Михаил Бакунин. Апостол на свободата, философ и революционер. - Издателство Асеневци
   
Михаил Бакунин. Апостол на свободата, философ и революционер.
zoom Увеличи изображението

Михаил Бакунин. Апостол на свободата, философ и революционер.

Цена: 12.95 лв.
+ 2.90 лв. за доставка
ISBN: 978-954-8898-53-9
Автор: проф. Борис Чендов и д-р Тошка Михайлова
Корица: Мека
Страници: 150 стр.
Формат: 159 x 235
Година на издаване: 2014 г.
Издател: Асеневци
Количество: 

 

Анотация

В края на 2013 г. проф. Борис Чендов издава книгата „Философията на анархизма в трудовете на Щирнер, Прудон, Бакунин, Толстой, Кропоткин“. В нея философията и личността на Бакунин се разглеждат в обкръжението на четирима родствени мислители. През май 2014 г. той получава покана от Университета в гр. Тверь, Русия, да изнесе пленарен доклад на честванията по случай 200-години от раждането на Бакунин с посещение на родното му място Прямухино. Там събира допълнителни материали, които са използвани при настоящето отделно издание на книга за личността и философията на Бакунин. В нея се разглеждат схващанията на Бакунин по кардинални философски проблеми и свързаните с тях идеи за общественото развитие, ролята на свободното възпитание и социалните условия за изграждането на неговата сложна и противоречива личност, намерила отражение като прототип в литературата и киното, операта и поезията.
Представяйки това философско-психологическо изследване, авторите очакват читателят да стане съпричастен на мислите, мечтите и интелектуалните терзания на Бакунин, да предизвикат в него повече „любов от всеки, любов за всички“. Те се надяват, че всеки, който прочете книгата ще получи ново зрънце на желание да се включи в утвърждаването на „великата хармония на Земята без страх, без насилие и без робство“! Любвеобилното бакунинско сърце и днес шепти: „Свобода на всеки, свобода за всички!“ Чуйте го! Това е пулсът на историята! Хванете го! Той е в книгата, там тупти, стене и кърви и продължава да измъчва въображението с приказни мечти за бъдещето на човечеството!

За авторите

Проф. Борис Чендов е логик. Публикувал е главно на чужди езици, в трудни области на философията на науката, като: логика на научното познание, философия на математиката и физиката, методология на математическото моделиране, теория на неопределеността и др. За тези му разработки е признат за академик и е избран за почетен член на чужди академии. Работил по покана на нобелистта И. Пригожин в Белгия с грант на ЕС, участва в редакционни бордове на научни списания издавани в чужбина. Ползва пет езика. Продължава да участва в международни научни форуми, да изнася лекции по философия на науката и философия на живота, в което направление са последните му две книги.


Д-р Тошка Михайлова е мед. психолог и като такъв е първият назначен специалист в България в соматична клиника. Защитила е дисертация в известния Бехтеревски институт в Санкт Петербург по проблемите на личността в състояние на продължителен стрес. Впоследствие работи в БАН, включва се в интердисциплинарно научно звено (МММ). От тогава и до момента сътрудничи в научната работа на проф. Чендов.

Съдържание

Предговор 5
Уводни бележки 7

Гл. I. Родът на Михаил Бакунин и родното му място Прямухино - място на хармония и просвещение 9
1.1. Родът на Михаил Александрович Бакунин 9
1.2. Семейството на Михаил Васильевич Бакунин
(1730-1803г.) 15
1.3. Александр Михайлович Бакунин (1765-1854).
Семейството му и имението в Прямухино 20

Гл. II. Михаил Александрович Бакунин (1814-1835) – начало на жизнения му път; личност 31
2.1. Детство и юношески години 31
2.2. Военна служба 33
2.3. Личността на Бакунин 36
2.3.1. Бакунин като прототип 40

Гл. III. Бакунин (1836–1842) - руският хегелианец 45
3.1. Московски период (1836-1840) - първият хегелианец в Русия 45
3.2. Руският хегелианец в родината на Хегел - преход от идеалистическата диалектика на Хегел към диалектиката на социалната революция (1840 –1842) 49

Гл. IV. Революционно-демократически етап от дейността на Бакунин (1842-1863) 54
4.1. Философски схващания на Бакунин развити през
революционно-демократическия етап от
дейността му (1842 – 1848) 54
4.2. Революционна дейност, затвори, заточение в Сибир, бягство, завръщане в Западна Европа (1848-1861) 63
4.3. Бакунин – един от идеолозите на народническото
движение в Русия (1862-1863) 65

Гл. V. Философските схващания на Бакунин развити през анархическия етап от дейността му (1864-1876) 67
5.1. Преходът на Бакунин от революционно-демократически на анархически позиции. Социалната му философия изразена в програмни документи на международна революционна организация (1864-1866 ) 67

5.2. Разработването на анархическата философия от Бакунин в периода 1867 г. – есента на 1874 г. 71
5.2.1. Обща характеристика на литературната дейност на Бакунин по разработването на анархическата философия в периода 1867 – 1874 г. 71
5.2.2. Философската позиция на Бакунин 78
5.2.3.Подходът на Бакунин към трактовката на философските проблеми 89
5.2.4. Схващането на Бакунин за битието и неговото познание 90
5.2.5. Философското учение на Бакунин за свободата, авторитета (включително религията и държавата) и социалната революция 101
5.3. Последни години (1864 - 1866 ) 111

Гл. VI. Заключителни бележки 114
6.1. Периодизация на жизнената дейност на Бакунин 114
6.2. Бакунин като философ и революционер 115

Приложения 122
Приложение 1. Стоян Вълев - Интервю с Б. Чендов по повод книгата му „Философията на анархизма в трудовете на Щирнер, Прудон, Бакунин, Толстой, Кропоткин” публикувано в интернет 122
Приложение 2. Философията на М.А.Бакунин и европейската култура (план-конспект на публична лекция по повод 200-годишнината от раждането на Бакунин, изнесена в Столичната библиотека на 17. Юни 2014 г.) 125

Бележки 128

Резюмета 133
1. Bakunin – Apostle of the freedom, philosopher and revolutionary (Abstract) 133
2. Бакунин – апостол свободы,
философ и революционер (Резюме) 141
2.1. Генезис философии Бакунина и выводы об ее изучении (Б.С. Чендов) 141
2.1.1. Периоды и основные этапы процесса генезиса философии Бакунина 141

Благодарности 150

 

Company MAXXmarketing GmbH