TQM
Home
В Сайта
Автори
Въведение
Съдържание
Речник
Карта
Поръчка на книгата
Бизнес консултации

ЛИДЕРСТВО

Лидерите само тогава извършват велики дела, когато изпълняват две условия:

Те издават изпълними заповеди;
 И
зпълнителите имат желание да изпълняват тези заповеди.

Л. Толстой

 

В цялата човешка история  лидерството  се явява основен принцип, водещ до успех на всяко начинание.  След като загубихме илюзиите, че машините и автоматизацията ще ни решат проблемите и че ще живеем в един роботизиран свят, днес никой не отрича ролята на хората в бизнес развитието и мястото на лидерите в този процес.

Нещо повече, днес ние говорим за лидерството, като за

·         стил на управление на бизнеса

·         основен актив на организацията

Терминът leadership в английски език означава поведение на ръководителя, подбуждащо подчинените му да мобилизират силите и способностите си за постигане на поставените задачи

 

Фактори, обуславящи лидерството (Д Офман)

 

  •  История - от къде сме произлезли

  • Ценности - основа на нашето мислене;

  • Мисия - защо съществуваме;

  • Енергия - какво ни задвижва;

  • Структура - какво направлява тази енергия;

  • Средства - с помощта на какво постигаме целите си;

  • Култура – обкръжението, в което живеем и творим.

 

ЛИДЕРСТВО

ЛИДЕРСТВО. КОМПОНЕНТИ