TQM
Home
В Сайта
Автори
Въведение
Съдържание
Речник
Карта
Поръчка на книгата
Бизнес консултации

ТЕОРИЯ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА 

(The Theory of Constraints)

 

Разумният гони не това, което му харесва,

а това което го избавя от неприятности.
Аристотел

 

 

Популярна бизнес-философия, която за пръв път се появява в книгата на доктор Eliyahu Goldratt «The Goal» (Целта).

Подходът осигурява фокусиране вниманието към проблеми, ограничаващи рентабилността.

 

Философия на мениджмънта, базирана на постоянно търсене и отстраняване на тесни места в ключовите процеси на организацията, ориентирана преди всичко към повишаване скоростта на потока за генериране ценности за потребителя (повишаване пропусната способност на организацията).

Ограничение – всичко, което пречи на достигане целите на организацията.

 

 

КОНЦЕПЦИЯ  КАЙДЗЕН

ТОЧНО В СРОК

ШЕСТ СИГМА

ИКОНОМИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

ТЕОРИЯ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО СЪВЪРШЕНСТВО