Земеделска практика - Издателство Асеневци
   
Земеделска практика
zoom Увеличи изображението

Земеделска практика

Цена: 14.90 лв.
+ 2.90 лв. за доставка
ISBN: 978-954-91670-4-7
Корица: Мека
Страници: 224 стр.
Формат: 145x200 мм
Съставител: Ивелин Михайлов
Издател: Асеневци
Книгата не може да бъде поръчана

Анотация

Изданието съдържа справочни данни и примерни технологии от различни направления на земеделието и животновъдството.

Съобразен с практическите нужди на земеделеца и предназначен за широк кръг специалисти от практиката, учащи и любители на родното земеделие, материалът разглежда:
• Екология на почвата, нейното плодородие и възстановяване;
• Комасация на земите;
• Измерителни системи и мерки за изчисляване на лица и обеми;
• Практическо решаване на някои често срещани производствени задачи;
• Многобройни малки земеделски технологии, технологични схеми и норми в областите:
Лозаро-винарство
Животновъдство и птицевъдство
Пчеларство
Растениевъдство и
Овощарство
Торене
и още...
• Безопасност на труда при растителна защита;
• Вредители по земеделските култури;
• Оказване на първа помощ на болно животно;
• и още...

Предговор

Предлаганото издание се основава на нарасналата в днешно време нужда от земеделска литература, когато са необходими повече практически ръководства – наръчници, речници, справочници и др., които от една страна обогатяват знанията на земеделеца, а от друга осигуряват по-близък достъп до тях.

Промените в организационните структури, които се извършиха в земеделието, изискват преосмисляне на главните задачи на земеделскте работници - рационализиране на литературата; нови организационни форми за обработване на земята; внедряване на по-ефективни технологии чрез използване на целия наш и чуждестранен опит в областта на техническия прогрес.

Настоящата книга задоволява част от потребностите на специалистите от практиката. Съдържа материали, които се използват дори ежедневно. Тя е резултат на продължителен събирателен труд, имащ за цел да предложи в помощ на читателя знания, полезни за неговите практически нужди.

Както всяко издание, така и това не е лишено от пропуски и неточности. Дължа да изкажа своята благодарност на специалистите и приятелите за неоценимата помощ, която ми оказаха при издаване на книгата. Ще бъдем признателни и на всички читатели, които биха ни изпратили своите бележки и препоръки, с което ще допринесат за подобряване на евентуално бъдещо издание.

инж. Ивелин Михайлов

Съдържание

Предговор 3

раздел първи
Екология на почвата и нейното плодородие 5
Почва и нейното плодородие 5
Замърсяване на почвата 7
Деградация на почвата 9
Същност на почвената ерозия 9
Форми на ускорената ерозия на почвата 10
Основни видове почви в България 11
Основни изисквания към обработката на почвата 13
Почвени области и райони в България 14

раздел втори
Възстановяване на почвата 15
Възстановяване на почвеното плодородие 15
Използване на не органичните (изкуствени) торове 17
Сеитбообръщение 18
Ограничаване на ерозията 19
Премахване на почвеното замърсяване 19

раздел трети
Комасация на земите 20
Същност на комасацията 20
Предимства и недостатъци 21
Принципи на комасацията 24
Практически изводи 24

раздел четвърти
Математически измерителни системи и мерки за изчисляване на лица и обеми 26
Международна система от единици за измерване 26
Представки и означение на кратните и дробните измерителни единици (БДС 2826-57) 28
Сравнение показанията на различните термометри 28
Превръщане прости дроби в десетични числа 30
Римски цифри 30
Изчисление на лица и обеми 31

раздел пети
Практическо решаване на производствени задачи 36
Обемни тегла, нормативи, натоварвания и фири 36
Издигане перпендикуляри с лента 38
Спускане перпендикуляри с лента 39
Спускане на перпендикуляр през препятствие 39
Делене на имоти 39
Оправяне на счупени граници 41
Измерване на каци (обем) 41
Измерване на бъчви 42
Първи начин 42
Втори начин 43
Размери на винарски съдове 44
Изчисляване на проценти 44
Определяне обема на складирани продукти и материали 46
Метеорологични наблюдения 49
Превръщане на конски сили в киловати и обратно 53

раздел шести
Земеделска практика 55
Хистология на животинската кожа 55
Какво месо да купим 63
Защо се изкорубват дървените плоскости 65
Завалване на домашните животни 67
Разпределение на гьонската кожа по качества 67
Употребяваните в бъчварството дървета 68
Упътване по сушенето на зеленчуци 68
Начини за запазване на плодовете и зеленчуците 70
Сушене на разни зеленчуци 71
Отглеждане на лимон 78

раздел седми
Малки земеделски технологии 80

Лозаро-винарство
Кършене на лозите 80
Избор на лозови резници 80
Измръзнали лози 81
Заравяне на лози 81
Връзване на лози 82
Градобитни лозя 82
Запазване на грозде 82
Приготвяне на грозденица 83
Приготвяне на гроздови суджуци 83
Приготвяне на сухо грозде 84
Резитба на лозята 85
Торене на лозята 86
Филизене на лозята 87
Тор за градинската лоза 87
Тор за лозата от лозата 88
Антракноза по лозята 88
Оидиума по лозята 88
Започване на гроздобер 89
Превръщане на винени лози в десертни 90
Премахване на мухляв дъх на виното 91
Цветясване на вината 91
Бистрене на вина 91
Подготовка за държане на ракия в нови бурета 93
Измиване на употребявани бъчви 94
Изчистване на плесенясали бъчви 94
Измиване на вкиснати бъчви 94
Подготвяне на нови бъчви 94
Мас за бъчви 95
Доливане на вино 95
Подобряване на вино чрез студ 96
Предотвратяване размътването на виното 96
Поправяне на сгъстено вино 96
Ракия от жито 97
Запазване на джибри 97
Шампанско мляко 98
Приготвяне на крушеница 98
Пенене на ракията 98

Животновъдство и птицевъдство
Сушене на коприва за храна на птиците 99
Премахване на брадавици по вимето на кравите 99
Условия и начини за излюпване на буби 99
Премахване на вагарците и предпазване на животните 100
Лечение на варовити крака у птиците 101
Белези на млечност у вимето на кравата 101
Въшки по конете 101
Въшки по рогатия добитък 102
Въшки у птиците 102
Въшки по козите 102
Въшки по овцете 102
Лечение на глисти при коня 103
Използване на говежди добитък за работа 103
Познаване на възрастта на говедото 103
Задавяне на говедо 103
Мухи в обора 104
Разпознаване на разредено мляко 104
Угояване на гъски 104
Разпознаване пола на гъсетата 105
Разпознаване пола на патета 105
Носливост на кокошките 105
Разпознаване пола на пилетата 105
Лекуване на диария при животните 106
Диария у малките прасета 106
Диария у пилетата 107
Катар на носа у пуйките 107
Кестенът, като храна за добитъка 107
Неправилна ковка у добитъка 107
Хранене на птиците с кисело зеле 108
Възбуждане за усилено снасяне на кокошки 108
Запазване на кокошарник от паразити 108
Изчистване на кокошинките у кокошките 109
Разпознаване на пресни яйца 109
Кюспето като храна 109
Ярки за разплод 110
Краста на пръстите на кокошките 111
Кълване у кокошките 111
Люпенето на пилета 111
Помада против кокошинки 112
Разпознаване на оплоденото яйце 112
Определяне на живото тегло на добитъка 112
Отравяне с алкохол на домашни животни 113
Външни болести по зайците и тяхното лечение 113
Определяне възрастта на коня 114
Хромота при коня 114
Повреда на роговете на говедото 115
Укротяване на буйни коне 115
Смазка за копитото на коня 115
Щръклици по добитъка 115
Съхраняване на заешки кожи 116
Листата на захарно цвекло, храна на добитъка 116
Наранено и ободено копито 117
Пукнато копито 117
Мас за копита 117
Мляко 118
Набивка при животните 118
Подуване небцето на коня 118

Пчеларство
Пренасяне на пчели с влак 118
Изкуствен пчелен рой 119
Ограничаване на пчелен роеж 119
Кражба у пчелите 119
Сменяне на пчелна майка 120
Кога е доходна пчелната майка 120
Отглеждане на пчелни майки 120
Самоизграждане пчелни работнически пити 120
Отбор на търтейни пити 121
Фалшифициран пчелен восък 121
Започване на пчеларската година 121
Зазимяване на пчелите 121
Дърво за пчелни кошери 122
Въшки пчелни 122
Диария у пчелите 123
Средства против восъчния молец 123

Растениевъдство и овощарство
Билки, събиране и сушене 124
Приготвяне на варово мляко за дръвчета 125
Приготвяне на бордолезов разтвор 125
Продължаване трайността на бордолезов разтвор 127
Бордолезов разтвор против перноспората 128
Лепкав бордолезов разтвор 129
Поправяне на замръзнал зеленчук 129
Лекуване на растенията от листни въшки 129
Щитоносни въшки 130
Главня на овеса 132
Гъгрица по житото 132
Изтребване на полски охлюв 133
Борба против рапичния бръмбар 133
Отглеждане на дини с двоен корен 133
Борба срещу люцерновия листояд 134
Отглеждане на магданоз през зимата 134
Премахване на мравки по овощни дървета 135
Гъби за зимата 135
Разпознаване на отровни гъби 135
Зимно лекуване на овощната градина 135
Предпазване на колове от гниене 136
Запазване на колове за лозя 136
Коситба на ливадите 137
Запазване през зимата на кръмно цвекло 137
Средства против луковата муха 137
Разпознаване на измръзнала праскова 138
Посаждане на костилки от праскови 138
Къдравост по листата на прасковата 139
Някои правила за пръскане на дръвчета 139
Приготвяне на овощарски восък 140
Приготвяне на овощарски мехлем 141
Рецепти за приготвяне на овощарска замазка 141
Жълтеене на овощните дървета 142
Засаждане на овощните дръвчета в зависимост от мястото и почвата 142
Кога да се засаждат овощните дръвчета 143
Присаждане на овощни дръвчета 143
Рани по овощните дръвчета 144
Задушаване на зимните посеви 144
Бране и запазване на орехи 144
Предпазване на плодни дървета от гризачи 145
Тор за гъби 145
Царевица за сеитба 146
Резитба върховете на стъблата у царевицата 146
Изобилно цъфтене на цветята 147
Пръст за цветята 147
Усилване цъфтежа на цветята 147

Разни
Разтвор за изпитване годността на яйцата 148
Топене на масло 148
Топене на свинска мас 148
Поправяне на гранясала свинска мас 149
Премахване на вар в очите 149
Трайни въжета 149
Градушка 150
Стъкларски маджун 150
Срязване на бутилки 151
Изкуствен восък за запечатване на бутилки 151
Предпазване от ръжда на земеделските машини 151
Хранене на животните с неотлежал фураж 152
Унищожаване на комари 152
Изсушаване на кръв за храна за птиците 153
Къртици в градината 153
Тютюнева вода 154
Пепелта като тор 154
Пух и перушина от гъски 154
Опресняване на сирене 155
Запазване на сланина 155
Премахване листата на слънчогледа 155

раздел осми
Някои норми и технологични схеми в земеделското производство 156

Лозаро-винарство
Как да си направим вино при домашни условия 156
Как да си направим червено вино 157
Приготвяне на бели вина 160
От 100 кг. грозде се получава 162
Гроздето като храна 162
Бистрене на вината 162
Установяване чужди бои във виното 163
Ракии 163
Химически състав на някои зеленчуци 164
Полезно е да знаем 165
Вегетационен период на някои култури в България 165
Запазване на кълняемостта на семената при някои земеделски култури 166

Торене
Азотни торове 167
Фосфорни торове 167
Калиеви торове 168
Оборски тор, получаван от домашните животни 168
Химичен състав на оборския тор 169
Смесване на изкуствени торове 169
Необходимо количество тор според процентното съдържание на хранителното вещество 169

Животновъдство
Календар на бременността на крави, овце, свине и кобили 170
Особености на половия цикъл при домашните животни 172
Норми за водопотребление на едно животно за денонощие 172
Пределна продължителност на живот при някои видове животни 173
Привеждане към единица глава добитък 173
Наименование частите на тялото на домашните животни 173
Таблица за определяне на живото тегло на добитъка 174
Определяне живото тегло на животните без кантар 174
Възраст за използване говедата за разплод, скачки и количество на заплодяваните годишно женски животни 175
Познаване на възрастта на говедата по зъбите 176
Продължителността на разгонеността и половия цикъл на говедата 176
Средна продължителност на бременността при говедата 177
Продължителност на раждането и падане на ложето при говедата 177
Средна продължителност на бременността при конете 177
Продължителността на разгонеността и половия цикъл на кобилата 177
Продължителност на раждането и падане на ложето при кобилите 177
Полова зрялост и разгонване при кобилите 177
Познаване на възрастта на конете по зъбите 178
Овце - схема на зъбите 178
Продължителност на бременността при овцете 179
Продължителност на раждането и падане на ложето при овцете 179
Познаване възрастта на овцете по зъбите 179
Полова зрялост и разгонване при овцете 179
Начална и крайна възраст на заплождане на овцете 180
Продължителността на разгонеността и половия цикъл на овцете 180
Познаване възрастта на свинете по зъбите 180
Определяне на живото тегло на свинете без кантар 180
Възраст на заплождане на свинете 180
Продължителността на разгонеността и половия цикъл на свинете 181
Полова зрялост и разгонване при свинете 181
Продължителност на бременността при свинете 181
Продължителност на раждането и падане на ложето при свинете 181
Брой яйца, които се насаждат под една мътачка 181
Хранене 182
За колко дни се излюпват яйцата 182
Тегло на пиленцата 182
Съставяне на дажби 182

Пчеларство
Общи данни 183
Фалшификации 183
Примерни храни за изкуствено подхранване на пчелите 183

раздел девети
Безопасност на труда при растителна защита 184
Първа помощ при отравяне с пестициди 184
Знаци за безопастност на труда 185

раздел десети
Полезни и вредни животни 189
Вредители на зърнени и други култури 189
Какво трябва да знаем за някои животни 194
Борба с хлебарки 195
Борба с мравки 195
Средства против молци 195

раздел единадесети
Първа помощ на болно животно 197
Рана 197
Подпружено 199
Набивка 199
Конюнктивит(възпаление лигавата ципа на окото) 200
Хромота – куцота 200
Пролежи 202
Въшки и бълхи 202
Въгърци и кърлежи 202
Мастит 202
Стоматит – зазебица 203
Повръщане 204
Тимпанит 204
Запек 205
Диария 206
Шап 206
Чума 208
Бяс 209
Кръвопикаене 210
Холера по птиците 211

Съдържание 213

Company MAXXmarketing GmbH