• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна
-20%

23.96лв.

Програмиране с Java™ SE 10

основи на езика в примери

Share

Книгата е предназначена за самостоятелно изучаване на Java – един от най-популярните и най-търсени езици за програмиране. Разглежда се версия Java SE 10.

Опитът показва, че един материал се усвоява най-добре, ако е илюстриран с примери. Ето защо в книгата последователно и с много примери са разгледани практически всички основни теми, които така или иначе формират парадигмата за програмиране в Java – базови техники за създаване на програми в Java; класове, обекти и масиви; презареждане на методи; ламбда изрази; наследяване и предефиниране на методи; използване на интерфейси; обработка на събития и изключения; многонишково програмиране; шаблонни класове; създаване на приложения с графичен интерфейс.

В допълнение към гореизброените се обсъждат и много други механизми и въпроси.

За удобство при усвояването на материала книгата е разделена на относително неголеми глави. Всяка глава съдържа примери за решаване на различни задачи, и завършва с кратко резюме, чиято цел е да облекчи усвояването на материала.

Книгата ще послужи за пътеводител, приятел и надежден помощник на онези, които са решили да се приобщят към обществото на Java програмистите. Авторът е положил максимални усилия да направи съдържанието достатъчно разбираемо и нагледно.

Програмиране с Java™ SE 10
Година

2018

Корици

Меки

Страници

612

Формат

162х235

Съдържание

Въведение
Програмиране с Java…8
Особености на езика Java…8
Програмно обезпечение…10
Среда за разработка NetBeans…17
Среда за разработка
IntelliJ IDEA…26
За книгата…33
Обратна връзка с автора…35
Благодарности…35

Глава 1
Започваме да програмираме…36
Първа програма…36
Вариации на тема първа програма…44
Извод в прозореца на
конзолата…47
Прозорец с поле за въвеждане…49
Конзолен вход…54
Резюме…60

Глава 2
Базови типове и основни оператори…62
Променливи…62
Основни оператори…82
Резюме…90

Глава 3
Запознаване с класове и обекти…92
Класове и обекти…92
Методи и конструктори…102
Статични и скрити членове на класа…112
Резюме…119

Глава 4
Управляващи инструкции…121
Условен оператор…121
Оператори за цикъл…140
Оператор за избор…156
Резюме…161

Глава 5
Масиви…163
Едномерни масиви…163
Двумерни масиви…182
Масиви и методи…192
Резюме…196

Глава 6
Наследяване…198
Реализиране на наследяване…198
Предефиниране на методи…223
Обект на подкласа и променлива на суперкласа…236
Резюме…240

Глава 7
Абстрактни класове и интерфейси…242
Абстрактни класове и методи…242
Интерфейси…249
Наследяване на класове и имплементиране на интерфейси…266
Резюме…269

Глава 8
Използване на класове и обекти…271
Методи и обекти…271
Обекти и наследяване…282
Масиви и обекти…289
Вътрешни класове…299
Анонимни класове…303
Резюме…309

Глава 9
Шаблонни типове данни…310
Запознаване с шаблонните класове…310
Шаблонни методи…317
Шаблонни класове и наследяване…322
Шаблонни интерфейси…329
Шаблонни заместващи символи…335
Резюме…342

Глава 10
Ламбда изрази…344
Запознаване с ламбда изразите…344
Референция към метод и конструктор…354
Използване на ламбда изрази…369
Резюме…380

Глава 11
Обработка на изключителни ситуации…382
Прихващане и обработка на грешки…382
Генериране на изключения…401
Контролирани и неконтролирани изключения…403
Създаване на собствени класове на изключения…409
Резюме…412

Глава 12
Многонишково програмиране…414
Запознаване с нишките…414
Начини за създаване на дъщерни нишки…415
Работа с нишки…426
Синхронизация на нишките…438
Резюме…444

Глава 13
Приложения с графичен интерфейс…445
Принципи за създаване на приложения с интерфейс…445
Създаване на прозорец…447
Прозорец с бутон…451
Резюме…475

Глава 14
Обработка на събития…476
Класове на компонентите и събитията…476
Използване на текстово поле…480
Класове адаптери…502
Резюме…507

Глава 15
Графични компоненти…508
Падащ списък…508
Списък за избор…518
Група превключватели…522
Поле за отметка и други елементи…528
Резюме…547

Глава 16
Меню и лента с инструменти…548
Меню и лента с инструменти…548
Мениджъри на разположението и текстов панел…550
Използване на меню и лента с инструменти…551
Резюме…580

Глава 17
Файлове и аргументи от команден ред…581
Аргументи от команден ред…581
Работа с файлове…588
Резюме…611

Заключение
Още малко за Java…612