• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

15.00лв.

Молитвеник на ученика

Share

“Молитвата е свещен акт. Тя е дълбок съкровен вътрешен процес на човешката душа: разговор на човешката душа с Бога. Молитвата е духовна работа, едно дълбоко съкровено желание на човешката душа да постигне нещо възвишено.

Молитвата е най-силният акт в човешкия живот. Тя съсредоточава човешката мисъл, човешките чувства и човешката воля в едно. Такава Молитва е изключително мощна, тя върши чудеса. Такава била и Молитвата на пророк Илия, когато той искал да докаже на езичниците, че съществува един Бог в света, Който слуша молитвите на хората и им отговаря.

Петър Дънов


„Историята не помни да е загинал човек, когато той се моли!“

Казано е в Писанието: „Ангел Господен се застъпва за ония, които се молят
и уповават на Бога.“

„Молитвата е метод за разрешаване на най-трудните задачи.“

„Душата има нужда от вътрешна, духовна храна, която може да се достави само чрез Молитвата.“

„Молитвата с Любов всякога се приема.“

Учителят

 


 

„Любете враговете си. Правете добро на тези, които ви ненавиждат.
Молете се за тия, които ви правят пакост и ви гонят, за да бъдете Синове на Отец ваш, Който е на Небесата.“

Христос

Година

2021

Корици

Меки

Страници

208

Формат

130х200

Съставител

Божидар Миленков

Съдържание

Учителят за молитвата…9
Молитви…21
Господнята молитва…21
Добрата молитва…21
Молитва на братството…23
Пътят на живота…23
Молитва на духа свят…24
Молитва на царството…25
Малката молитва…26
Молитва за плодовете на духа…26
Молитва на триединния бог…27
Молитва на свещената чистота…28
Добрият пътМолитва на ученика…29
Молитва на детето…30
Молитва към бога…30
Молитва на духа…31
Духът на истината (молитва – формула)…32
Красивата молитва…33
Молитва Изворът на доброто…33
Молитва на учениците…34
Молитва към великото съзнание…35
Молитва на санскритски…36
Молитва на избраните…36
Молитва на учениците на Бялото Братство…36
Молитва за събитията…37
Молитва на времената…38
Лозинката…39
Лозинки…42
Молитви на Ученика за Собствен Подем…44
Първа молитва на ученика…44
Молитва Моето Верую…45
Молитва на Ученика…46
Молитва за всеки ден…46
Кратка молитва…46
Молитва за Собствен Подем…47
Молитва на Окултния Ученик…47
Молитвана Окултния Ученик…47
Молитви на Ученика…48
Формули на ученика…53
Размишление и Приложение…55
Учителят за Формулите…55
Молитва…56
Обещание на Ученика…56
Божието обещание…56
Молитвата на Учителя…57
Молитва при Изгрев…57
Формули при Посрещане Изгрева на Слънцето…58
Утринни Молитви…59
Утринна Молитва на Ученика…59
Утринна Молитва…60
Утринна Молитва…61
Утринна Молитва на Ученика…61
Утринна Молитва за България…61
Утринни Формули…63
Вечерни Молитви…65
Молитви преди сън…65
Вечерна Молитва…66
Вечерна Молитва…66
Молитва – Съзерцание…66
Нощна Молитва…67
Вечерни Формули…68
Формули за
Ограждане…70
Формули при Изкушения…75
Молитви за Здраве…77
Молитва за Духовно и Физическо Здраве…77
Молитва…77
Молитва…78
Молитва за Лекуване…78
Формули за Лечение…79
Формули с дълбоко дишане…81
Формула за възприемане на жизнено-магнетични енергии – при дълбоко дишане…82
Формула за възприемане на Божията Любов, Мъдрост и Истина – при дълбоко дишане…83
Наряд за всеки ден на Седмицата, даден от Учителя…83
Понеделник…84
Благославяй…84
Молитва на
Царството…84
Псалом 143…85
Вторник…87
Ще се развеселя…87
Пътят на Живота…87
Псалом 27…88
Сряда…90
Песен на Светлия Път…90
Молитва на Братството…90
Псалом 19…91
Псалом 103…92
Четвъртък…94
Той Иде…94
Плодовете на Духа…95
Псалом 112…95
Петък…96
Фир – фюр – фен – Благославяй…96
Молитва на Триединния Бог…97
Псалом 44…98
Събота…100
Бог е Любов…100
Малката Молитва…100
Псалом 25…101
Неделя…102
В начало бе Словото…102
Добрата Молитва…103
Псалом 61…104
Наряд за всеки ден…104
Добрата Молитва…105
Псалом 91…105
Псалом 23…107
Псалом 133…107
Завета на Учителя…108
Мото – Молитва…108
Двадесет Правила на Ученика…108
Песни от Учителя…112
Фир – фюр – фен – Благославяй…112
Изгрява Слънцето…112
Сила Жива…112
Венир Бенир…113
Блага дума на устата…113
Сладко медено…114
Духът Божи…114
Скръбта си ти кажи…114
Сила Жива…115
В зорите на живота…115
Мусала…116
Махар Бену Аба…116
Във Мрак тъмнота…116
Бог е Любов…117
Благост…117
Грее, грее…118
Кажи ми Ти
Истината…118
Светъл Ден…118
Ходи, ходи…119
Тъги, скърби…119
Тъги, скърби са богатство…119
Благата песен…120
В начало бе Словото…120
Вечер, сутрин…121
Вдъхновение…121
Малкият извор…121
Мисли, право мисли…121
Киамет Зену…122
Вехади…122
Давай, давай…122
Весел ти бъди…122
Имаше человек…123
Песен на зората…124
Всичко в живота е постижимо…124
Аин Фаси…124
Сила, живот, здраве…125
Бершид Ба…125
Аум…125
Нева санзу…125
Обетована земя…126
Запали се огънят…126
Добър ден…126
Духът ми шепне това…127
В пустинята на живота…127
При всичките условия…127
Химн на Великата Душа…127
Пролет…128
Аз смея да кажа…128
Да имаш вяра…128
Мога да кажа…129
Той иде!…129
Сила, здраве е богатство…130
До – ще дойде…130
Правда…130
Там далече…130
Цветята цъфтяха…131
Зов на планината…131
Красив е животът…132
Мога да любя…132
Подмладяване…132
Скитах се по гори и планини…133
Песен на светлия път…133
Ранен час…134
Студът всичко дава…134
Духай, ветре…136
Радост и скръб…136
Ставай, дъще…137
Пролетна песен…138
Слънчева песен – пчеличката…139
Езикът на Живата Природа…139
А бре, синко…140
Угледна мома…140
Буря…142
Вътрешният глас на Бога…142
Братски песни…143
Ще се развеселя…143
Милосърдието…143
Благославяй…144
Сърдечен зов…144
На Учителя…145
Любовта е извор…145
Шуми…147
За Небесния Цар…148
Поздрав на Учителя…148
Дързост в Христа…149
Небето се отваря…151
Росна капко…151
На белия цвят…152
Към Сион…153
Сине мой, пази живота!…154
Славейчета горски…155
Нови дрехи…155
О, Учителю благати…156
Напред, чада, напред…157
Излязъл е сеяч…157
Изгрява ден тържествен…158
Стани, стани…159
Благословен Господ…159
Страдна душо…160
Изгрей, ти, мое
Слънце…161
Време е да вървим…161
Събуди се, братко…162
Напред да ходим…163
Зората на новия живот…164
На Христа запейте…166
Тайната вечеря…167
Братство, единство…168
Свещени думи на Учителя…169
Заветът на учителя…209