Тотално управление на качеството

или

Новата философия на бизнеса

(извадки от книгата)

В Сайта
Автори
Въведение
Съдържание
Речник
Карта
Поръчка на книгата
Бизнес консултации