• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

Контекстна реклама – основи, тайни, трикове

Share

Авторите на тази книга – практикуващи специалисти в областта на Интернет маркетинга, поднасят на читателя своеобразен пътеводител в света на контекстната реклама. В книгата ще намерите:

  • Достатъчна по обем практическа информация, за да можете ефективно да се възползвате от възможностите на контекстната реклама.
  • Практически съвети как да извлечете и анализирате подходящите ключови думи, да съставите убедителни рекламни текстове и целеви страници, как да използвате географско таргетиране.
  • Методи и технологии за тестване, мониторинг и анализ на ефективността на Интернет рекламата.
  • Анализ на методите за проследяване и борба с невалидните (мошенически) кликове – с така наречения кликфрод.
  • и още …

Книгата е предназначена за широк кръг читатели и се отличава с оригиналност, дълбочина и цялостност. Има практическа ориентация и може да бъде използвана от всички, които се интересуват от Интернет реклама и особено от контекстна реклама. Ще бъде полезна и на специалисти и консултанти в област­та на маркетинга, PR, информационните технологии, а също и за мениджъри, преподаватели, учащи. Книгата е настолно четиво и за тези, които тепърва започват да се замислят върху ефективността на рекламните кампании и търсят реални методи за повишаване на продажбите чрез Интернет.

Година

2008

Страници

204

Корици

Меки

Формат

165х235

Преводач

Стефка Калева

Съдържание

Благодарности…10

Увод…11
Базова информация за контекстната реклама…14
История на контекстната реклама…14
Основни принципи на контекстната реклама …16
Формати на контекстната реклама…17
Как изглежда контекстната реклама…19
Как работят системите за контекстна реклама…20
Ценообразуване и заплащане…21
Модели на заплащане…22
Модели за ценообразуване…23
Български и чуждестранни системи за контекстна реклама…23
Съвременното състояние на пазара за контекстна реклама в цифри…25
Портрет на рекламодателя на контекстна реклама. Кой купува контекстна реклама?…27

Защо трябва да използваме контекстна реклама…29
Плюсове и минуси на контекстната реклама…30
Алтернативите на контекстната реклама…32
Публикуване на рекламата в партньорската мрежа…33
Плюсове на публикуването в партньорската мрежа…33
Минуси на публикуването в партньорската мрежа…34
Как да се изключи възможността за публикуване на обявата в съдържателната мрежа…35

Цена и разпределение на броя на кликванията в зависимост от мястото на рекламното съобщение…36

Подготовка за публикуване на контекстна реклама…37
Подготовката…37
Определяне на условията на рекламната кампания…38
От какво зависи позицията на вашето рекламно съобщение…40
Избираме език и целеви регион…44
Разчет на бюджета на кампанията…45
Практическа задача…46

Подборът на ключови думи за вашата рекламна кампания и тяхното групиране…48
Основни услуги за подбор на ключови думи и фрази за контекстна реклама…50
Услуги за подбор на ключови фрази…50
Някои програмни продукти за подбор и анализ на ключови думи за контекстна реклама…51
Съвети относно подбора на ключови думи и фрази…53
Поставете се на мястото на клиента …53
Анализ на конкурентите при подбора на ключови думи …54
Как да се обхванат всички възможни вариации на ключови думи? …55
Действайте на принципа “от общото към частното”…56
Как да превърнем обикновения посетител в клиент…57
Използвайте глаголи…57
Вашата цел са местните магазини…58
Методът “от противното”…58

Практиката за подбор на ключови думи за контекстна реклама (стъпка по стъпка)…59
Съставяне на първоначален списък…60
Уточняване на първоначалния списък…60
Логически разсъждения…61
Разумно обобщение…62
Категоризация на ключовите думи…63

Отличителни черти на търсенето на ключови думи за контекстна реклама…64
Практическа задача…65
Групиране на ключовите фрази…65
Определяне на категориите…66
Групиране по смисъл…67
Групиране според честотата на заявките…67
Практическа задача…68

Съставяне на рекламни текстове за рекламна кампания…69
Анатомия на рекламното съобщение…69
Заглавието на рекламното съобщение…70
Ефективен рекламен текст…71
Описание на предимствата на стоката/услугата…72
Особеностите…73
И най-малките промени могат да имат големи последствия!…75

Пример за съставяне на рекламно съобщение…77
Сплит-тестване на рекламните съобщения …81
Практическа задача…82

Създаване на ефективни целеви страници за рекламната кампания…83
Какво е целева страница…83
Изисквания към целевата страница…84
Характерни особености на ефективната целева страница…85
Съдържанието на страницата подкрепя рекламата…85
Кратки абзаци…85
Лаконични заглавия…86
Убедително съдържание…86
Уникално предложение…86
Нищо излишно…86
Непреодолими изображения…87
Призиви към действие…87
Важният контент във видимата част…87
Препоръки…88
Надежден процес на превръщане на посетителя в купувач…89
Тествано, подобрено и отново тествано…89
Примери от Интернет…90

Пример за добро рекламно съобщение…94
Практическа задача…95

Тестване на целевите страници за повишаване на CTR …96
Смисълът от сплит-тестване на целевите страници…96
Технологията на сплит-тестването…97
Проверка на статистическите данни…98
Какво да тестваме…99
Сплит-тестването стъпка по стъпка…100
Избор на програмно обезпечение за сплит-тестване на Web-сайтове на малкия бизнес…101
Хостинг на програмното осигуряване…102
Особености на програмното осигуряване за провеждане на сплит-тестване…103
Поддръжка на голям брой тестови варианти…103
Поддръжка на голям брой едновременни тествания…103
Разпределение на трафика …103
Проследяване на действията на посетителите …104
Оперативни отчети…104
Графични отчети…104
Отчети по доходите…104
Точност на статистиката…104
Повторни посещения…105
Завършване на многоетапна кампания…105
Многовариантно тестване…105

Пример от практиката…106

Работа със системата Google Adwords…110
Предимствата от използването на AdWords…111
Правилата на AdWords…111
Изисквания към препратките…111
Правила, отнасящи се до стоките…113
Изисквания към рекламните съобщения…114
Изисквания към графичната реклама…116

Създаване на акаунт в AdWords стъпка по стъпка…116
Подготовка за настройване на акаунт…117
Структура на акаунта в AdWords…117

Начални настройки…118
Настройка на езиковото и географското насочване…119
Регионално и градско насочване в AdWords…121
Поръчково насочване в AdWords…121

Съставяне на обявата…122
Избор на ключови думи…123
Широко съответствие…123
Фразово съответствие…124
Точно съответствие…124

Избор на валута и максимална цена за кликване…125
Активиране на регистрацията…127
Използване на няколко рекламни кампании…128
Как да се ориентираме в акаунта на AdWords…128
Анализатор на ключовите думи…128
Канали за разпространение на рекламни съобщения в AdWords…130
Динамична подмяна на ключови думи и фрази в рекламната обява…133
Динамичната подмяна на ключови думи и фрази в целевата страница…136
Автоматично управление чрез Google AdWords…137
Методи за заплащане, талони и отстъпки…143
Типове талони в Google AdWords…143
Къде да получим талони/отстъпка от AdWords …144
Как да се възползваме от талоните на AdWords…144

Десет популярни мита за понижаване на цената за клик в Google AdWords…146
Сертификация в системата Google Advertising Professionals …154

Два основни метода за повишаване на eфективността на рекламните кампании…157
Повишаване на ефективността на рекламата за сметка на промените в нискоефективните рекламни кампании(мониторинг)…158
Измерваме нивото на конверсия…159
Измерваме значението на ROI…160
Определяме целите на сайта…162
Създаваме “последователност на преходите”…162
Мониторинг на активността на потребителите…163
Мониторинг на страниците…163
Мониторинг на продажбите/преходите…164
Повишаване на ефективността на рекламните кампании стъпка по стъпка…164