Word команди в менютата

Word  инструментални ленти

Word  приложения

 

Работа с инструментални ленти
Лента/Активиране
Лента/Настройка
Лента/Създаване
Лента/Изчистване на команди
Команди/Активиране от клавиатурата
Лента/Опции
Лента/Добавяне на команди
Лента/Модифициране на бутон
Лента/Придвижване
Standard (Стандартна)
ИЛ Стандарт/Команди
ИЛ Стандарт/Добавяне на команди
ИЛ Стандарт/Добавяне на нови команди
Текст/Вмъкни рамка
Текст/Редактор на уравнения
Текст/Вмъкни диаграма
Formatting (Форматиране)
Autotext (Автотекст)
Clipboard (Клипборд)
Equation (Математически уравнения)
Print preview (Предпечатен преглед)
ИЛ Предпечатен преглед / Команди
Страница/Свий до съответствие
Header and Footer  (Колонтитули)
Save as/Open (Съхранение на документи)
Tables (Таблици)
Drawing (Рисуване)
ИЛ Рисуване/Активиране
Обекти/Групиране
Обекти/Припокриване
Обекти/Рисуване с растер
Обекти/Подравняване
Обекти/Въртене
Обекти/Разполагане в текст
Обекти/Заменяне
Рисувани обекти/ Създаване
Рисувани обекти/Въвеждане на текст
Графични елементи/Създаване
Текстово поле/Създаване
Текстови полета/Свързване
Художествен текст/Вмъкване
Картина/Вмъкване
Фигура/Създаване
Обекти/ Форматиране
Рисуван обект/Обемно изображение
Обекти/Контекстно меню
Picture (Илюстрации)
ИЛ Илюстрация/Команди
Илюстрация /Промяна на размерите
Илюстрация /Преместване
Илюстрация /Редактиране
Илюстрация/Контекстно меню
Word art (Художествен текст)
ИЛ Художествен текст/ Команди
Художествен текст/ Контекстно меню
Outlining (Скица)
ИЛ Големи документи/ Активиране
Съдържание/Създаване
Съдържание/Номериране
Големи Документи/ Създаване
Excel (Електронна таблица)
Excel/Работен екран
Excel/Въвеждане
Excel/ Автоматично въвеждане
Excel /Обработки
Excel/Формули
Excel /Функции
Excel /ИЛ Оператори
Excel/Инструментални ленти
Microsoft graph ( Диаграми)
Visual Basic
Forms (Формуляри)

ИЛ Формуляри/Активиране
Формуляр/Създаване на текстово поле
Формуляр/Създаване на контролно поле
Формуляр/Създаване на списъчно поле
Поле за формуляр/ Защриховане
Формуляр/Защита
Полета за формуляри/Заключване
ИЛ Формуляри/ Допълнителни команди
Mail Merge (Сливане)
Database (База от данни)
Коментари/Веб