• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

Изкуството за подбор на персонал

Как да оценим кандидата за един час?

Share

Днес, най-често, в бизнеса побеждава онзи, чийто екип е по-добър. Нуждаете се от “правилните” хора на “правилното място”? Как обаче да разберете кой от тях съответства на това определение, а кой – не?

В книгата авторът разглежда по-голямата част от методиките за подбор и оценка на персонал, като на тези, които са издържали изпитанията на практиката и са показали своята ефективност, е отделено повече внимание. Те ще ви помогнат:

• Да структурирате интервюто ефективно – така ще достигнете целите, които сте си поставили, ще намалите вероятността от социално-желателни отговори, както и вероятността да наемете добър служител, в добра компания и въпреки това, те да не си подхождат.

• Да оцените мотивацията на кандидата, неговите ценности, лоялност, склонност към конфликти, способност за работа с клиенти и работа в екип. Да разкриете начина му на мислене и да разберете повече за това, как той взема решения и възприема действителността.

• Да прецените доколко поднесената от интервюирания информация е достоверна и да установите до каква степен за кандидата е характерна откритостта и честността.

• Да разберете как самият кандидат оценява своя опит, предпочитанията му към видовете работа и стиловете мениджмънт.

В книгата ще намерите още и 136 ситуации (cases), които ще ви помогнат да оцените уменията и да проверите модела на поведение на интервюирания при разрешаване на ситуации в различни сфери; 95 примера с конкретни ситуации в различни области, като са посочени очакваните правилни отговори от страна на кандидатите; 10 фрагмента от проведени интервюта с интерпретация на отговорите.

Книгата е ориентирана към специалистите по човешки ресурси, консултанти по наемане на персонал, мениджъри, управители на фирми и организации, психолози, преподаватели, учащи и др. Изданието е особено полезно и за търсещите работа, като ще им помогне по-добре да преценят своите възможности и да се подготвят за предстоящото им събеседване при бъдещия работодател.

Съдържание

Въведение 5

Формиране на профила на длъжността въз основа на стратегическите и текущи цели на организацията 10
ктура и закономерности на интервюто 20

Анализ на метапрограмите и лингвистичен анализ на речта 26
Типове референции 27
  Стремеж – избягване 30
Процес – резултат 32
Процедури – възможности 34
Сходство – различие 40
Склонност към позициониране в работните отношения – “Единак” – “Мениджър” – “Екипен играч” 44
Съдържание – обкръжение 48
Активност – рефлективност 51
Лингвистичен анализ на речта 56

Case интервю или ситуационно интервю 60
Cases, които проверяват уменията и разбирането на бизнес процесите в сферата на:
  продажбите 62
маркетинга 65
мениджмънта и оценката на персонала 67
логистиката, дистрибуцията и обслужването на клиенти 70
финансите 73
административната работа 75
обучението, работата с персонала 77
Cases, проверяващи обучаемостта, умението за бързо адаптиране към нова информация 80
Cases, определящи ценностите и моделите на поведение 82
Cases, изискващи изход от зададени проблемни ситуации 84

Проективни методики 87
 Проективни въпроси 87
  Мотивация 91
Ценности, честност, лоялност 100
Колектив, общуване с хората (въпроси 5, 6) 102
Мотивация на кариерата (въпрос 7) 103
Конфликти (въпроси 12-15) 103
Клиенти (въпроси 13, 14) 104
Ръководител (въпрос 20) 105
Сътрудник (въпрос 19) 105
 Проективно интервю 105

Оценка на достоверността на информацията 113

Практикум 121

Десет фрагмента от различни интервюта 122

Интерпретация на резултатите 128

Приложение – cases в различни области с правилни отговори 143
  В областта на продажбите 143
Свързани с основите на маркетинга 151
При мениджмънт, оценка на персонала и управление на персонала 154
В логистиката, дистрибуцията и обслужването на клиенти 159
Свързани с финансите 165
В бизнес администрацията и секретариата 168

Обобщение 172