• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

19.95лв.

Да управляваме интернет магазин с Magento

Share

Magento е една от най-мощните и в същото време най-гъвкавите платформи за създаване на интернет магазин.

Първата част на книгата е посветена на подготовката – избор и настройка на сървър, инсталиране на необходимото програмно осигуряване, както и миграция към Magento 2.

Втората част разглежда настройването на магазина веднага след инсталирането – работа с панела за администриране, създаване на продукти и категории, настройка на методите за доставка и плащане.

Третата част е посветена на администрирането на магазина – инсталиране на разширения, управление на режимите и индексирането, работа с командния ред, импорт/експорт на продукти, работа с cron. Специално внимание е отделено на оптимизацията на Magento и включването на SSL на уеб сървъра.

Последната част е посветена на решаването на проблеми, свързани с изпращането на писма от магазина, проблеми със сесиите и дисковото пространство, кошницата и съхраняването на клиента.

Книгата е подходяща както за начинаещите потребители, които тепърва искат да създадат собствен интернет магазин, така и за ползващите Magento, които искат да се научат да го адмнистрират по-лесно.

Година

2019

Корици

Меки

Страници

204

Формат

159х235

Съдържание

Въведение…7

Част 1. Подготовка

Глава 1. Избор на сървър…10
1.1. Избор на име на домейн…10
1.2. Избор на типа на сървъра…11
1.3. Избор на облачен провайдър. Checklist…14
   1.3.1. Платформа…14
   1.3.2. Сертифициране на ЦД…14
   1.3.3. Облачна платформа…17
   1.3.4 Поддръжка…20
1.4. Конфигурация на сървъра…21

Глава 2. Настройка на сървъра и инсталиране на цялото необходимо програмно осигуряване…23
2.1. Обновяване на програмното осигуряване на сървъра…23
2.2. Инсталиране и конфигуриране на Apache…24
2.3. Инсталиране на сървър за бази данни. Създаване на база данни и потребител…27
2.4. Инсталиране и конфигуриране на PHP. Избор на версия…28

Глава 3. Инсталиране на Magento…33
3.1. Методи за инсталиране на Magento…33
3.2. Инсталиране с помощта на composer…34
3.3. Инсталиране без composer…38
3.4. Отстраняване на проблем: панела за администриране не е намерен…55

Глава 4. Миграция от Magento 1 към Magento 2…58
4.1. Струва ли да се преминава?…58
4.2. Процес на миграция…59
   4.2.1. Подготвителни работи…59
   4.2.2. Миграция на конфигурацията…62
   4.2.3. Проблеми с таблиците и атрибутите…62
   4.2.4. Грешка при създаване на набор от атрибути…63
   4.2.5. Грешка при миграция на адреси (URL core_url_rewrite)  Duplicate entry “reques path”…63
   4.2.6. При отваряне на продукти в администраторския панел, вместо информация за атрибутите виждаме съобщението Unable to unserialize value…64

Част 2. Настройване на магазина веднага след инсталирането

Глава 5. Преглед на панела за администриране…65
5.1. Главна страница на панела за управление…65
5.2. Преглед на уведомленията…67

Глава 6. Инсталиране на тема за оформление…69
6.1. Закупуване на шаблон…69
6.2. Инсталиране на тема за оформление…70
6.3. Избор на тема и инсталиране на демо-данни…73
6.4. Последствия от инсталирането на тема за оформление…78

Глава 7. Създаване на продукти и категории…79
7.1. Типове продукти…79
   7.1.1. Прост продукт…79
   7.1.2. Конфигурируем продукт…79
   7.1.3. Групиран продукт…80
   7.1.4. Виртуални и изтеглящи се продукти…80
   7.1.5. Комплекти…81
   7.1.6. Подаръчна карта…81
7.2. Създаване на категории…82
7.3. Създаване на продукти…84
7.4. Ценови правила на каталога…87
7.5. Правила за кошницата…89

Глава 8. Настройка на методите за доставка…92
8.1. Методи за доставка по подразбиране…92
8.2. Настройка на Flat Rates и Free Shipping…93
8.3. Потребителски методи за доставка…95

Глава 9. Настройка на методите за плащане…97
9.1. Избор на оптимален метод за плащане…97
9.2. Настройка на методите за плащане…97

Част 3. Администриране на магазина

Глава 10. Преглед на конфигурацията на магазина. Раздел System…102
10.1. Управление на потребителски акаунти…103
10.2. Архивиране…107
10.3. Преглед на системните параметри…110
   10.3.1. Намаляване на количеството продукти при поставяне на поръчката…110
   10.3.2. Задаване на максималното и минималното количество продукти в кошницата…111
   10.3.3. Задаване на продължителността на сесията на панела за администриране…112
   10.3.4. Включване на отстраняването на грешки…112
   10.3.5. Забраняваме на потребителите да качват твърде големи размери…113
   10.3.6. Включване на кеширането на пълна страница…114
   10.3.7. Защита от измами…114

Глава 11. Инсталиране на разширения…116
11.1. Начини за инсталиране на разширения…116
11.2. Инсталиране от Market Place…117
11.3. Инсталиране с помощта на composer…121
11.4. Копиране на кода…122

Глава 12. Управление на кеширането…123
12.1. Типове кеш…123
12.2. Управление на кеша от конзолата …125
12.3. Проверка на статуса на кеша…126
12.4. Включване/изключване на типовете кеширане…127
12.5. Изчистване и нулиране на типовете кеш…127

Глава 13. Управление на индексирането…129
13.1. Как да се въвеждат правилно командите за управление на индексирането…129
13.2. Преглед на списъка с индекси…129
13.3. Получаване на информация за състоянието на индексите…130
13.4. Преиндексиране…130
13.5. Промяна на режима на индекса…131

Глава 14. Управление на режимите на Magento…133
14.1. Режим на разработчик и production режим…133
   14.1.1. Обща информация…133
   14.1.2. Показване на текущия режим…134
   14.1.3. Промяна на режима…134
14.2. Режим на обслужване…136

Глава 15. Инструмент за работа от командния ред в Magento 2…137
15.1. Извикване на инструмента…137
15.2. Команди на инструмента…138
15.3. Команда admin:user:create…139
15.4. Команда module:disable…140
15.5. Команда module:enable…141
15.6. Команда module:status…141
15.7. Команда module:uninstall…141
15.8. Команда setup:backup…142

Глава 16. Импорт/експорт на продукти…143
16.1. Формат на файловете за импорт/експорт…144
16.2. Експорт на продукти…144
16.3. Импорт на продукти…146
16.4. Структура на CSV файла…147

Глава 17. Настройка на cron…154
17.1. Формат на crontab…154
17.2. Редактиране на графика за конкретен потребител…157
17.3. Изключване на отчетите за изпълнение на задачи…157
17.4. Cron в Magento…158

Глава 18. Оптимизация на Magento…159
18.1. Включваме кеша…159
18.2. Включване на компресиране…160
18.3. Включваме компресиране и обединяване на JavaScript и CSS…161
18.4. Оптимизирайте изображенията…162
18.5. Използване на Flat категории и продукти…163
18.6. Поставяме Magento в production режим…164
18.7. Инсталираме PageSpeed от Google…164
18.8. Инсталиране на Memcached…165
18.9. Асинхронно преиндексиране…166
18.10. Включване на OPcache…167
18.11. Оптимизация на базата данни…167

Глава 19. Настройка на nginx за Magento…169
19.1. Пример за конфигурация…169
19.2. Няколко сайта на един nginx…174

Глава 20. Включване на SSL на уеб сървър…175
20.1. Защо е необходим SSL сертификат?…175
   20.1.1. Основни типове SSL сертификати…175
   20.1.2. Какъв тип сертификат да се избере?…176
   20.1.3. Особености на SSL сертификатите от различните типове…177
20.2. Формати на сертификатите…180
20.3. Генериране на безплатен сертификат. Какво е Let’s Encrypt?…181
   20.3.1. Клиентска инсталация на Let’s Encrypt…181
   20.3.2. Създаване на папка webroot-path/.well-known/acme-challenge/…182
   20.3.3. Създаване на конфигурационен файл…182
   20.3.4. Заявка за сертификат…183
20.4. Настройка на уеб сървър…184
   20.4.1. Настройка на nginx…184
   20.4.2. Настройка на Apache…185
20.5. Настройка на Magento…187
20.6. Автоматично обновяване на сертификата…189

Част 4. Решаване на проблеми

Глава 21. Не се изпращат писма от сайта…190
21.1. Проверяваме дали работи пощата…190
21.2. Принцип на настройка…191
21.3. Инсталиране и настройка на ssmtp…191
21.4. Настройка на PHP…192
21.5. Възможни проблеми…192

Глава 22. Проблем със сесиите и дисковото пространство…194
22.1. Същност на проблема…194
22.2. Решение 1: скрипт…195
22.3. Решение 2: смяна на файловата система…195

Глава 23. Проблем с кошницата…197
23.1. Същност на проблема…197
23.2. Решение на проблема…197

Глава 24. Проблем със съхраняването на клиента…199
24.1. Същност на проблема…199
24.2. Решение на проблема…199

Глава 25. Срив на правилата за каталог…201
25.1. Помагаме на системата ръчно…201
25.2. Временно решение на проблема…202

Вместо заключение…204