• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

– Гледайте! – извика Айви, без да обръща внимание на родителите си. – Виждам нещо!
Тя посочи към най-близкия хълм, който се издигаше на отсрещния край на извитата брегова линия.

Докато наблюдаваха, мъгливите очертания на къщата започнаха да се появяват от нищото. В началото се виждаше право през тях, сякаш къщата беше призрак. Постепенно обаче детайлите станаха по-ясни. Сравнена с величествения замък Нют, старата къща беше направо руина. Двата криви фронтона на покрива се срещаха в средата и образуваха нещо като смръщено лице. Счупените прозорци и арката над предната врата караха цялата постройка да изглежда някак намръщена. Айви ахна.

– Еха! Точно навреме. Невероятно е.

Крал Луциус кимна.

– И е мистериозна като мираж в пустинята. – Той се обърна към кралицата. Спорът им явно беше забравен. – Напомни ми, мой математически гениален мъфин, от колко време продължава това?

Кралица Фенела се замисли за момент.

– Според изчисленията ми трябва да са минали вече десет години. Започна преди нашата Айви да се роди.

– Представи си само! – зачуди се кралят. – Минало е цяло десетилетие, а още е толкова възхитително.

– Аз бих казала, че е страховително, мили мой. Наистина е малко плашещо.

Айви се изкиска. Кралицата погледна към нея с любов.

– И така, Айви, моя най-скъпа принцесо. Знам, че го казваме всяка година, но ти и Том не бива да ровите из онова старо място, колкото и вълнуващо да изглежда. Надявам се, разбираш притесненията ми? – Очите и се присвиха. – Не забравяй, че призрачните къщи често са прокълнати.

Айви кимна, но после попита:

– Но защо ги проклинат? – Добър въпрос – отговори майкаи и сви рамене.

Кралят се намръщи:

– Не знаем дали наистина е така, но проклятието е най-възможното обяснение. Истината е, че цялата работа с тази къща е забулена в мистерия. По-объркващо е дори от мистерията защо някои хора откриват пухчета в пъпчетата си.

– Или защо когато изпуснеш филийка хляб, намазана със сладко, тя винаги пада със сладкото надолу – добави кралицата.

– Или защо котките никога не падат по гръб – включи се и Айви.

Том се ухили:

– Или защо краката смърдят.

– Само твоите миришат, Том – засмя се Айви.

– Не, сериозно. – Кралица Фенела смръщи вежди. – Знам, че си най-любопитната малка пясъчна вещица, но не бива да се приближаваш до онази къща днес.

– Не се тревожи, мамо – каза Айви, избягвайки погледа на майка си.