Програмиране с Java™ SE 10 - основи на езика в примери - Издателство Асеневци
   
Програмиране с Java™ SE 10 - основи на езика в примери
zoom Увеличи изображението

Програмиране с Java™ SE 10 - основи на езика в примери

Цена: 29.95 лв.
безплатна доставка
ISBN: 978-619-7356-53-3
Автор: Алексей Василев
Корица: Мека
Страници: 612 стр.
Формат: 162х235 мм
Година на издаване: 2018 г.
Издател: Асеневци
Количество: 

От тук може да свалите кода за примерите от книгата

Анотация

Книгата е предназначена за самостоятелно изучаване на Java - един от най-популярните и най-търсени езици за програмиране. Разглежда се версия Java SE 10.

Опитът показва, че един материал се усвоява най-добре, ако е илюстриран с примери. Ето защо в книгата последователно и с много примери са разгледани практически всички основни теми, които така или иначе формират парадигмата за програмиране в Java - базови техники за създаване на програми в Java; класове, обекти и масиви; презареждане на методи; ламбда изрази; наследяване и предефиниране на методи; използване на интерфейси; обработка на събития и изключения; многонишково програмиране; шаблонни класове; създаване на приложения с графичен интерфейс.

В допълнение към гореизброените се обсъждат и много други механизми и въпроси.

За удобство при усвояването на материала книгата е разделена на относително неголеми глави. Всяка глава съдържа примери за решаване на различни задачи, и завършва с кратко резюме, чиято цел е да облекчи усвояването на материала.

Книгата ще послужи за пътеводител, приятел и надежден помощник на онези, които са решили да се приобщят към обществото на Java програмистите. Авторът е положил максимални усилия да направи съдържанието достатъчно разбираемо и нагледно.

Съдържание

Съкратено съдържание

Въведение
Програмиране с Java...8
Особености на езика Java...8
Програмно обезпечение...10
Среда за разработка NetBeans...17
Среда за разработка
IntelliJ IDEA...26
За книгата...33
Обратна връзка с автора...35
Благодарности...35

Глава 1
Започваме да програмираме...36
Първа програма...36
Вариации на тема първа програма...44
Извод в прозореца на
конзолата...47
Прозорец с поле за въвеждане...49
Конзолен вход...54
Резюме...60

Глава 2
Базови типове и основни оператори...62
Променливи...62
Основни оператори...82
Резюме...90

Глава 3
Запознаване с класове и обекти...92
Класове и обекти...92
Методи и конструктори...102
Статични и скрити членове на класа...112
Резюме...119

Глава 4
Управляващи инструкции...121
Условен оператор...121
Оператори за цикъл...140
Оператор за избор...156
Резюме...161

Глава 5
Масиви...163
Едномерни масиви...163
Двумерни масиви...182
Масиви и методи...192
Резюме...196

Глава 6
Наследяване...198
Реализиране на наследяване...198
Предефиниране на методи...223
Обект на подкласа и променлива на суперкласа...236
Резюме...240

Глава 7
Абстрактни класове и интерфейси...242
Абстрактни класове и методи...242
Интерфейси...249
Наследяване на класове и имплементиране на интерфейси...266
Резюме...269

Глава 8
Използване на класове и обекти...271
Методи и обекти...271
Обекти и наследяване...282
Масиви и обекти...289
Вътрешни класове...299
Анонимни класове...303
Резюме...309

Глава 9
Шаблонни типове данни...310
Запознаване с шаблонните класове...310
Шаблонни методи...317
Шаблонни класове и наследяване...322
Шаблонни интерфейси...329
Шаблонни заместващи символи...335
Резюме...342

Глава 10
Ламбда изрази...344
Запознаване с ламбда изразите...344
Референция към метод и конструктор...354
Използване на ламбда изрази...369
Резюме...380

Глава 11
Обработка на изключителни ситуации...382
Прихващане и обработка на грешки...382
Генериране на изключения...401
Контролирани и неконтролирани изключения...403
Създаване на собствени класове на изключения...409
Резюме...412

Глава 12
Многонишково програмиране...414
Запознаване с нишките...414
Начини за създаване на дъщерни нишки...415
Работа с нишки...426
Синхронизация на нишките...438
Резюме...444

Глава 13
Приложения с графичен интерфейс...445
Принципи за създаване на приложения с интерфейс...445
Създаване на прозорец...447
Прозорец с бутон...451
Резюме...475

Глава 14
Обработка на събития...476
Класове на компонентите и събитията...476
Използване на текстово поле...480
Класове адаптери...502
Резюме...507

Глава 15
Графични компоненти...508
Падащ списък...508
Списък за избор...518
Група превключватели...522
Поле за отметка и други елементи...528
Резюме...547

Глава 16
Меню и лента с инструменти...548
Меню и лента с инструменти...548
Мениджъри на разположението и текстов панел...550
Използване на меню и лента с инструменти...551
Резюме...580

Глава 17
Файлове и аргументи от команден ред...581
Аргументи от команден ред...581
Работа с файлове...588
Резюме...611

Заключение
Още малко за Java...612

Автора

Алексей Николаевич Василев е доктор на физико-математическите науки и професор във физическия факултет на Киевския национален университет. Неговите книги по програмиране и математическо моделиране са издадени в общ тираж от над 40 000 екземпляра.

 

Company MAXXmarketing GmbH