©Христо Тужаров

©Ивелин Михайлов

Word - справочник на командите

Ръководство за работа

Word

команди в менютатаВъведение

 

Каква е необходимостта от тази книга?

Ние се намираме на прага на информационното общество. Компютърните технологии бързо навлизат във всички области на човешкото битие. Днес компютърната грамотност започва да става въпрос на оцеляване за много хора. На тях им са необходими подходящи пособия за образоване.

За съжаление  в този бързо променящ се свят начина на  описване на действия в ръководствата за работа с програмни продукти  почти не се  променя. Те са все така силно описателни и многословни. В началото на компютърната ера това не се явяваше пречка, тъй като програмите бяха сравнително прости и с малко функции. Днес ни се налага да работим със сложни софтуерни програми, чието пълно описание в много от случаите  надхвърля 1000 страници. Това ги прави неудобни за ползване и слабо ефективни.

Необходими са нови подходи, които да доведат до кратко и ясно за потребителя описание на действията, които трябва да извърши, с възможност за влагане на едно действие в друго и с добре развита система за търсене. 

Ръководството, което държите в ръцете си е един опит да се наложи нов и надяваме се по-ефективен подход за  описване на конкретни действия. Той се базира на следните правила:

q       Действията да са обособени в отделни команди, всяка със собствено име.

q       Избягване повторно описание на действия. Когато е необходимо, то се включва с името на командата.

q       Максимално доближаване на командния език за описание с командите от менютата на програмата.

q       Всяка команда включва две части - описание на предназначението и описание на действието.

q       Описанието на командата трябва да е по възможност близко до алгоритмичното мислене, като включва символи за последователни и условни действия.

q       Структурата да позволява бързо преминаване в електронен вид с използване на хипертекстови връзки.

 

За кого е предназначена тази книга?

Справочникът е предназначен за всички, които имат намерение  да усъвършенстват знанията си за работа с програмата Word, независимо от нивото, на което се намират.

Начинаещи - За вас е предназначена втората част на справочника "Инструментални ленти". Познаването на командите, включени в основните ленти ви гарантира справяне с голяма част от задачите. Настройките по подразбиране, зададени в Word ще са ви достатъчни, за да навлезете в материята.

Потребители - Предполага се, че вие боравите свободно с по-голяма част от командите на  Word. За вас справочникът ще се яви помагало в ежедневната ви работа, като ви подпомогне в структуриране на понятията и в изпълнението на голям кръг сложни задачи по текстообработката на данни.

 

Какво ново ви предлага тази книга?

В книгата е направен опит да се приложи нов подход за описание командите, които изпълнява програмата Word. За целта се използва команден език, чрез който значително се намалява обема на предлаганата информация, без да се нарушава пълнотата и. Книгата е съобразена с философията на Microsoft - инструменталните ленти да служат за работа с програмата, а менютата за настройка на командите на програмата.

 

Как е структурирана книгата?

Част 1 “Команди”  ви запознава с менютата и съдържащите се в тях команди, така както те се намират в програмата Word.  Към всяко меню са описани опциите, които предлага програмата за този вид обработка. Командите са представени с техните икони.

Част 2 “Инструментални ленти” описва  накратко командите, включени във всяка лента съпровождаща програмата Word. Описани са и  някои допълнителни команди, които не са включени в лентите по подразбиране. Обърнато е внимание на техниките за създаване и актуализиране на инструментални ленти.

Част 3 “Приложения” предлага примерно описание на начините за използване на справочника в отделните фази на усвояване на продукта. Описани са няколко примерни приложения за работа с програмата. Приложен е азбучен указател на използваните команди при описание на програмата.

 

Използвани обозначения

Обозначение

Използване

è

Разделител на  последователни дейности при описание техниките на Word

u

Условен преход при описание техниките на Word.

q        

Изреждане на опции или събития

Щриховано поле

Описателна част на команда

Обект/Действие

Наименование на команда