ПРИМЕРЕН ПОДХОД

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПРАВОЧНИКА

 

Научете Word

Последователно пробвайте да изпълните командите включени в основните ленти на Word. Не се смущавайте, ако не можете да реализирате някое от действията. Преминете към следващото, като оставите за накрая тези, които са ви затруднили. Не всички команди от инструменталните ленти ще са ви необходими на този етап. Важно е бързо да постигнете някакви, макар и малки резултати, които ще ви окуражат да прескочите "компютърната  бариера".

è Запознайте се с основните компоненти, включени в работния екран на Word

Word/Работен екран

è Научете се да въвеждате текст. Започнете с безсмислен текст (натиснат клавиш), за да видите как реагира компютъра и след това тренирайте смислово въвеждане.

Текст/Въвеждане

è За вас мишката  е основен инструмент и е много важно да научите техниките за работа с нея.

Мишка/Функции

è Помъчете се да осмислите функциите на всеки от специалните клавиши. Ще ги ползвате непрекъснато в работата си.

Специални клавиши/ Действия

è Не можете да обработвате текст без да го маркирате. Някои от предложените техники се дублират, така че преценете, кои да използвате.

Текст/Маркиране

è Тази лента се явява базова за работата ви с Word. Някои от бутоните отварят други инструментални ленти.

ИЛ Стандарт/ Команди

è Тези ленти  се намират в диалоговите прозорци Отвори и Съхрани. Те ще ви помагат при обработка на документите.

Save as/Open (Съхранение на документи)

è Заедно с ИЛ Стандарт, тази лента покрива 80% от необходимите ви команди. Работете с нея след като сте въвели текста на документа.

è Преди отпечатване погледнете как ще изглежда документа.

è Лентата ви дава възможност да вмъквате, обработвате и форматирате таблици.

Tables (Таблици)

è Word ви предоставя възможност да вмък­вате електронни таблици от Excel, много полезна програма за изчисления. Желателно е да се запознаете с нейните основни възможности.

 

è Голяма част от документите изискват служебни полета. Лентата ви дава разнообразни възможности за реализирането им.

Header and Footer  (Колонтитули)

è С помощта на тази лента пробвайте да вмъкнете и обработите няколко графични изображения. На този етап от вас не се очакват задълбочени познания в тази област.

ИЛРисуване/ Активиране

Работете с Word

За да бъде работата ви с Word  ефективна е необходимо добре да усвоите пълните му възможности и техниките за настройка. Това ще помогне да избирате по кратки пътища за решаване на конкретните задачи и изработените от вас документи да изглеждат професионално. Последователно прегледайте всички команди от менютата. Обърнете внимание на тези от тях, които изискват настройки, които да удовлетворят потребностите ви.    

è Помислете дали ви е необходим офис асистент. Имайте предвид, че той черпи ресурси на компютъра.

Офис асистент/Настройки

è Определете работните езици на Word. 

Език/Задаване работни езици

è Създайте собствен вход за работа с Word.

Главна папка/Създаване

è Създайте шаблони за типовите документи, с които работите.

Шаблон/Създаване

è Настройте според вашите изисквания страница по подразбиране.

Страница/Настройка

è Настройте параметрите на отпечатване.

Печат/Настройки

è Прегледайте и активирайте или деактивирайте опциите за съхранение.

Съхраняване/Опции

è Ако сте си създали собствена главна папка, използвайте я като входна точка за по бърз достъп.

Документ/Съхранение по подразбиране

è Настройте опциите за редактиране.

Редактиране / Опции

è Използвайте техниките, които ви предоставя Word за работа с големи документи.

Изглед/ По съдържание

ИЛ Големи документи/ Активиране

è Настройте опциите за изглед.

Изглед/ Опции

è Ползвайте предоставените ви възможности за автоматично вмъкване на текст.

Автотекст/Използване

Autotext (Автотекст)

è Създайте клавишни комбинации за най-често използваните символи.

Символи/ Вмъкване

 

è Задайте шрифт по подразбиране

Шрифт/Настройки

è Преценете начина за пренасяне параграф на нова страница.

Параграф/Разполагане в рамките на страница

è Определете разстоянието между редовете

Интервал/Редове

è Настройте начина за форматиране на списъци

Списък/Обозначен със символи

Списък /Номериране

è Създайте собствени стилове

Стил/Създаване

è Ако имате инсталиран подходящ софтуер, настройте проверката за правопис.

Правопис / Проверка

Правопис/Опции

è Определете езиците, с които ще работите

Правопис/Определяне на езиците

è Ако имате инсталиран подходящ софтуер, определете начина на сричкопренасяне.

Правопис/Сричко-пренасяне

è Настройте опциите за автокоригиране

Автокоригиране/

Настройка

è Настройте общи за Word характеристики.

Общи параметри/Опции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизирайте Word

Автоматизирането на част от дейностите, при работа с Word ще ви спести много време и нерви при извършване на рутинни операции и настройки на многобройните функции на програмата..

Използвайте техниката Mail Merge (Слят документ). Чрез нея вие разделяте данните на статични (постоянни) и динамични(променящи се ), като постигате с еднократно въвеждане на данните многократни резултати (документи).

Сливане /Документи

Mail Merge (Сливане)

Макросите са основен инструмент при автоматизиране на приложението. Научете се да ги създавате и да реализирате с тяхна помощ автоматизиране процедури.

Макрос/Създаване

Visual Basic

Използвайте специализираните макроси, които се стартират автоматично с някое от събитията на програмата. Те ще ви помогнат да активирате автоматично някои специфични опции, изгледи и т.н.

Супермакроси/Създаване

 

Използвайте контролите (тестово поле, контролно поле и списъчно поле), като средство за обозначаване на дадена автоматична процедура и стар­ти­рането и  чрез макрос.

ИЛ Формуляри/ Активиране

 

Създавайте електронен вариант на големите си документи. Това ще улесни четенето, представянето и редактирането им. Тенденциите сочат прогресивно нарастване броя на електронните спрямо хартиените документи.

Букмаркери/Вмъкване

Хипервръзка/Вмъкване

Създавайте шаблони за типовите си документи. Използвайте полета с  код, контроли за формуляр и макроси.

Полета/ Вмъкване на кодове

 

Създайте инструментални панели  - формуляри с въведени текстови полета, свързани с макроси за управление на някои от опциите на Word .

ИЛФормуляри/ Активиране

Не забравяйте да съхраните личните си настройки, за да ги ползвате ако се наложи да работите с друг компютър или ако с вашия се случи някакво нещастие.

Лични настройки/ Пренасяне