• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

22.00лв.

Да откриеш детето

Share

„Да откриеш детето“ е трето преработено и допълнено издание на книгата с първоначално заглавие „Методът Монтесори“, излязла през 1909 г.

В това издание са обяснени методите, чрез които можем да помогнем на детето да изяви и развие своите способности. Освен теоретичните постановки на метода си, Мария Монтесори дава и подробно описание на използваните материали, като обяснява начините на презентация, приложението на материалите в зависимост от възрастта на децата и целите, които се постигат с тях. Обръща се внимание на развитието на логическото мислене, говора, писмения език, четенето, движението, рисуването и музиката, религиозното образование.

Всички тези аспекти на цялостното образование на детето са придружени с примери за упражнения, които да използвате, за да следва детето своя вътрешен план на развитие.


 

 

Преводът на това издание е проверен от рецензент, назначен от Международната Монтесори асоциация (AMI)

Година

2018

Корици

Меки

Преводач

Десислава Чешмеджиева-Стойчева

Страници

436

Формат

159х235

Съдържание

Увод…7

Прилагането на науката в училище…9

История на методите…32
История на откриването на научната педагогика за нормални деца …52
Описание на условията около първия експеримент: отчет за първото му разпространение …55

Педагогическите методи, прилагани в Къщите на децата…60
Физически растеж…61
Околната среда…66
Практически наблюдения…68
Дисциплина и свобода…70
Трудността при постигането на дисциплина в училищата…72
Независимост…78
Колкото по-ненужна е помощта, толкова по-голяма пречка е тя за развитието на естествените способности…81
Награди и наказания за нашите деца…82
Свободата да се развиват…85

Природата в образованието…89
Мястото на природата в образованието …97
Грижа за останалите…98
Предразсъдъци относно градините…99
Любимото им занимание…100
Простота …102
Нашата градина…102

Двигателно обучение…105
Червеният и белият човек…105
Дисциплина и гимнастика …108
Работа и гимнастика …112
Работа…113
Гласове …115
Таланти …115
Прецизност …116
Чувствителната възраст …117
Анализ на движенията …118
Икономия на движението …120
Рамки за закопчаване …120
Други средства …121
Ходене по линия …122
Едновременно протичащи упражнения…123
Неподвижност и тишина …124
Открити пътища…124
Свободният живот…125
Действителност…126
Систематичност на действията…127
Гимнастика и игри …129
Свобода на избор …131

Материалите за развитие…134
Изолирането на едно качество в материалите …137
Фундаменталните качества, които са еднакви за всичко, намиращо се в образователната среда около детето…139

Упражненията…143
Как трябва да се представи урокът от учителката: съпоставка с по-старите системи…143
Как да въведем дете в упражненията с материалите за развитие на сетивата — контрасти, идентичности и етапи…151
    Как да започнете упражненията за развиване на осезанието (тактилното усещане)…152
    Впечатления за температура…155
    Впечатления за тегло…155
    Впечатление за форма единствено чрез допир (трениране на стереогностичното сетиво)…156
    Трениране на сетивата за вкус и мирис…161

Визуални и слухови разлики…164
Материал: триизмерни блокове с цилиндри за вгнездяване…164
    Усъвършенстване на зрителното възприемане на размери …164
    Триизмерни блокове с цилиндри за вгнездяване …164
    Дървените фигури…167
Усилия и мускулната памет…168
Цветни материали …170
Сетивни познания по геометрия…172
    Рамки и геометрични форми …172
Упражнения с трите тестета карти…177
Упражнения за разграничаване на звуци …178
Тишина …183

Обобщение върху обучението на сетивата…189

Учителката…197

Техниката на уроците…203
Първи период: инициации …203
Втори период: уроците …206
    Трите степени на урока…206
Практически приложения – ръководство за употребата на материалите …209
    Комплектите с блоковете с цилиндри…209
Водач на детето…211

Наблюдения върху предубежденията…216
Критерий…225
Психически ред …227

Издигане…229
Тишината – материализирани абстракции…229
Сравнение между обучението на нормални деца и това на умствено изостанали деца…233
Сравнение между системата ни за обучение на децата в норма и експерименталната психология…238
Тренирането на сетивата чрез повтарящи се упражнения води до тяхното изостряне …240

Писмен език…244
Старите методи за преподаване на четене и писане…245
Критика на метода на Сеген за преподаване на писане…245

Механизмът на писането…266
Анализ на движенията на пишещата ръка…268
Пряка подготовка за писане…270
    Анализ на различните му фактори…270
Интелект без механизми…282
Изграждане на думите…284

Четене…299
Упражнението с тематичните карти …306
Команди: четенето на изречения …308

Реч…315
Дефекти на речта поради липса на образование …330

Преподаване на броене и увод в аритметиката…341

Допълнителни разработки по аритметика…357

Рисуване и представително изкуство…362

Въведение в музиката…369

Религиозно образование…379

Дисциплината в Къщата на децата…389

Заключения и впечатления…411

Триумфалната колесница…415

Степени и последователност в презентацията на материала…421

Приложение…424