Недостатъци в характера на детето - Издателство Асеневци
   
Недостатъци в характера на детето
zoom Увеличи изображението

Недостатъци в характера на детето

Цена: 12.80 лв.
+ 2.90 лв. за доставка
ISBN: 978-954-8582-30-8
Автор: д-р Фридрих Шолц
Корица: Мека
Страници: 140 стр.
Формат: 130x200 мм
Издател: Сириус 4
Книгата не може да бъде поръчана

Анотация

В този труд знаменитият немски д-р Фридрих Шолц прави психологически анализ на неизчерпаемата детска душа. Установява и систематизира недостатъците в различните характери на децата и посочва практическите средства за тяхното отстраняване. Изследвани са душевните и телесни недостатъци на следните категории деца:

 • Нажаленото дете
 • Чувствителното дете
 • Капризното дете
 • Страхливото дете
 • Срамежливото дете
 • Немирното дете
 • Високомерното дете
 • Самолюбивото дете
 • Пустославното дете
 • Безсрамното дете
 • Равнодушното дете
 • Добродушното дете
 • Търпеливото дете
 • Романтичното дете
 • Злобното дете
 • Глупавото дете
 • Невнимателното дете
 • Повърхностното дете
 • Преразвитото дете
 • Детето с фантазия
 • Любопитното дете
 • Потайното дете
 • Нередовното дете
 • Нечистото дете
 • Педантичното дете
 • Неспокойното дете
 • Неподвижното дете
 • Детето, което се преструва на глупаво
 • Жадното дете
 • Детето колекционер
 • Детето крадец
 • Детето лъжец
 • Неуслужливото дете
 • Завистливото дете
 • Злото дете
 • Немилостивото дете
 • Безнравственото дете
 • Детето, което руши
 • Други характери 

Въведение

Съчинението “Недостатъци в характера на детето” от д-р Фридрих Шолц, превод на което внасяме в нашата педагогическа литература, е един скъпоценен дар за възпитателите от страна на автора.

В този труд читателят ще срещне 34 вида деца с различни недостатъци в характерите, като се започне от по-незабележимите и се стигне до тези, които са очевидни, занемаряването на които би довело до лоши последици. Изброяват се много такива недостатъци, които за жалост у нас не се считат за такива, защото повечето от възпитателите не са запознати с всички тънкости на възпитанието, не са подготвени за трудната работа, с която са се нагърбили, посвещавайки се на възпитанието на децата. Поради това повечето от грешките във възпитанието, които изобилстват у дома и в нашите училища, имат за причина незнанието. В чертите на характера на всяко едно дете той отбелязва по един или няколко недостатъка. Във всяко описание на отделен образ читателят ще срещне признаците на недостатъка, причините, следствията от развитието и занемаряването му и най-накрая съвети за отстраняване на самия недостатък. В описанието на образите авторът, като започва от нажаленото дете, най-неопасния недостатък в кръга на чувствата и усещанията, и свърши с немилостивото, безнравственото и лъжеца-дете в кръга на желанията и постъпките, дава богат материал на възпитателите за изучаване тънките и нежни струни на детската душа и силен подтик към човеколюбие, като ги кара, като ги заинтересува да поровят и намерят в неизчерпаемата детска душа проблема и да се притекат на помощ. И сам авторът нарича възпитанието безсилно да поправи злобната радост. Хубаво би било, ако се намерят такива майки и възпитатели, които в този случай да надминат автора и да поправят с прилични мерки недостатъка, защото само тогава те ще изиграят съвестно своята роля. Но, както и сам авторът признава, в съчинението не се изчерпват всички типове деца, не се изброяват всички, дори и по-голямата част от недостатъците в характера на детето. Има още толкова много, толкова скрити и преплетени с похвалните черти в характера, че само опитната майка и опитният възпитател, при това ако са до крайност наблюдателни могат да ги схванат. Щастлива е тази майка и този възпитател, който е сполучил да изучи, да издири и до най-дребните тънкости чертите на детето и още повече да го поправят, да дадат навременни съвети и помощ да избавят малкия възпитаник от мъките, с които животът е сполучил да го претрупа след, а дори и преди появяването му на бял свят.

След това авторът разглежда една от доста развитите рани на напредъка - самоубийството между децата. С най-убедителни примери той кани майките и възпитателите да внимават и да възпират преразвитието на децата, като заключава, че главната причина за самоубийството между децата е преразвитието. По-нататък читателят ще намери добри съвети относно предпазване на детските чувствителни органи от повреда. Като изброява средствата на възпитанието, авторът не забравя и самата личност на възпитателя. Посочва качествата, които всеки възпитател трябва да притежава, за да носи гордо това име.

Всеки, който би започнал да чете това съчинение, трябва преди всичко да бъде запознат с елементарните познания на детската душа, като започне от раждането на детето, от добиването на първите усещания, впечатления и представи, дори до образуването на основните черти на характера. Иначе той не би извлякъл ползата, която се предполага да допринесе съчинението. Защото много места в него ще останат необясними, защото чертите и недостатъците в детския характер, а и в този на възрастния, могат да се изучат само тогава, когато са изучени изворите им, начина, по който те са образувани, най-вече за по-последващата работа, за поправката, където възпитателят трябва да знае пътя, по който се е наследил или добил един недостатък и пътя, по който може сполучливо да се поправи. С други думи възпитателят трябва да знае откъде да започне, какво да гради и как да го гради. Ето защо психологията преди всичко е необходима.

Считаме за необходимо да отбележим, че в превода са употребени редица общоприети термини, побългаряването на които би попречило на яснотата и гладкостта му. Повечето от допуснатите са такива, които всеки преди да започне четенето, трябва да знае, ако иска да разбере всичко, което ще му пренесе неоценима полза, защото ще го запознае с въпроса за възпитанието на детето, с това възпитание, на което у нас се гледа почти през пръсти. В заглавията са дадени колкото е възможно български имена, освен в два случая, където не беше възможно да направим това, а именно: “високомерното дете” и “пустославното дете”. Допуснахме чуждите (руски) термини, защото нямахме такива, които напълно да означават оригиналните имена. Както висикомерието, така и пустославието са гордост, но пак не напълно, т.к. погрешно би било да се озаглавят с “Гордото или горделивото дете”. Високомерието, както ще види читателя от самото му описание, е гордост не такава, която почива на здрава основа. Ние наричаме горд оня човек, който наистина има право да се гордее, защото притежава качества, които липсват на другите. И пустославието е гордост, на която пак няма здрава основа. То би могло да се нарече празно славолюбие, защото този вид дете обича славата, показва с всяка своя постъпка, че стои по-високо от другите, че е добило слава, когато всъщност не е така, защото качествата, които биха оправдали това стремление, липсват. Високомерието и пустославието имат много тясна връзка. И двете са празна, безосновна гордост с тази разлика, че първото се поражда от предполагаеми телесни преимущества, а второто – от предполагаеми душевни преимущества. Вярваме, че ще бъде простена тази свобода в превода.

Накрая, ние повтаряме искреното желание на автора: когато някоя майка вземе след години отново тази книга в ръце, да си каже, че именно тя й е помогнала да отгледа такива добри деца, които са успели в живота.

Съдържание

Предговор...5

Глава първа
Законът на наследството...8

Глава втора
Общата цел на възпитанието...13

Глава трета
Признаците на здравата детска душа...16

Глава четвърта
Разделението на детските недостатъци...26

Глава пета
Недостатъци в детските чувства и усещания...30
   Нажаленото дете...31
   Чувствителното дете...32
   Капризното дете...34
   Страхливото дете...35
   Срамежливото дете...37
   Немирното дете...38
   Високомерното дете...41
   Самолюбивото дете...42
   Пустославното дете...43
   Безсрамното дете...44
   Равнодушното дете...46
   Добродушното, търпеливото и романтичното дете...48
   Злобната радост...50

Глава шеста
Недостатъци в детските представи...53
   Глупавото дете...53
   Невнимателното дете...56
   Повърхностното дете...58
   Мързеливото дете...59
   Преразвитото дете...61
   Детето с фантазия. Детето без фантазия...65
   Любопитното и потайното дете...70
   Нередовното, нечистото и педантичното дете...70

Глава седма
Недостатъци в детските желания и постъпки...73
   Неспокойното дете...73
   Неподвижното дете...75
   Детето, което се преструва на глупаво...78
   Жадното дете...80
   Детето, което съставя сбирки...82
   Детето, което обича да поизлъгва и пооткрадва...84
   Неуслужливото дете...86
   Завистливото дете...86
   Злото дете...89
   Немилостивото дете...90
   Безнравственото дете...91
   Детето, което обича да събаря и троши...93
   Лъжецът дете...94

Глава осма
Самоубийството между децата...98

Глава девета
Взаимното помагане между душата и тялото...102

Глава десета
Телесното възпитание като помощник на душевното...107
   Възпитанието на чувствителните органи...107
   Възпитанието на свободната мускулна система...116
   Възпитанието на вазомоторната система...119

Глава единадесета
Средствата на възпитанието...122

Глава дванадесета
Kачествата на възпитателя...134

Company MAXXmarketing GmbH