РАБОТЕН ЕКРАН

За да работите с програмата Word e необходимо да познавате добре нейния работен екран и командите, свързани с пригаждането му към Вашия стил на работа.

МЕНЮ FILE -  създаване, съхранение, отваряне, страниране и отпечатване на документи.

МЕНЮ EDIT - преместване, копиране, вмъкване, изтриване, маркиране, търсене, заместване и обхождане на документи и включени в тях обекти.

МЕНЮ VIEW - активиране на различни изгледи, инструментални ленти, линийки, съдържание, колонтитули, коментари и екрани.

МЕНЮ INSERT - вмъкване на разделители, номера на страници, дати, полета, символи, коментари, бележки, заглавия, индекси, картини, файлове, обекти, букмаркери и хипервръзки.

МЕНЮ FORMAT - настройка на шрифтове, параграфи, интервали, списъци, колони, табулация, стилове и начини на форматиране.

МЕНЮ TOOLS - активиране на инструменти за правопис, статистка, автокоригиране, проследяване на промени, защита с пароли, сливане на части от документи, създаване на макроси и опции за настройка .

МЕНЮ TABLE - създаване, изтриване, маркиране, свързване, разделяне, автоформатиране, преобразуване и сортиране на таблици. Използване на формули и задаване на свойства.

МЕНЮ WINDOW - работа с няколко екрана, дублиращ екран и разделени екрани.