TQM
Home
В Сайта
Автори
Въведение
Съдържание
Речник
Карта
Поръчка на книгата
Бизнес консултации

НЕПРЕКЪСНАТА ИНФОРМАЦИОННА ПОДДРЪЖКА  CALS

(Continuous Acquisition and Life cycle Support)

 

 

Същност 

·         Явява се едно от направленията за повишаване ефективността на промишления сектор на икономиката;

·         Представлява глобална бизнес стратегия за повишаване ефективността на бизнес процесите участващи в ЖЦ на продуктите;

·         Реализира информационна интеграция на всички етапи от ЖЦ на продукта.

Предмет 

·         Технологии за информационна интеграция на процесите, съставляващи ЖЦ на продукта;

·         Комплекс единни информационни модели за стандартизация на начините за достъп до информацията и нейната коректна интерпретация;

·         Осигуряване на информационна сигурност;

·         Юридически въпроси на съвместното използване на информацията (в т.ч. на интелектуалната собственост).

 

ИНТЕРНЕТ ИКОНОМИКА

ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ EDS 

ЕЛЕКТРОННА НЕРВНА СИСТЕМА

НЕПРЕКЪСНАТА ИНФОРМАЦИОННА ПОДДРЪЖКА

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНТЕНТА СМ 

ИТОЛОГИЯ