Контекстна реклама - основи, тайни, трикове - Издателство Асеневци
   
Контекстна реклама - основи, тайни, трикове
zoom Увеличи изображението

Контекстна реклама - основи, тайни, трикове

Цена: 19.95 лв.
+ 2.90 лв. за доставка
ISBN: 978-954-8898-09-6
Автор: Алексей Яковлев, Александър Чупрун
Корица: Мека
Страници: 204 стр.
Формат: 165х235 мм
Издател: Асеневци
Количество: 

Анотация

Авторите на тази книга - практикуващи специалисти в областта на Интернет маркетинга, поднасят на читателя своеобразен пътеводител в света на контекстната реклама. В книгата ще намерите:

 • Достатъчна по обем практическа информация, за да можете ефективно да се възползвате от възможностите на контекстната реклама.
 • Практически съвети как да извлечете и анализирате подходящите ключови думи, да съставите убедителни рекламни текстове и целеви страници, как да използвате географско таргетиране.
 • Методи и технологии за тестване, мониторинг и анализ на ефективността на Интернет рекламата.
 • Анализ на методите за проследяване и борба с невалидните (мошенически) кликове - с така наречения кликфрод.
 • и още ...

 Книгата е предназначена за широк кръг читатели и се отличава с оригиналност, дълбочина и цялостност. Има практическа ориентация и може да бъде използвана от всички, които се интересуват от Интернет реклама и особено от контекстна реклама. Ще бъде полезна и на специалисти и консултанти в област­та на маркетинга, PR, информационните технологии, а също и за мениджъри, преподаватели, учащи. Книгата е настолно четиво и за тези, които тепърва започват да се замислят върху ефективността на рекламните кампании и търсят реални методи за повишаване на продажбите чрез Интернет.

Увод

 В последно време се забелязва тенденция за преминаване на SEO оптимизацията* на качествено ново равнище - равнището на SEM**, или маркетинг на системите за търсене. SEM е многофункционална система, изискваща внимателно интегриране на различни стратегии от сферата на онлайн-маркетинга. Специалистите по интернет маркетинг си дават сметка, че в наши дни само оптимизацията на търсенето (SEO) вече е недостатъчна за осъществяването на ефективен онлайн-бизнес. За подобряване на ефективността е необходимо съвместяването на SEO, контекстна реклама и, вероятно, медийна реклама и всичко това следва да се анализира с помощта на подходящ инструментариум за Web-анализ, за да се изгради най-добрата пазарна комбинация при зададен бюджет.

По данни от едно изследване, проведено от компанията “Комкон” в края на 2007 година, 79,7% от ежеседмичната интернет аудитория има положително отношение към контекстната реклама. При това 21% от анкетираните целенасочено я използват при търсенето на едни или други сведения. Така контекстната реклама запазва своите позиции на реклама, възприемана от зрителите с най-висока степен на лоялност. Освен това в процеса на изследването става ясно, че 44% от анкетираните работят в компании, публикуващи реклама в Интернет. Тази цифра потвърждава факта, че в наши дни Интернет става все по-популярен рекламен носител.

Контекстната реклама е вид разполагане на интернет реклама, при което рекламното съобщение съответства на съдържанието на интернет страницата, където то се помества и която посещава интернет потребителя. При това може да се разполага както банер, така и текстово съобщение.

Особена популярност придоби един частен вид контекстна реклама — рекламата на страницата за резултати от търсенето на самата търсачка. Тази реклама наричаме реклама при търсене.

В настоящата книга под термина контекстна реклама ще подразбираме както рекламата при търсене в резултатите на търсачките, така и контекстната реклама на различните партньорски сайтове.

Някои мислят, че воденето на рекламна кампания в мрежите за контекстна реклама е проста работа. Това съвсем не е така. В тази сфера има множество детайли, които следва да имате предвид, за да направите вашата кампания възможно най-ефективна, влагайки колкото се може по-малко пари. Онова, което ви е нужно, е да наберете скорост за бързо овладяване на всички хитрости. Достатъчно е да влезете в ритъм и центробежната сила моментално ще ви катапултира в зоната на печалбата! При това задълго!

Днес, когато огромен брой рекламодатели прибягват до използването на невероятния потенциал на контекстната реклама, борбата за най-добрите ключови думи също се нажежава. Това означава, че в хода на вашата кампания трябва да забравите за режима на изчакване. 

Ако искате вашата рекламна кампания да се превърне в генератор на печалба, длъжни сте да знаете всички правила и хитрости, използвани от професионалистите. Нашата задача е да ви направим такъв професионалист.

Голяма част от примерите в тази книга ще се дават с оглед на Google AdWords, не само защото това е най-популярната в България система, а и защото тя е и най-развитата за момента, а всички останали системи постепенно ще внедряват същите инструменти, които вече са внедрени в Google AdWords. 

От тази книга ще узнаете:

 • Какво в действителност представлява контекстната реклама.
 • Как работят системите за контекстна реклама.
 • Как се създава и настройва записа за регистрация в Google AdWords.
 • Как да намерите и изберете подходящите ключови думи.
 • Как се създават убедителни и ефективни рекламни текстове.
 • Как да използвате ефективно географско таргетиране.
 • Как да осъществявате мониторинг на вашата рекламна кампания и да измервате ROI (коефициента на възвръщане на инвестициите).
 • Как да повишавате ефективността на рекламните кампании.
 • Как да проследявате и да се борите с мошеническите кликвания (кликфрод).
 • ...и много друга полезна информация, която ще ви помогне в практиката.

Надяваме се, че изучаването на книгата ще се превърне в ключ към развитието на вашия онлайн-бизнес: от осъществяване на дребни операции към генериране на големи печалби за вас, вашите сътрудници и вашето семейство. Искаме вашият бизнес да се развива стабилно и вие да постигнете успех.

Целта на тази книга е да ви научи как да управлявате ефективно своите рекламни кампании, да анализирате кампаниите на различни провайдери, а така също да оптимизирате своя рекламен бюджет с помощта на диверсификация.

За правилното разбиране на материалите в книгата читателят трябва да притежава поне минимум знания в сферата на интернет рекламата, в помощ ще са още владеенето на HTML и наличието на базови знания по психология. Въпреки това HTML не е задължителен параметър, защото винаги можете да поръчате работата с HTML на специалист, който ще действа под ваше ръководство.

Изданието е адресирано не само до тези, които започват да се замислят върху ефективността от рекламните кампании и търсят най-действените методи за решаване на тази задача, но ще помогне и на специалистите да структурират и систематизират своите знания.

Търсенето и цените на услугите по интернет маркетинг стремително растат. Не пропускайте своя шанс. Инвестирайте в получаването на знания, които се ценят итърсят на пазара.


* SEO (Search Engine Optimization) - оптимизация на търсенето. Раздел от интернет маркетинга, който обхваща както вътрешно техническо оптимизиране на сайта, така и външно, чрез използването на различни стратегии и методики. Резултат от този процес е повишаването на позицията в търсачките по "естествен"път. 

** SEM (Search Engine Marketing) - маркетинг на търсенето, където влизат - оптимизацията на търсенето, контекстната реклама (РРС) и Web-анализа.

Съдържание

Благодарности...10

Увод...11

   Базова информация за контекстната реклама...14
   История на контекстната реклама...14
   Основни принципи на контекстната реклама ...16
   Формати на контекстната реклама...17
   Как изглежда контекстната реклама...19
   Как работят системите за контекстна реклама...20
   Ценообразуване и заплащане...21
   Модели на заплащане...22
   Модели за ценообразуване...23
   Български и чуждестранни системи за контекстна реклама...23
   Съвременното състояние на пазара за контекстна реклама в цифри...25
   Портрет на рекламодателя на контекстна реклама. Кой купува контекстна реклама?...27

Защо трябва да използваме контекстна реклама...29
   Плюсове и минуси на контекстната реклама...30
   Алтернативите на контекстната реклама...32
   Публикуване на рекламата в партньорската мрежа...33
      Плюсове на публикуването в партньорската мрежа...33
      Минуси на публикуването в партньорската мрежа...34
      Как да се изключи възможността за публикуване на обявата в съдържателната мрежа...35

   Цена и разпределение на броя на кликванията в зависимост от мястото на рекламното съобщение...36

Подготовка за публикуване на контекстна реклама...37
   Подготовката...37
   Определяне на условията на рекламната кампания...38
   От какво зависи позицията на вашето рекламно съобщение...40
   Избираме език и целеви регион...44
   Разчет на бюджета на кампанията...45
   Практическа задача...46

Подборът на ключови думи за вашата рекламна кампания и тяхното групиране...48
   Основни услуги за подбор на ключови думи и фрази за контекстна реклама...50
      Услуги за подбор на ключови фрази...50
   Някои програмни продукти за подбор и анализ на ключови думи за контекстна реклама...51
   Съвети относно подбора на ключови думи и фрази...53
      Поставете се на мястото на клиента ...53
      Анализ на конкурентите при подбора на ключови думи ...54
      Как да се обхванат всички възможни вариации на ключови думи? ...55
      Действайте на принципа “от общото към частното”...56
      Как да превърнем обикновения посетител в клиент...57
      Използвайте глаголи...57
      Вашата цел са местните магазини...58
      Методът “от противното”...58

   Практиката за подбор на ключови думи за контекстна реклама (стъпка по стъпка)...59
      Съставяне на първоначален списък...60
      Уточняване на първоначалния списък...60
      Логически разсъждения...61
      Разумно обобщение...62
      Категоризация на ключовите думи...63

   Отличителни черти на търсенето на ключови думи за контекстна реклама...64
      Практическа задача...65
   Групиране на ключовите фрази...65
   Определяне на категориите...66
   Групиране по смисъл...67
   Групиране според честотата на заявките...67
      Практическа задача...68

Съставяне на рекламни текстове за рекламна кампания...69
   Анатомия на рекламното съобщение...69
   Заглавието на рекламното съобщение...70
   Ефективен рекламен текст...71
      Описание на предимствата на стоката/услугата...72
      Особеностите...73
      И най-малките промени могат да имат големи последствия!...75

Пример за съставяне на рекламно съобщение...77
Сплит-тестване на рекламните съобщения ...81
Практическа задача...82

Създаване на ефективни целеви страници за рекламната кампания...83
   Какво е целева страница...83
   Изисквания към целевата страница...84
   Характерни особености на ефективната целева страница...85
      Съдържанието на страницата подкрепя рекламата...85
      Кратки абзаци...85
      Лаконични заглавия...86
      Убедително съдържание...86
      Уникално предложение...86
      Нищо излишно...86
      Непреодолими изображения...87
      Призиви към действие...87
      Важният контент във видимата част...87
      Препоръки...88
      Надежден процес на превръщане на посетителя в купувач...89
      Тествано, подобрено и отново тествано...89
      Примери от Интернет...90

   Пример за добро рекламно съобщение...94
   Практическа задача...95

Тестване на целевите страници за повишаване на CTR ...96
   Смисълът от сплит-тестване на целевите страници...96
   Технологията на сплит-тестването...97
   Проверка на статистическите данни...98
   Какво да тестваме...99
   Сплит-тестването стъпка по стъпка...100
   Избор на програмно обезпечение за сплит-тестване на Web-сайтове на малкия бизнес...101
   Хостинг на програмното осигуряване...102
   Особености на програмното осигуряване за провеждане на сплит-тестване...103
      Поддръжка на голям брой тестови варианти...103
      Поддръжка на голям брой едновременни тествания...103
      Разпределение на трафика ...103
      Проследяване на действията на посетителите ...104
      Оперативни отчети...104
      Графични отчети...104
      Отчети по доходите...104
      Точност на статистиката...104
      Повторни посещения...105
      Завършване на многоетапна кампания...105
      Многовариантно тестване...105

   Пример от практиката...106

Работа със системата Google Adwords...110
   Предимствата от използването на AdWords...111
   Правилата на AdWords...111
      Изисквания към препратките...111
      Правила, отнасящи се до стоките...113
      Изисквания към рекламните съобщения...114
      Изисквания към графичната реклама...116

   Създаване на акаунт в AdWords стъпка по стъпка...116
      Подготовка за настройване на акаунт...117
      Структура на акаунта в AdWords...117

   Начални настройки...118
   Настройка на езиковото и географското насочване...119
      Регионално и градско насочване в AdWords...121
      Поръчково насочване в AdWords...121

   Съставяне на обявата...122
   Избор на ключови думи...123
      Широко съответствие...123
      Фразово съответствие...124
      Точно съответствие...124

   Избор на валута и максимална цена за кликване...125
   Активиране на регистрацията...127
   Използване на няколко рекламни кампании...128
   Как да се ориентираме в акаунта на AdWords...128
   Анализатор на ключовите думи...128
   Канали за разпространение на рекламни съобщения в AdWords...130
   Динамична подмяна на ключови думи и фрази в рекламната обява...133
   Динамичната подмяна на ключови думи и фрази в целевата страница...136
      Автоматично управление чрез Google AdWords...137
   Методи за заплащане, талони и отстъпки...143
      Типове талони в Google AdWords...143
      Къде да получим талони/отстъпка от AdWords ...144
      Как да се възползваме от талоните на AdWords...144

   Десет популярни мита за понижаване на цената за клик в Google AdWords...146
Сертификация в системата Google Advertising Professionals ...154

Два основни метода за повишаване на eфективността на рекламните кампании...157
   Повишаване на ефективността на рекламата за сметка на промените в нискоефективните рекламни кампании(мониторинг)...158
   Измерваме нивото на конверсия...159
   Измерваме значението на ROI...160
   Определяме целите на сайта...162
   Създаваме “последователност на преходите”...162
   Мониторинг на активността на потребителите...163
   Мониторинг на страниците...163
   Мониторинг на продажбите/преходите...164
   Повишаване на ефективността на рекламните кампании стъпка по стъпка...164
      Определяне на максималната &

Company MAXXmarketing GmbH