• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна
-50%

Original price was: 19.95лв..Current price is: 10.00лв..

JavaScript – решения на практически задачи

Share

Тази книга представлява сборник с практически примери по програмиране на JavaScript. В нея се дават решения не само на прости, но и на по-сложни задачи, за да бъде полезна, както за начинаещите, така и за действащите програмисти.

В книгата ще намерите 136 примера, които са разделени тематично и разглеждат както по-елементарните операции в JavaScript, така и работата с масиви, функции, форми, AJAX и jQuery. Специално внимание е обърнато на използването на странични библиотеки; достъпa до потребителския интерфейс;  ефектите за анимация; работата с изображения, графики, таблици и диаграми.

В последната част на книгата са разгледани множество скриптове, които рано или късно ще бъдат полезни при разработката на вашите приложения.

Кодът към примерите е специално разработен за книгата, като на места се използват и готови библиотеки, когато това е целесъобразно. Всички примери са щателно тествани, а кодът към тях е предоставен за безплатно сваляне.

JavaScript - решения на практически задачи
Година

2019

Корици

Меки

Страници

260

Формат

162х235

Съдържание

Въведение…7

Глава 1. Елементарни операции…11
1. Извличане на списък от текстов низ…11
2. Проверка за непразен низ…13
3. Вмъкване на специални символи в низ…14
4. Замяна в низ по шаблон…15
5. Конвертиране на десетична стойност в шестнайсетична…18
6.  Конвертиране на градуси в радиани и обратно…19
7. Изчисляваме сумата на числа в таблица…19
8. Конвертиране на дата с формат ISO 8601 в обекта Date…22
9. Анонимни функции и таймери…23
10. Изчисляване на дължината на дъга…24
11. Търсене на подниз…24
12. Търсене на всички съвпадения…25
13. Правим първата буква в низ главна…26
14. Функция за срязване на низ…26

Глава 2. Работим с масиви…28
15. Инициализация на масив…28
16. Добавяне и промяна на елементи в масива…28
17. Създаване и използване на многомерен масив…29
18. Търсене в масив…29
19. Изчисляване на най-малкия елемент в масив …30
20. Изчисляване на максимум в двумерен масив…31
21. Превръщане на двумерен масив в едномерен…33
22. Изтриване или замяна на елементи в масив…33
23. Извличане на част от масива…34
24. Прилагане на функция към всеки елемент от масива…34
25. Проверка на съдържанието на масив…35
26. Разбъркване на елементите в масив в случаен порядък…36
27. Реализация на функция inArray()…37
28. Филтрираме масив…37
29. Прилагаме функция към всеки елемент от масива и връщаме нов масив…38
30. Използване на класа Array за създаване и работа с масиви…39
31. Сортиране на масив…40
32. Многомерни масиви и класът Array…41
33. Асоциативни масиви в JavaScript…42

Глава 3. Функции в JavaScript…43
34. Избор на правилното местонахождение на вашите функции…43
35. Изнасяме функциите в отделен сценарий…45
36. Предаване на функция в качеството на аргумент на друга функция…46
37. Рекурсия…47
38. Създаване на функция, запомняща състояние…49
39. Функция брояч…50
40. Свойства на функция…53
41. Конвертиране на аргументите на функция в масив…54
42. Параметри по подразбиране…55
43. Предотвратяваме блокиране на кода…55
44. Аналог на функция print_r() в JavaScript…58

Глава 4. Достъп до потребителския интерфейс…60
45. Получаваме достъп до елемент и неговите родителски и дъщерни елементи…60
46. Получаваме достъп до всички картинки на страницата…61
47. Получаваме достъп до картинките с помощта на селектори…63
48. Задаваме атрибута style на елемент…64
49. Получаване на атрибута на документ…64
50. Търсене на всички елементи с определен атрибут…65
51. Добавяме нови елементи в документа пред целеви елемент…65
52. Вмъкване на нови елементи след целеви елемент…66
53. Скриваме елементи на страницата…68
54. Скриване/показване на цели блокове от страницата…69
55. Запазване в променлива на селектирания на страницата текст…72
56. Изскачащ прозорец при влизане в сайта…72
57. Собствен индикатор на прогреса…73

Глава 5. Работим с форми…76
58. Колекцията Forms…77
59. Свойства, методи и събития на обекта на формата. Изпращане на форма без натискане на бутона Submit от потребителя…78
60. Получаване на данни от полетата за въвеждане. Проверка за коректността на въведените данни …79
61. Работа с textarea…80
62. Работа с поле за отметка …82
63. Работа с бутони…83
64. Проверка за коректността на имейл и телефонен номер…84
65. Проверка за допустимостта на потребителско име…90
66. Не забравяйте за required и останалите особености на HTML…91
67. Проверяваме коректността на имейл адрес без JavaScript…91
68. Въвеждане на цели числа …92
69. Регулярни изрази в текстови полета. Проверка със средствата на браузъра…92
70. Работим с input type=”date”…93
71. Поле с падащ списък със средствата на браузъра …95
72. Прикрепваме визуален редактор към <textarea>…96

Глава 6. Използване на странични библиотеки…99
73. Няма да изобретяваме велосипеда отново …99
74. Библиотеката Math.js…100
75. Плавна промяна на прозрачността с помощта на jQuery…101
76. Управление на видимостта на елементите на страницата с помощта на jQuery…102
77. Простичка анимация…104
78. Плавно скриване/показване на елементи от страницата…106
79. Ефект на затихване …108
80. Създаване на прозорец за избор на дата с помощта на jQuery UI…108
81. Красив диалогов прозорец…110
82. Индикатор на прогреса …112
83. Плавно приплъзване към началото на страницата…114
84. Дублиране на заглавията на таблица в края ѝ…115
85. Колонки с еднаква височина…115
86. Сортиране на списък <ul> в азбучен ред…116
87. Проверка на зареждането на изображение…116
88. Автоматично зареждане на съдържанието при приплъзване…117
89. Промяна на размерите на изображение…117
90. Зареждане на външно съдържание в div елемент…118
91. Таблица с раирани редове…119
92. Частично обновление на страницата…119
93. Промяна на размерите на блока по широчината и височината на прозореца…119
94. Собствена библиотека…120

Глава 7. Технологията AJAX и jQuery…123
95. Просто взаимодействие с PHP сценарий…124
96. Проверка за съществуване на потребителско име…129
97. Използване на плъгина jQuery Form…132
98. Валидиране на данни с помощта на плъгина jQuery Validate…138

Глава 8 . Плъгини и визуализация…150
99. Строим проста графика…150
100. Сложна графика на въртящ момент…152
101. Кръгова диаграма…155
102. Създаване на таблица с помощта на jqGrid. Прост пример…157
103. Работа с таблици със средствата на jqGrid…163

Глава 9. Правим слайдер за сайт собственоръчно …168
104. Правим слайдер със собствените си ръце…168
105. Слайдер с номерация…172

Глава 10. Красиви подсказки за сайта…178
106. Създаване на подсказки собственоръчно (без странични решения)…178
107. Скриптът ToolTip…184

Глава 11. Изображения и анимационни ефекти…188
108. Промяна на изображението след събитие с мишката…188
109. Създаване на слайдер във вид на фотолента…189
110. Зареждане на изображение в div…196
111. Въртележка с изображения…197
112. Затъмнение на картинка при поднасяне на мишката с помощта на филтър…203
113. Използване на галерията FancyBox…204
114. Разглеждане на предходната и следходната картинка. Промяна на външния вид на прозореца на галерията…207
115. Анимационните ефекти на библиотеката jQuery UI…213

Глава 12. Полезни скриптове…219
116. Брояч на посещенията с помощта на Cookie…219
117. Забраняваме на браузъра да селектира текст…223
118. Добавяме информация за авторските права при копиране на текст…224
119. Забрана за преглеждането на HTML кода…225
120. Отложено изтегляне на файл…226
121. Изскачащ прозорец при влизане в сайта…227
122. Извеждане на информация за потребителя…227
123. Време, прекарано на страницата…228
124. Преместване на елемент по страницата…229
125. Меню с връзки…230
126. Получаване на променливи от адресната лента на браузъра…231
127. Оцветяване на JavaScript код…232
128. Обратно отброяване на времето…234
129. Проверяваме от коя страница е дошъл потребителят…235
130. Отваряме нов прозорец и променяме в него стойността на поле…235
131. Преобразуване на дата…237
132. Меню с помощта на Superfish…240
133. Преместване на елемент на страницата в определена област…245
134. Преместване със средствата на jQuery UI (Draggable)…251
135. Промяна на размера на елементи…252
136. Затъмняване на картинка с помощта на филтър…258

Вместо заключение…260