Word команди в менютата

Word  инструментални ленти

Word  приложения

 

РАБОТЕН ЕКРАН
Word/Работен екран
Системно меню/Команди
Офис асистент/Настройки
Бърз достъп/Настройка
Език/Задаване работни езици
Главна папка/Създаване
МЕНЮ FILE
Документ/ Създаване
Шаблон/Създаване
Документ/Създаване в папка
Документ/Отваряне
Документ /Възстановяване
Документ/Затваряне
Документ/Съхранение
Документ/Съхранение в друга папка
Документ/Съхранение в друг формат
Документ/Съхранен като Web страница
Документ/Създаване на версии
Документ/Изглед като Web страница
Страница/Настройка
Печат/Изглед
Печат/Настройки
Документ/Изпращане
Документ/Свойства
СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ
Съхраняване/Опции
Документ/Автоматично съхраняване
Документ/Избор на формат по подразбиране
Документ/Заключване
Документ/Съхранение по подразбиране
СТРАНИЦИ
Страница/Формат
Страница/Странични полета
Страница/Параметри
Страница/Номериране на редове
Страница/Рамка и фон
ПЕЧАТ
Печат/С избор на принтер
Печат/Копия
Печат/С условия
Печат/Части от документа
Печат/ Маркиран текст или обект
Печат/Опции
Печат/Служебна информация
Печат на формуляр/Опции
Касета с хартия/Опции
МЕНЮ EDIT
Действие/ Стъпка назад
Действие/ Повторение
Обект(текст)/Преместване
Обект(текст)/Копиране
Обект(текст)/ Вмъкване
Обект(текст)/ Бързо вмъкване
Обект(текст)/Специално копиране
Обект(текст)/Изтриване
Документ/Маркиране на съдържанието
Текст/Търсене
Текст/Търсене с условия
Файлове /Търсене
Текст/Заместване
Документ/Обхождане
ВЪВЕЖДАНЕ И ОБРАБОТКА НА ТЕКСТ
Текст/Въвеждане
Мишка/Функции
Специални клавиши/ Действия
Текст/Маркиране
Обект/Маркиране
Редактиране / Опции
Графичен редактор /Избор
Стил/По подразбиране
МЕНЮ VIEW
Изглед/Стандартен
Изглед/Интернет страница
Изглед/Страница за печат
Изглед/ По съдържание
Инструментални ленти/Активиране
Линийка/Активиране
Документ/Съдържание
Колонтитули/Създаване
Колонтитули/ Четни и нечетни страници
Колонтитули/ Първа страница
Бележки под линия/Редактиране
Коментар/Редактиране
Работен прозорец/ Пълен екран
Работен прозорец/Настройка
ОПЦИИ
Изглед/ Опции
Маркери за форматиране / Опции
Изглед Print and Web layout / Опции
Изглед Outline and Normal / Опции
МЕНЮ INSERT
Разделители/Вмъкване
Номера на страница/Вмъкване
Дата/ Вмъкване
Автотекст/Използване
Полета/ Вмъкване на кодове
Полета с код/ Обработки
Символи/ Вмъкване
Коментар/ Вмъкване
Коментар/Отпечатване
Коментари/Действия
Бележки под линия/Вмъкване
Заглавия/ Вмъкване
Кръстосани връзки/Вмъкване
Индекс/Вмъкване
Картина/Вмъкване
Текстова кутия/Вмъкване
Файл/Вмъкване
Обект/Вмъкване
Букмаркери/Вмъкване
Хипервръзка/Вмъкване
МЕНЮ FORMAT
Шрифт/Настройки
Параграф/Форматиране
Форматиране/Справка
Параграф/Разполагане в рамките на страница
Интервал/Редове
Списък/Обозначен със символи
Списък /Номериране
Параграф/Поставяне на рамки и фон
Колони/Създаване
Табулация/Настройка
Табулация/Настройка с размерната линийка
Параграф/Бита буква
Текст/Промяна на положението
Текст/Смяна на регистрите
Документ/Създаване на фон
Документ/Използване на готов стил
Страница/Разделяне на части
Документ/Автоматично форматиране
Стил/Създаване
МЕНЮ TOOLS
Правопис / Проверка
Правопис/Коригиране на грешки
Правопис/Определяне на езиците
Правопис/Източници
Правопис/Сричко-пренасяне
Документ/Статистически данни
Авторезюме/ Създаване
Автокоригиране/ Настройка
Автоформатиране/ Настройка
Документи/Проследяване на промените
Сигурност/Защита с пароли
Съвместна работа/Организиране
Сливане /Документи
Сливане/Нов документ
Сливане /Избор източник на данни
Сливане /Нов източник на данни
Сливане /Източник от бази данни
Сливане /Дефиниране на полета
Сливане /Предварителен преглед
Сливане /Обединяване на документ и данни
Пликове /Надписване
Етикет/Създаване
Макрос/Създаване
Макрос/Изпълнение
Макроси / Сигурност
Супермакроси/Създаване
Документ/Промяна по шаблон
ОПЦИИ
Опции/Настройка
Общи параметри/Опции
Мерни единици / Опции
Web страници / Опции
E-mail / Опции
Правопис/Опции
Граматика/Опции
Лични настройки/Пренасяне
МЕНЮ TABLE
Таблица / Създаване
Таблица/Изтриване
Таблица/ Маркиране
Клетки/Свързване
Клетки/Разделяне
Таблица/Разделяне
Таблица/Автоформатиране
Таблица/Пренасяне на заглавни редове
Таблица/Преобразуване в текст или обратно
Таблица/Създаване от текст
Таблица/Сортиране
Таблица/Формули
Таблица/Свойства
РАБОТА С ТАБЛИЦИ
Таблица/Маркиране
Клетки/ Разполагане на съдържание
Таблица/Отстъпи
Таблица/ Височина на реда
Таблица/ Ширина на колоната
Таблица/ Рамкови линии и фон
МЕНЮ WINDOW
Дублиращ екран/Създаване
Няколко екрана/Работа
Разделен екран/Създаване