Въведение в .Net - практическо програмиране на С# - Издателство Асеневци
   
Въведение в .Net - практическо програмиране на С#
zoom Увеличи изображението

Въведение в .Net - практическо програмиране на С#

Цена: 24.95 лв.
+ 2.90 лв. за доставка
ISBN: 978-954-8898-86-7
Автор: Денис Колисниченко
Корица: Мека
Страници: 314 стр
Формат: 159х235 мм
Година на издаване: 2016
Издател: Асеневци
Количество: 

 

Анотация

Платформата .NET на Microsoft® е една от най-перспективните към днешна дата. С нейна помощ могат да се разработват различни приложения – от най-простите конзолни, през десктоп приложения, чак до сложни разпределени мрежови приложения.
Тази книга ще ви запознае с основите на езика C#, с обектно-ориентираното програмиране, с характерните за C# конструкции като делегати, ламбда изрази, интерфейси, итератори и много други неща от съвременния свят на програмирането. Също така се засягат и въпроси от паралелното програмиране, файловия вход/изход, мрежовото програмиране и компилирането на .NET.
Книгата дава на читателя основните насоки при работа .NET, обяснявайки фундаменталните въпроси и концепции на прост и разбираем език. В нея ще намерите изключително полезни практически примери и илюстрации, които ще ви помогнат да усвоите материала бързо и лесно.
Ако вече сте работили със С или тепърва искате да се научите да програмирате и сте решили да започнете направо от най-перспективната технология, тази книга е тъкмо за вас.

За автора

Денис Николаевич Колисниченко е водещ автор в областта на програмирането и информационните технологии. Написал е многобройни статии и повече от 30 книги на компютърна тематика, в това число книги за PHP, MySQL, различни Linux дистрибуции (FreeBSD, Fedora, Ubuntu, openSUSE, Mandriva), Windows, интернет, Joomla!, Slaed, PHP-Nuke, Drupal и др. 

Автор на проекта http://www.dkws.org.ua и създател на дистрибутива Denix - http://denix.dkws.org.ua.

Denis Kolisnichenko

 

Съдържание

Въведение...7

Глава 1.
Въведение в .NET...9

  Какво представлява .NET?...9
  История на .NET...13
  Поддържани операционни системи...17
  Езици за програмиране...17
  Разработка на различни типове приложения...18

Глава 2.
Философия на .NET...20
  Как са програмирали преди...20
  Асемблита в .NET...31
  Подробно за CTS...33
  Подробно за CLR...38
  Пространства от имена...39

Глава 3.
Разгръщане на .NET и първа програма...41
  Разгръщане при клиента...41
  Първа програма с Visual Studio...53

Глава 4.
Основни конструкции на езика C#...58
  Изследване на програмата Hello, world!...58
  Типове данни и променливи...67
  Неявно типизирани локални променливи...96
  Цикли...98

Глава 5.
Обектно-ориентирано програмиране...112
  Основи на ООП...112
  Класове и обекти...116
  Презареждане на функции на членове на класа...141
  Наследяване и полиморфизъм...147

Глава 6.
Интерфейси, структури и изброявания...158
  Понятието интерфейс...158
  Ключови думи as и is...161
  Интерфейсни свойства...162
  Интерфейси и наследяване...163
  Структури...165
  Изброявания...168

Глава 7.
Обработка на изключения...170
  Въведение в обработката на изключения...170
  Прихващане на изключения. Блокове try, catch, finally...173
  Клас Exception...175
  Изключения на системно ниво...177
  Ключова дума finally...179
  Ключови думи checked и unchecked...180

Глава 8.
Делегати, събития и ламбда изрази...182
  За какво се използват делегатите...182
  Анонимни методи...186
  Ламбда изрази...187
  Събития...190

Глава 9.
Колекции и итератори...195
  Въведение в колекциите...195
  Слабо типизирани колекции...198
  Шаблонни колекции...200
  Клас ArrayList. Динамични масиви...202
  Хеш-таблица. Класс HashTable...208
  Създаваме стек. Класове Stack и Stack<T>...211
  Опашка. Класове Queue и Queue<T>...213
  Свързани списъци. Клас LinkedList<T>...215
  Сортиран списък. Клас SortedList<TKey, TValue>...218
  Речник. Клас Dictionary<TKey, TValue>...220
  Сортиран речник: клас SortedDictionary<TKey, TValue>...224
  Множества: класове HashSet<T> и SortedSet<T>...227
  Имплементация на интерфейс IComparable ...229
  Изброители...230
  Имплементация на интерфейсите IEnumerable и IEnumerator ...232
  Итератори. Ключова дума yield...233

Глава 10.
Файлов вход/изход...236
  Въведение в пространството от имена System.IO...236
  Класове за работа с файлове и папки...237
  Сериализация на обекти...253

Глава 11.
Конфигурация на асемблита в .NET...257
  Специални пространства от имена...257
  Прецизиране на имената или конфликти на ниво имена...260
  Вложени пространства от имена. Пространство по подразбиране...261
  Асемблита в .NET...263

Глава 12.
Многонишковост и паралелно програмиране...276
  Паралелни колекции...276
  Библиотека за паралелни задачи...279
  Клас Task...281
  Изчакване на задача...286
  Клас TaskFactory...290
  Продължение на задача...291
  Връщане на стойност от задача...291

Глава 13.
Мрежово програмиране...293
  Пространство от имена System.Net...293
  Клас Uri...294
  Изтегляне на файлове (HTTP и FTP)...296
  Клас Dns...300
  Сокети...301

 

Company MAXXmarketing GmbH