Разкриване на престъпленията - Издателство Асеневци
   
Разкриване на престъпленията
zoom Увеличи изображението

Разкриване на престъпленията

Цена: 14.80 лв.
+ 2.90 лв. за доставка
ISBN: 978-954-8898-03-4
Автор: Ханс Грос
Корица: Мека
Страници: 208 стр.
Формат: 145x200 мм
Издател: Асеневци
Количество: 

Анотация

Професор Ханс Грос е световно известен австрийски учен и криминалист. Счита се за един от основоположниците на научната криминалистика и съдебната психология. Наричат го баща на криминалистическата наука. Ханс Грос е създател на първия в света музей на криминалстиката в Грац.

Неговите научноизследователски трудове представ­ляват една цялостна система от знания в теорията и практиката на престъплението като социално явление. Книгите му са преведени в много страни и служат като основна литература, както в учебните и научни институти, така и на специалистите от практиката. По своята стойност за практиката настоящият труд представлява класическо произведение с актуално съвременно значение. В него авторът ни запознава с методиката и средствата за:

  • издирване на престъпленията;
  • изследване на доказателства;
  • следи на местопрестъплението;
  • разпити на заподозрени и свидетели и други експертни въпроси на криминалната работа.

Въведение

В този труд световно известният австрийски учен и криминалист проф. Ханс Грос запознава читателите със своята практика по издирване на престъпниците. Посочени са най-рационалните практически и научно-обосновани подходи за установяване на криминалната истина.

Изданието е предназначено за студенти, докторанти, преподаватели, научни работници, следователи, прокурори, съдии, адвокати, юристконсулти, ръководители, граждани и други експерти по криминално издирване.

Съдържание

Раздел първи
За провеждащия дознание 8
   Общи бележки 8
   Схващането (възприемането) на случая 11
   Други възможности 13

Раздел втори
За разпитваните лица 16
   За свидетелите 16
   а) Когато свидетелят не може да каже истината 16
   б) Когато свидетелят не иска да каже истината 21

   За обвиняемите 23

Раздел трети
Оглед на мястото 25
   Общи бележки 25
   Търсене на скрити неща 28

Раздел четвърти
За вещите лица 30
   Общи бележки 30
   Съдебните лекари 31
   Лаборанти 33
   а) При кървави следи 33
   б) При извержения 33
   в) При косми 34
   г) При фалшификация на книжа 34
   д) При платове, конци и др 34
   е) Изследване на нечистотии. 35
   Химици 37
   Физици 37
   Минералози, зоолози и ботаници 38
   Вещи лица в стрелбата 38
   Фотографът 39

Раздел пети
Практиката на измамниците 41
   Изменение на външността 41
   Фалшиви имена 43
   Симулации на болести и страдания 48
   а) Заболявания на призованите 48
   б) Внезапни заболявания по време на разпита 49
   Симулация на глухота 50
   Симулация на епилепсия 51
   Симулации на зашеметяване (припадъци) 52
   Симулиране на глупост (малоумност) 52
   Тайни споразумения 53
   А. Писмено общуване 53
   а) Образно писане (писане чрез образи) 53
   б) Тайни шифри 55
   Б. Други отношения 60
   а) Условни знаци 60
   б) Kennzincen (Условни знаци за опознаване) 60
   в) Laudzincen – условни знаци чрез извикване. Заблуждаващи и предпазни знаци 62
   г) Общуване в затворите 63
   д) Цигански знаци 64
   е) Slichener zincen (предателски знаци) 65

   В. Тарикатски език 65

Раздел шести
За циганите 68
   Общи бележки 68
   Кражбите на циганите 70
   Кражба на деца 72
   Добри нрави и религия 73
   Отрови и инструменти за кражба 73
   Държане пред съда 74
   Имена на циганите 74
   Някои телесни качества на циганите 75

Раздел седми
Суеверието 77

Раздел осми
За оръжията 84
   Огнестрелни оръжия 84
   Общи бележки 85
   Видове огнестрелни оръжия 85
   а) Пушки 85
   б) Пистолети и терцероли 93
   в) Револвери 94
   Оръжия за удряне и мушкане 96

Раздел девети
За следите 98
   Следи от стъпки 98
   Общи бележки 98
   Особени бележки 100
   А. Общи форми на външността 100
   1. Обличане (обуване) 100
   2. Произход на следите 101
   3. Начин на вървежа 102
   4. Начин на ходене 103
   5. Начин на стъпване 104
   6. Симулация при следи от стъпки 105
   Б. Особени форми 106
   1. Големини 106
   2. Форми 107
   В. Кървави следи 108
   1. Търсенето 109
   Д. Следи от изстрели 116
   Е. Други следи 119

Раздел десети
Рисунки и други подобни 121
   Общи бележки 121
   Рисуване 122
   А. Скициране на вътрешно пространство 126
   Б. Скициране на жилище 127
   В. Скициране околността на една къща 128
   Г. Скициране на по-голяма част от пейзаж 129
   Рисуване чрез мрежа (мрежесто рисуване) 130
   Моделиране 131
   а) Система на плочи 132
   б) Система на гвоздеите 132
   в) Снимка на око 133
   Отливки 133
   Отпечатване 134
   Отливки на следи от стъпки 135
   а) Дърводелски туткал 136
   б) Стеарин 136
   в) Гипс 137
   г) Цимент 138
   д) Сяра 138
   е) Восък 139
   ж) Смола и клей 139
   з) Други помощни средства 139

   Сглобяване на скъсана хартия 140
   Овъглена хартия 141

Раздел единадесети
ОСОБЕНА ЧАСТ
За телесните повреди 145
   Рани 145
   Наранявания от изстрел 149
   Следи от удушаване и обесване 150
   Намерени във вода трупове 151
   Отравяния 152
   Помятане на зародиша 154
   Самоубийство 156

Раздел дванадесети
Кражба 162
   Общи бележки 162
   Особени бележки 162
   1. Сведения 162
   2. Други приготовления 165
   3. Въоръжение на крадеца 166
   4. Помагачите 167
   а) Наблюдатели 167
   б) Истинските помагачи 169

   За самата кражба 171
   а) Кражби чрез взлом 173
   б) Джебчии 178
   в) Дебнещият крадец 180
   г) Крадци по пазара и в магазините 180
   д) Кражби в къщи 182
   е) Кражби от суеверие 183


Раздел тринадесети
Измама и фалшификация 184
   Общи бележки 184
   Фалшификация на документи 185
   Фалшификация на печати 187
   1. Печати на работнически книжки и други публични документи 187
   2. Печати на писма 189

   Измама при игри 190
   Измама с предмети на изкуството и антики 194

Раздел четиринадесети
Палеж 198

Раздел петнадесети
Нещастия при големи предприятия 205

Company MAXXmarketing GmbH