• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

„Психология на образованието“ от прочутия френски психолог Густав Льобон вече ви очаква в книжарниците.
Книгата запознава с критичните разсъждения на Льобон относно образователната система и потенциални идеи за реформирането ѝ, а за да се запознаете с тях, споделяме с вас 10 цитата от книгата.

Първата реформа, която трябва да се направи, е по отношение на промяна на мнението. Едва когато тя бъде завършена, ще стане възможна и образователната реформа.

Всички наши съвременни методи в известен смисъл не са нищо повече от продължение на методите на преподаване от Средновековието. По онова време преподаването било изцяло в ръцете на католицизма; учителят се изкачвал на амвона, преподавал това, което трябвало да се научи, и децата приемали думите му за свещени (Enquête, t. II, p. 612. Payot, inspecteur d’Académie).

Проблемът с възпитанието е дори по-важен от този, свързан с образованието. До голяма степен характерът на хората, а не техните знания, е това, което определя успеха им в живота.

Основната грешка на университета е, че не е следвал еволюционното движение, което е променило света, и не е разбрал, че това, което е било подходящо за детството на народите, не би могло да бъде подходящо и за тяхната зряла възраст.

Светът се променя твърде бързо и ако не искаме да изчезнем, трябва да знаем как да се приспособим към тези промени.

Каква е причината за безспорната педагогическа непълноценност на нашите преподаватели? Тя е свързана с методите, по които те са обучавани. Те преподават това, на което са били научени и по начина, по който са били научени.

Нашата система на средно образование, макар и със съгласието на родителите, в общи линии е запазила характера си от миналите векове, насърчавайки по-скоро послушанието, отколкото инициативността, или поне развива инициативата само в смисъла на разширяване на интелектуалния кръгозор (Enquête, t. II, p. 438. Blondel, professeur de Faculté).

Образованието като цяло е изкуство за влагане на съзнателното в несъзнателното, което се постига чрез създаване на рефлекси посредством повторение на асоциации, в които паметта има много малка роля. Интелигентният педагог знае как да създава полезни рефлекси и да премахва опасни или безполезни такива.

Във всички видове обучение се прилага един и същ мнемоничен метод. Именно този метод прави нашата научна производителност толкова посредствена и в сравнение с чужденците ние сме в много по-неблагоприятно положение. Нашите аграрни специалисти, лекари и инженери са научили много повече от чуждестранните си съперници, но въпреки това в практиката и живота им отстъпват изключително много.

Когато възпитаниците на университета бъдат оставени сами на себе си и бъдат принудени да си проправят път в живота, непригодността на тяхното образование става твърде очевидна. Тя е особено разпространена в сектори, в които специфичните познания са от съществено значение – например в областта на инженерството.