар Вищасп с Авеста в ръка…27
Населението на Централна Европа през V в.според шведските Едда
Свендуна…28
Еддите за Атила и уните…29
Бодлунги, или династията на Батаул…29
Атила или Атцел в Нибелунгите…30
Нидерланд – Долна Ария…31
Вендобулгар…31
Кимерийци…33
Келтите в Галия…40
Келти кимри…40
Келтите преди Болга…44
Българи, славяни, уни и хуни…46
Общ характер на периода от III в. пр. Хр. до V в. сл. Хр….46
Кимерийците – носители на цивилизация…48
Името българин…50
Исторически обзор…50
Сърбите в XII в. наричат българите готи…73
Теодорих Велики и българите…76
Причината за Теодориховия отход…78
Заключение…88
Кога българите са дошли на полуострова отново, след изгонването им от Диоклециан и къде?…89
Арабите за българите…94
На арабския Козмограф Дамаски…95
Турците за българите…96
Китайци и араби за нас…97
Заключение…99
Етимология…100
Темийшеськая Богоматер. Сирмисекстуца – Уннивар…108
Цепан воила тарканас…111
Байл и бойлади…113
Фолклор. Компаративен фолклорили сравнително народопознаниемежду българи и англокелти…117
Дукати и бели грошове…119
Следи от келтите…121
Генеалогическо изследване…122
Еднородство по вяра между траки ианглокелтите на Болг…122
Гетите, изгонени от Caennas в Мизия…124
Бивши Misogethoi и getti, смесени с индо-германски народи, се връщат под името готи (goeta)…124
Сведения на готския историк Йордан…124
Кана – Хауд, Книвов наследник…125
Уни…127
Уни в Тракия и Мизия…130
Унобългари…133
„Появяването”…134
Хуни и уни…136
Бели и черни уни. Уни от Согдиана…136
Източни или пасенски уни, северни уни, панонски уни. Противоречията на летописците…136
Примитивни уни…140
Местожителство на уните от II в. до VI в….144
Амадокси и навири…144
Заключение…149
Появата на готите…151
Уелдис. Гайна. Балимаг…151
Цар Боза, Виза, или
Бокс…153
Ил – Гайна – Евтропий – Руфин…153
Октар – Mундзук – Ойвърс (Оливърс), Руа…159
Руа…161
Гаузерик – крал на уните …164
Уни против хуни
(хиунгну)…164
Уните от 3 000 години в Европа…165
Причината за войната с Гондикар…166
Войните между уни и бургуни…166
Атила, 453 г….169
Атила…172
Исаври против унобългари…175
Зенон…175
Пратеничества на Атила и Приск…177
Семейството на Атила…182
Аудиенцията на Приск при царицата…183
Вяра, обичаи и устройство при унобългарите…184
Атила във Франция…187
Българите при всемирната война наКаталонското поле…187
В поход…188
Походът на Атила…189
Към Орлеан (Ореляне)…190
Речта на Атила към неговите войски…191
Според историка Йордан…191
Атила в Италия…194
Атила и Маркиан…196
Атила – знаменит благородник…197
Атила арианец?…197
Атила от гледна точка на неговитесъвременници…198
Извлечение из „Нибелунгите”…201
Сватбата и смъртта на Атила…204
Песента надгробна…204
Синовете на Атила…207
V век…214
Аспар, Трлсиход – Зинон, Виталиян…214
Негов син бил Виталиян…216
Сирменските боеве…218
VI век…219
Анастасий – Виталиян…219
Въстанието на Виталиян…220
Исканията на Виталиян…222
От V-VI век…225
Кумбер, Курт-Кубрат, Кумбрадос, Куврадос (584 — 644 г.)…227
Ираклий и Курт – Кубрат…232
Панонска България…233
Кубрат, Панония и Кимерисия…233
Как се покръстил Кубрат?…242
Съдбата на Алцеко…250
Християнството в Тракия и другаде…253
Следи от старобългарската религия…260
Исперих…263
Български източници за Аспарух…264
Манасиева хроника…264
А българите на Ирнак?…270
Аспарух в Мизия…272
Тактиката на българите…274
Мирът с Византия…275
Български военни магии…278
Произходът на Испериховите българи. Тяхното местожилище, вяра, обичаи и държавно устройство…278
Забележка върху Карнак и Аспарух…280
Абоба-Плиска преди и след Исперих…281
Базиликата…283
Масуди за Плиска…283
Други източници преди Успенски…284
А Исперих?…285
Кранологията и Плиска…286
Загадките в Плиска-Абоба…287

Том II
Предговор на втори том…293
Тервел…298
Катастрофата…300
Наказанието…300
Молбата му до българите…301
Спогодба за Загоре и втора битка…305
Мирът с българите…307
Анастасий и Тервел…307
Отношенията между България и Византия между епохата на Тервел и Кормесий…308
Мирният договор на Тервел с Византия…309
От Юстиниан II до Лъв III Исаврянин…311
Междуцарствие
(718 – 724 г.)…315
Княжеско междуцарствие – Спасения – Сейвър…315
Кормес — Савинех — Телец…317
Революцията…317
Въстанието – Телец – Телинс (ноември 761 – 764 г.)…323
Телец и краят му…328
Анхиалската катастрофа…328
Винех (757 — 763 г.)…333
Савинех — Баян — Пейган (езичник)…336
Байан – Тутдоан – Унмор…337
Анхиалският бой – според Кедрин…338
Друг източник за Телериг – Елирик…339
Телериг и Копроним…339
След мира…341
Планът на Телериг…342
Кардам (777 — 802 г.)…347
Крум…352
Панония (789 – 803 г.), Обединена България – 814 г….352
Триумфът над аварите…353
Крум и аварите…355
Сведенията в Свидас за Крум…356
Текстът в Свидас…356
Славянски превод…356
Свидас за аварите и Крум…358
Крумовите закони при цар Симеон…358
Никифор Фока и войните му с Крум…360
Войната на Крум за обединение с Македония…360
805 г. – 807 г….361
Обсадата на София…362
Никифор Фока срещу
Крум…364
Лошо знамение…365
Ватиканската хроника за Никифор Фока…368
Последици…369
Михаил Рангабе срещу Крум…369
Византия отхвърля мира…371
Версиникийският бой между Крум и Михаил…372
Крум пред Цариград…373
Никифор за похода на
Крум…373
Засада…375
Подготовка за новата война…378
Смъртта на Крум…379
Гръцките историци за версиникийския бой при Одрин…379
Пак Арменец на сцената……379
Катастрофата на наследника Цоко или Docum Zocki, брат на Крум…379
Крум във Версиникия, според Лебо…381
Българите гонят гърците…382
Крум обсажда Цариград, според Теофан…383
Крум предлага мир, условията му…383
Крум напуска Цариград и опустошава Тракия…384
Лъв иска помощ от Карл Велики…385
Гръцки жестокости…387
Наказанието…387
Други източници…389
Лебо за Крум при Струма…389
Проф. Златарски за смъртта на Никифор…397
Вяра, обичаи, устройство при Крум…401
Разпространение на християнството между българите по времето на Кубрат – от Пресиян и Борис…401
Законодателната дейност на Крум…407
Омуртаг (814 — 831 г.)…409
Войната на Византия против Тома…414
Омуртаг и отношенията му с франките…416
Предизвикателства…416
Двойният съюз между франки и българи. Тулненскимир…418
Нахлуването на българите…419
Културна дейност на Омуртаг…420
Маламир (832 — 836 г.)…433
Майл – Имер и Кордил…439
Пресиян (836 — 852 г.)…442
Боят със сърбите…444
Пресиян в Пелопонес…445
Уилсънова мраморна колона…448
Борис (852 — 888 г.)…452
Покръстването на двора и гвардията от узи и джигитаци…457
Едно свидетелство от българския царски дом…459
Известия на гръцките летописци…459
Хроника на Регинон (868 г.)…464
В хрониката на Гинкмар Реймски (866 г.)…465
Борис и отношенията му с папата…467
Рим – франките – Ростислав и Борис…468
Арабски свидетелства за българите…471
Георги Кедрин за Борис…477
Зонара…479
Известия за покръстването на българите…480
Известия от латински писатели…480
Йоан Скилица…484
Генезий…485
Патриарх Фотий…485
Границите на България по времето на Борис…485
Забележка…487