CSS3 в примери + CD - Издателство Асеневци
   
CSS3 в примери + CD
zoom Увеличи изображението

CSS3 в примери + CD

Цена: 19.95 лв.
+ 2.90 лв. за доставка
ISBN: 978-954-8898-13-3
Автор: Сергей Соколов
Корица: Мека
Страници: 328 стр.
Формат: 165х235 мм
Издател: Асеневци
Книгата не може да бъде поръчана
CSS3 в примери + CD CSS3 в примери + CD CSS3 в примери + CD CSS3 в примери + CD CSS3 в примери + CD

Анотация

Тази книга е предназначена за задълбочено изучаване на CSS. Тя е базирана на най-новата CSS 3 спецификация на консорциума W3C, без да се явява сух и буквален превод на тази спецификация.

В книгата ще намерите над 200 практически примера свързани с използването на CSS в различни сценарии и за различни цели - работа с блокове, текст, изображения, таблици, списъци, хипервръзки, селектори, правила, псевдокласове и псевдоелементи, динамични филтри и трансформации и др. Ще научите кои са стойностите, които може да приема всяко свойство и как правилно да задавате тези стойности. В книгата са разгледани и тези свойства от CSS 3, които до този момент не са реализирани от браузърите. За тях информацията е представена в теоретичен вид.

Заедно с книгата получавате и диск, съдържащ изходните кодове на всички описани в книгата примери.

Изданието е ориентирано към читатели със средно ниво на знания по CSS, като има за цел да разшири и задълбочи тези знания. Вземайки под внимание, че не винаги е лесно да се определи къде точно е границата на това средно ниво, авторът е включил и раздел “Курс за младия боец”. Това е глава, която ще помогне и на начинаещите по-лесно да навлязат в тематиката. Напредналите потребители могат да използват изданието като професионален справочник в моменти на съмнение.

Въведение

От автора

Вече много години разработвам интерфейси за различни онлайн услуги и приложения. Първоначално ги реализирах с помощта на HTML, а впоследствие все по-голяма роля в процеса на тяхното създаване започна да играе технологията CSS (каскадни набори от стилове). Постепенно нат­рупах голям опит, който реших да предоставя на читателите.

Тази книга е посветена изцяло на технологията CSS. За нейното написване е използвана оригиналната спецификация CSS3 на консорциума W3C. В сравнение с предходната версия (CSS2), спецификацията CSS3 съществено се разшири - появиха се голямо количество нови свойства, правила, псевдокласове и псевдоелементи. 

Главният проблем на CSS3 е неговото постоянно усъвършенстване. Например можем ясно да посочим различните версии на спецификациите: 1999, 2002 и 2004–2005, 2007–2008 година. Измененията основно засягат набързо “нахвърляните” свойства, предложени в спецификацията от 1999 г., които впоследствие трябваше да се изменят или премахнат. 

За съжаление повечето от новодобавените свойства в CSS3 до този момент (момента на написване на книгата) не са реализирани в нито един от масово разпространените браузъри (Internet Exporer, Netscape, Mozilla Firefox).

На какво ще ви научи тази книга

Тази книга ще ви научни как да използвате CSS. Тъй като повечето от новите свойства от CSS3 до този момент не са реализирани в нито един от браузърите, информацията за тези свойства е представена в теоретичен вид.

В първата част на книгата ще намерите съвкупност от по-прости решения - “Курс за младия боец”, които ще ви улеснят ако тепърва започвате да се занимавате с CSS. Тази глава се явява своеобразен справочник за начинаещи.

За кого е предназначена тази книга

Книгата е предназначена за читатели със средно ниво на владеене на CSS и имащи желание да задълбочат и разширят своите знания. Тъй като е трудно да се каже откъде започва това средно ниво, книгата започва с курс за младия боец - глава, която ще помогне и на начинаещите за нав­лязат по-лесно в тематиката.    Книгата се базира на оригиналната спецификация CSS3 на консорциума W3C, но не се явява буквален превод на спецификацията. 

Как е структурирана книгата

Книгата може да се раздели на следните части:

  • I - “Курс за младия боец” — въведение в практическото използване на CSS. В тази глава са решени стандартни задачи, с които ще се сблъскате при създаването на уебстраници.
  • II - “Теория на CSS” — описват се правилата за създаване на CSS стилове и тяхното използване. Тази част се състои от три глави, посветени на теорията за построяване на стилове, разгледани са псевдокласовете и псевдоелементите, а също и използването на правила.
  • III - “Свойства на стиловете” — описани са свойствата на CSS3.

Обърнете внимание, че съдържанието на книгата е направено доста детайлно. Това ще ви позволи в максимална степен да се възползвате от книгата в качеството й на справочник и сборник с готови решения.

Как да използвате диска към книгата

Към изданието се прилага и компактдиск, съдържащ всички примери, разгледани на страниците на книгата. Структурата на папките на дис­ка напълно съответства на структурата на книгата. Дискът съдържа следните основни папки:

  • Samouchitel — самоучител; всички примери започват е една и съща дума, характеризираща темата на урока (например text* означава текст, header* — заглавие и т.н.).
  • CSS_Theory — теория по CSS; в главната папка се съдържат примери, отнасящи се до основните теоретични въпроси, свързани с CSS. Тази папка съдържа две подпапки:

              -- pseudo — описание на псевдокласовете и псевдоелементите;

              -- rules — описание на правилата.

  • CSS_Properties — описание на свойствата на стиловете (CSS), като са дадени примери за тяхното използване.
  • CSS_Filters — описание на CSS филтрите.

Внимание! Ако в примерите се използват изображения, тогава файловете с изображенията може да намерите в подпапка images, намираща се в същата папка, където се намира примерът.

Във вид на коментар в началото на всеки пример, представен в книгата, е указано къде на компактдиска можете да намерите съответния файл.

За автора

Сергей Александрович Соколов е водещ инженер програмист, специалист по разработка на Web базирани бизнес приложения. Преподавал е информатика в Белaруския държавен университет по информатика и радиоелектроника. Автор е на три книги по програмиране: “CSS3 в примери”; “HTML и CSS в примери, типови решения и задачи” и “JavaScript в примери, типови решения и задачи”. Личният сайт на автора може да посетите на адрес: http://sokolovbook.narod.ru/

Company MAXXmarketing GmbH