HTML, XHTML & CSS - Издателство Асеневци
   
HTML, XHTML & CSS
zoom Увеличи изображението

HTML, XHTML & CSS

Цена: 9.00 лв.
+ 2.90 лв. за доставка
ISBN: 978-954-8898-28-7
Автор: Алдениз Рашидов
Корица: Мека
Страници: 96 стр.
Формат: 143x200 мм
Издател: Асеневци
Книгата не може да бъде поръчана

Анотация

Книгата е предназначена за всички, които имат желание да се научат да прилагат на практика HTML, XHTML и CSS и създават Web страници. Тя може да се използва и като учебно помагало при обучението на ученици и студенти, свързано с приложението на HTML, XHTML и CSS в различни проекти на Web-базирани информационни системи за обезпечаване на дейностите в различни предметни области. 

 

За автора

Алдениз Рашидов работи като доцент в Технически университет – Габрово. Преподава дисциплини "Индустриални информационни системи", "Бази от данни в индустриалните системи" и "Индустриални компютърни мрежи". Научни интереси: Web базирани системи, Интелигентни системи.

Предговор

Книгата "HTML, XHTML & CSS" ще ви научи как да прилагате на практика HTML, XHTML и CSS. Материалът в книгата е разпределен в две части.

Първата част е посветена на HTML и XHTML. От 2000 година W3C стандартизира и препоръчва да се използва езикът наследник на HTML – XHTML, който е създаден с цел по-голяма съвместимост на страниците с различни програми и устройства. XHTML отделя структурата на документа от описанието на неговия изглед (външен вид), което може да се извърши чрез CSS. Това позволява изгледа да се променя, без да се променя структурата на документа. Представени са елементите, маркерите, атрибутите и коментарите в HTML и XHTML. Разгледани са правилата за структуриране на документите. Специално внимание е отделено на елементите от описателната част (meta, title, base, link, style и script) и на елементите от изпълнимата част (за управление на текстовия поток, създаване на списъци, хипервръзки, анимирани изображения, възпроизвеждане на аудио и видео съдържание). Подробно, с приложени примери, са разгледани работа с таблици, формите за въвеждане на данни, вграждане на файлове и начините за разделяне на страницата на една или повече обособени, функционално самостоятелни секции (фреймове). Описана е възможността за включване на Java аплети в документа.

Втората част на книгата е посветена на CSS. CSS може да се използва както с XML документи, така и съвместно с HTML / XHTML за задаване на стилове на Web страниците. Най-голямото удобство, което предлага CSS е свързано с определяне на външния вид на голям брой HTML / XHTML документи, като то се извършва чрез промяна на един единствен CSS файл, без да се променя кодът във всеки един от HTML / XHTML документите. Представена е структурата на CSS. Разгледани са селекторите и наследяването на стилове. Представени са методите за вграждане на стилови описания в документите. Специално внимание е отделено на свойствата в CSS – фонови, рамкови, позиционни, оразмеряващи, списъчни, текстови, таблични, свойства на отстъпите, шрифта, съдържанието, външните линии и полетата около елементите.

Във всяка част са приложени множество практически примери.

Книгата е предназначена за всички, които имат желание да се научат да прилагат на практика HTML, XHTML и CSS и създават Web страници. Тя може да се използва и като учебно помагало при обучението на ученици и студенти, свързано с приложението на HTML, XHTML и CSS в различни проекти на Web-базирани информационни системи за обезпечаване на дейностите в различни предметни области. 

 Авторът 

Съдържание

 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ...5

ВЪВЕДЕНИЕ...7

 

eXtensible HyperText Markup Language ...9
1.1.Въведение...9
1.2.Елементи, маркери, атрибути и коментари в XHTML...9
1.2.1.Елементи на XHTML...9
1.2.2.Маркери на XHTML...10
1.2.3.Атрибути на XHTML елементите...11
1.2.4.Коментари...13
1.2.5.Заместващи символни и цифрови последователности...13
1.2.6.Кодови таблици за представяне на символи на кирилица...16
1.2.7.Съпоставка между HTML и XHTML...16
1.3.Структура на XHTML документ...17
1.4.Елементи на описателната част на XHTML документ...21
1.4.1.Мета елементи...21
1.4.2.Елемент title...31
1.4.3.Елемент base...31
1.4.4.Елемент link...31
1.4.5.Елемент style...32
1.4.6.Елемент script...33
1.5.Елементи на изпълнимата част на XHTML документ...34
1.5.1.Елементи за управление на текстовия поток...35
1.5.2.Елементи за създаване на списъци...39
1.5.3.Елемент за създаване на препратки (хипервръзки, anchor)...40
1.5.4.Елемент за включване на изображения в страниците...43
1.5.5.Създаване на изображения-карти...46
1.5.6.Възпроизвеждане на звук...46
1.5.7.Елементи за вграждане на други файлове...48
1.5.8.Елементи за създаване на таблици...49
1.5.9.Елементи за вграждане на формуляри...55
1.5.10.Елементи за създаване на фреймове...66
1.5.11.Включване на Java аплети...70

 

Cascading Style Sheets ...72
2.1.Въведение...72
2.2.Структура на CSS...73
2.2.1.Структура на CSS...73
2.2.2.Селектори в CSS...73
2.2.3.Коментари в CSS...78
2.2.4.Наследяване в CSS...78
2.3.Методи за вграждане на стилови описания в XHTML документите...78
2.3.1.Задаване на стил в заглавната част на документа...79
2.3.2.Създаване на връзка към файл, съдържащ стилови описания...80
2.3.3.Вмъкване на външен файл със стилове в документа...80
2.3.4.Добавяне на стилове в тялото на документа...81
2.4.Свойства в CSS...82
2.4.1.Фонови свойства...83
2.4.2.Рамкови свойства...84
2.4.3.Позиционни свойства...85
2.4.4.Оразмеряващи свойства...87
2.4.5.Свойства на шрифта...87
2.4.6.Свойства на съдържанието...89
2.4.7.Списъчни свойства...90
2.4.8.Свойства на полетата около елемента...90
2.4.9.Свойства на отстъпите...91
2.4.10.Свойства на външните линии...91
2.4.11.Таблични свойства...92
2.4.12.Текстови свойства...92
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ URL АДРЕСИ...94

 

Company MAXXmarketing GmbH