Информационни системи и технологии - Енциклопедичен речник - Издателство Асеневци
   
Информационни системи и технологии - Енциклопедичен речник
zoom Увеличи изображението

Информационни системи и технологии - Енциклопедичен речник

Цена: 16.40 лв.
+ 2.90 лв. за доставка
ISBN: 978-954-91670-3-0
Автор: инж. Ивелин Михайлов
Корица: Мека
Страници: 328 стр.
Формат: 145x200 мм
Издател: Асеневци
Количество: 

Анотация

Независимо дали сте улегнал професионалист, учащ или начинаещ, тази книга ви предоставя възможност да обогатите и осъвремените знанията и в една от най-динамично променящите се сфери на модерния живот.

В предлагания труд са включени професионални и жаргонни термини, личности и илюстрации, обхващащи знанията по:

 • Информационни системи и технологии
 • Комуникации и компютърни мрежи
 • Интернет
 • Компютри
 • Бази от данни
 • Теоретични основи и история на информатиката
 • Хардуер и софтуер
 • Кибернетика
 • Компютърни науки
 • Програмиране
 • и още...

Предговор

Всяка научна дисциплина си има свой понятиен апарат, свойствен на предмета, който изучава. Основните понятия, с които боравят младите съвременни науки, към които може да се отнесе и „Информатиката”, са все още оскъдни, с не винаги избистрен смисъл. Много от тези понятия са взаимствани от други науки и не са първично присъщи на нея. Липсата на прецизност и пълнота при дефинирането им беше и първото затруднение, което се появи при подбора на употребяваните термини и определяне на тяхното значение, тъй като за едни и същи термини редица автори предлагат различни определения.

Настоящият труд е опит за преодоляване на различията в схващанията на учените за обхвата, съдържанието и значението, както на отделните клонове “Информационни системи” и “Информационни технологии”, така и на „Информатиката” като цяло, като с това до известна степен да се внесе единство в терминологията.

Книгата е структурирана на принципите на речниковите издания, което дава възможност за по-бързо ориентиране в съвременния информационен хаос и за по-бързи справки. Трактовката на някои категории е дискусионна, поради което съставителят беше изправен пред трудността в някои случаи да предпочете едни термини пред други. Възможно е техният избор да бъде оспорен, но при съществуващото положение това бе неизбежно

Включените в изданието статии са подредени по азбучен ред. Отделните термини са напечатани с получерен шрифт. Когато те се състоят от прилагателно и съществително трябва да се търсят по прилагателното, например „Абсолютна грешка”. Ако се състоят от много думи намирането им става по първата дума, например: „Организация на файл с произволен достъп”. В отделни случаи е направено изключение с оглед на по-бързото намиране на термина от читателя. Термините са дадени в единствено число, с изключение на тези, които от професионално гледище се употребяват в множествено. За синонимните думи са направени препратки към основния термин, който е дефиниран.

При съставянето на настоящия енциклопедичен речник са взети под внимание голям брой наши и чуждестранни книги, справочни издания, учебници, монографии, стандарти и др. В справочните издания е трудно да се избегнат недостатъци, като неточности във формулировките, липса на нововъзникнали понятия и други, които със сигурност са допуснати и в настоящия труд. С благодарност ще бъдат приети всички бележки и препоръки, които ще се вземат предвид при следващо издаване.

инж. Ивелин Михайлов

Company MAXXmarketing GmbH