• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

17.50лв.

Копирайтинг

Съставяне на рекламни и PR текстове

Share

Умението да излагаме мислите си точно, красиво и убедително в писмен вид се счита за норма за всеки образован човек. Още повече това се отнася за хората, професионалната дейност на които предполага (да, всъщност просто изисква) свободно владеене на навиците на писмената реч в рамките на избраната специалност. Както не е трудно да се досетим, става дума за специалис­тите в областта на връзките с обществеността, и тук няма значение това, дали те работят в сферата на бизнеса, в нестопанска организация, или в органите на властта. Навсякъде в задълженията на длъжността на такъв специалист ще влиза (и то като задължително) изискването за владеене на грамотна писмена комуникация.

Предлаганата книга съдържа теоретичен и практически материал, който е предназначен да помогне на тези от нас, които стъпват на трънливия път на професията на комуникатора; тя трябва да бъде в помощ и в определена степен да служи за справочник в минути на съмнения за тези, които вече са се включили в професионалната дейност на специалиста по връзки с обществеността. В книгата е дадено описание на структурата и формата на всички основни видове PR материали, които трябва да може да съставя във всекидневната си дейност PR специалистът.

Класификацията на PR текстовете е представена на основата на целевата насоченост на посланието, като по този начин се обособяват външната и вътрешната аудитория, а в качеството им на трета, особена целева аудитория се номинират средствата за масова комуникация, които са канал за връзка с целевите аудитории за всеки вид организация. Описанието на всеки вид PR текст включва задължителни изисквания за съставянето му и образци на такъв текст.