Великата френска революция - Издателство Асеневци
   
Великата френска революция
zoom Увеличи изображението

Великата френска революция

Цена: 14.80 лв.
+ 2.90 лв. за доставка
ISBN: 978-954-8898-07-2
Автор: Вилхелм Блос
Корица: Мека
Страници: 200 стр.
Формат: 145x200 мм
Издател: Асеневци
Количество: 

Анотация

В настоящата книга е представен прочутият преврат, извършен във Франция в края на осемнадесети век, наречен Великата френска революция. Авторът разглежда историческите явления и събития в контекста на икономическите условия. Той обръща особено внимание на социалните преобразования и свързаните с тях промени в мисленето, които се отразяват върху хода на историята като цяло. Книгата предоставя едно безпристрастно изследване на събитията, представяйки ги като рожба на условията - естествени и неизбежни в онази велика и всеобща борба, при която един цял стар свят се превръща в нов.

Изданието е предназначено за широк кръг читатели, в това число и историци, политолози, социолози, учащи - всички, които искат да се ориентират в сложната плетеница от исторически събития и факти, оказали значимо влияние върху обществения и политически живот в Европа.

Предговор

Настоящото представяне на оня велик преврат, който се извърши във Франция в края на осемнадесетото столетие, почива на материалистическото схващане на историята, което обяснява историческите явления и събития като последица от икономическите условия. От тази гледна точка различните фази на френската революция представляват за нас поредица от класови стълкновения, от които може да се определи и значението на отделната личност в хода на събитията. Класите на френското общество се сменят подред във владеенето на публичната власт според подема или спада на революционното движение. Най-напред ние виждаме привилегированите класи в борба против нуждаещия се от пари кралски двор, а с това и началото на великия преврат, който не можеше да се спре преди да премине през всички свои фази, защото зад опълчващата се класа винаги излизаше на предно място нова, която имаше по-далечни стремежи. Борбата на привилегированите с кралския двор раздвижи цялата буржоазия, цялото трето съсловие, след което привилегированите веднага се съюзиха с двора, против който те току-що се бореха. На арената се появи като нова власт една значителна като маса либерална буржоазия, която премахна наследствените и съсловни привилегии и създаде конституцията от 1791 г., с която мислеше, че полага основите на ново буржоазно общество. Обаче средните и долни слоеве на буржоазията, както и на пролетариата, не виждаха защита на своите интереси в тая конституция и се стремяха към демокрация. Щом избухна борбата, конституционалистите от 1791 г., както и представителите на едрата буржоазия, застанаха на страната на кралския двор, от който бяха извоювали конституцията. Демократическата буржоазия, като най-мощна и най-многобройна класа, понеже зад нея стоеше пролетариатът, удържа победа и събори монархията. Буржоазната демокрация на жирондистите не можа да удовлетвори исканията на широките народни маси, които вървяха с радикалната демокрация – партията на „планината“; последва свалянето на тая партия, която представяше „почтената“ буржоазия. Обаче и партията на „планината“ не смогна да организира с конституцията от 1793 г. една чиста и трайна демокрация и нейното господство свърши с пълното рухване на „добродетелната“ държава, която щеше да се устрои по кройката на Русо. 

С това възходящото движение на революцията свърши; публичната власт попадна отново в ръцете на издигналата се буржоазия, която се постара да използва победата си над средните класи. Ала тая корумпирана вече класа не бе в състояние да гарантира успешното развитие на преживялата такава ужасна буря Франция, чиито народни маси копнееха за спокойствие; тя само изглади пътя за диктатурата на Наполеон Бонапарт, който с колосален скок се издигна начело на държавата и обедини в своята личност цялата публична власт. Под неговия режим Франция се превърна във военен лагер и народните интереси отстъпиха пред военната власт. В този период на топовни гърмежи гласовете, идващи от народа, напълно заглъхнаха. Затова пък класите, които чрез революцията бяха спечелили собственост, се привързаха към тази военна власт, защото виждаха, че тя закриля тяхната собственост и в това именно се криеше вътрешната сила на Наполеоновата военна диктатура. 

Явно е, че това историческо схващане не позволява да се излагат събитията едностранчиво и тенденциозно. Ние нямаме никакви причини да преследваме историческите личности с омразата на епигона, да украсяваме изстъпленията или пък да описваме надълго и нашироко ужасните кървави сцени. Ние ще спрем нашето внимание преди всичко на социалните преобразования и свързаните с тях големи промени в мислите и фактите, произлезли от френската революция. 

Има хора, които смятат за най-интересна част на френската революция кървавите и ужасни сцени на терористичния, както и на последвалия реакционен период. Ние сме на друго мнение. Ние изследвахме добросъвестно причините за кървавите катастрофи и се постарахме да ги обясним като рожба на условията. Подобни катастрофи са естествени и неизбежни в една такава велика и всеобща борба, при която един цял стар свят се превръща в нов, и те често придобиват ужасен и безчовечен характер, защото в такива моменти оскърбленията, които господстващите класи са нанасяли, и всичките сторени дотогава неправди получават историческото си възмездие.

Съдържание

Предговор 3

Стара Франция 5

  Монархията и кралският двор 6
  Духовенството 7
  Аристокрацията 8
  Буржоазията 9
  Занаяти и индустрия 10
  Индустриалните и занаятчийски работници 10
  Селяните 12
  Управление и администрация 15
  Духът на времето 17
  Людовик XVI и неговите държавници 19

Учредителното национално събрание 26
  Съсловно събрание 27
  Клетвата в Дома на играчите 30
  Злополучният преврат 31
  Щурмуването на Бастилията 33
  Нощта на четвърти август 39
  Партиите 41
  Походът срещу Версай 45
  Партиите, клубовете и народът 47
  Конституцията 50
  Националното празненство на Марсово поле 53
  Трудещият се парижки народ 54
  Бягството на краля 57
  Кървавата баня на Марсово поле 59
  Чужбина 60
  Завършване на конституцията 61

Законодателното събрание 63
  Ветото и емиграцията 65
  Санкюлотското правителство 66
  Мосю вето 68
  Отечеството в опасност 70
  Щурмуването на двореца в Тюйлери 71
  Държавният преврат и демокрацията 77
  Канонадата при Валми 82

Националният конвент (Първи период) 84
  Борбата на „планинците” против жирондистите 86
  Борбата против външните врагове 88
  Процесът срещу краля 89
  Комуната и работниците 94
  Външни и вътрешни опасности 95
  Думи и дела 98
  Растящи опасности 101
  Свалянето на жирондистите 102
  Господството на „планината” 105
  Конституцията от 1793 г. 107
  Смъртта на Марат 108
  Асигнатите и максимума 110
  Комитетът за обществено спасение 112
  Граждански войни и държавни процеси 114
  Войната на Френската република против външните врагове 117
  Новото летоброене 119
  Хебертистите 120
  Разцеплението на „планината” 121
  Свалянето на хебертистите 124
  Свалянето на дантонистите 125
  Триумвиратът 127
  Ужасът 129
  Войната през 1794 г. 130
  Свалянето на Робеспиер 131

Националният конвент (Втори период) 138
  Краят на якобинския клуб 140
  Растяща реакция 141
  Въстанието на парижките предградия 142
  Базелският мир 147
  Емигрантите 148
  Новата конституция 149
  Въстанието на роялистите 150
  Закриването на Конвента 152

Директорията 154
  Финансовите трудности 154
  Съзаклятието на Бабьоф 156
  Войната през 1796 година 160
  Партиите 163
  Държавният преврат на 18 фруктидор 164
  Войната през 1797 година 165
  Вътрешни смутове 167
  Републиките дъщери 169
Наполеон Бонапарт 171
  Втората коалиция 171
  Бонапарт в Египет 172
  Войната през 1799 година 175
  Държавният преврат на Бонапарт 177

Консулството 182

Заключение 193

Company MAXXmarketing GmbH