КОНФИГУРИРАНЕ

 

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

Контролен панел /Активиране

Контролния панел е мястото, където правите по-голяма част от настройките на компютъра си. Всяка нова версия на Windows въвежда допълнителни възможности за настройка.

 Text Box: Настройки за специфични човешки нужди
Добавяне на нови хардуерни компоненти
Добавяне и премахване на програми
Настройка на системната дата и час
Настройки отнасящи се до екрана 
  
Зареждане и премахване шрифтове
Добавяне, конфигуриране на контролери за игри
Потребителки настройки на Internet Explorer
Клавиатура
 
 
Инсталиране и настройка на модеми
Мишка
Параметри за мултимедийни устройства и драйвери 

Инсталиране,конфигуриране на мрежовата поддръжка

Пароли
Настройки за пестене на енергия
Инсталиране и настройване на принтери
Задаване на характерни за страната параметри
Програма за присвояване на звуци
Системни настройки
Опции, избор на място, от където се телефонира
Потребителски профили и пароли
 
u Start (Старт) è Settings (Настройки) è Control Panel (Контролен панел) è Щракнете двукратно върху иконата на компонента, чиито характеристики искате да видите или промените.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролен панел / Бърз достъп

Осигурете си бърз достъп до контролния панел.

u98 Start (Старт)è Settings (Настройки) èTaskbar&Start menu (Лента със задачите) èДиалогов прозорец Taskbar&Start menu properties (Свойства на лентата със задачите и меню Старт) è Страница Advanced (Допълнително) èВ секцията Start menu settings (Параметри на меню Старт) активирайте опцията Expand control panel (Отваряне на Панела за управление)è Apply èВижте резултата

 

Потребителски интерфейс / Облекчен достъп

 За хората с повредено зрение, слух или затруд­нени движения Microsoft е включила инструменти за по-лесен достъп. Дори и да нямате подобни проблеми, някои от тези средства могат да са ви доста полезни при конкретни ситуации.

XP Start (Старт)è Programs (Програми)è Accessories (Принадлежности)è Accessibility (Достъпност) è

uUtility Manager (Съветник за достъпност) -това е съветник, който ви води през процеса на настройка на различните опции за облекчен достъп.

uMagnifier (Лупа)-  това е средство, въведено още в Windows 98, което в горната част от екрана показва областта около курсора на мишката увеличена от два до девет пъти спрямо стандартния размер.

uWindows Narrator (Разказвач)-  това средство за преобразуване на текста в глас, което ви обяснява къде се намирате – дали е активен Работният плот, диалогов прозорец или приложение. Генериран от компютъра глас чете текста от бутоните и менютата и ви обяснява, кои опции са избрани, както и изпълнява необходимите действия от клавиатурата за затваряне на прозорците. За да настройте силата и скоростта на гласа щракнете върху бутона Voice (Глас).

uOnscreen Keyboard (Екранна Клавиатура)- . за тези, които не могат да пишат на обикновена клавиатура в Windows 2000 е предвидена настройваема клавиатура на екрана, с която може да пишете използвайки мишка, тракбол или джойстик. С нея може да въвеждате текст във всяко Windows приложение щракайки върху буквите или стоейки върху тях определено време.

uДиспечер на помощни програми - стартира и конфигурира елементите за достъпност от един прозорец

 

Оборудване / Инсталиране

При инсталиране на нови хардуерни компоненти можете да ползвате помощта на съветника.

Изключете компютъраèПоставете адаптера или свържете съответния куплунгèВключете компютъра èКонтролен панел/ Активиранеè Двукратно щракнете на иконата Add/Remove Hardware (Добавяне на хардуер)è Стартира Помощник на инсталиранетоèПредлага ви да провери цялото инсталирано оборудванеèОКèСлед приключване на проверката се появява списък с не инсталираното оборудванеè Дайте съгласие за инсталиране

uАко не открие ново устройство ще ви предостави списъкът с инсталиранитеè Изберете Add a New Device (Добавяне на ново хардуерно устройство)èNextè В случай че не е открит нов компонент ще видите списъка с хардуерни категории от които да избирате è

uАко и там не откриете инсталираното от вас устройствоè Изберете Other devices (Добавяне на ново хардуерно устройство)è Nextè Натиснете бутона Have Disk (От диск)èИзползвайте драйверът предоставен ви от производителя

uАко драйвера, който търсите го няма в Windows 2000/XP (98) и производителя на съответното устройство не го предлагаèОпитайте с  драйвера му за Windows NT (95)

u Ако се окаже, че не разполагате и с него посетете съответният Web сайт и свалете от там драйвера

u След всяко инсталирано или деинсталирано хардуерно устройство задължително трябва да рестартирате компютъра си.

 

Драйвери / Подбор

Инсталирайте най-бързите драйвери за системните устройства. Драйверите обикновено съществуват в много версии. Всяка версия има различна производителност, като не винаги най-новата версия на драйвера ще ви даде най-голяма производителност.

Посетете сайта на производителя на съответното устройство è Запознайте се кои от версиите дават най-добра производителност и надеждност è Решете дали се нуждаете от обновяване на драйверите.

uАко се нуждаете, преинсталирайте драйверите.

 

 Програми / Инсталиране и деинсталиране с помощник

Инсталиране на потребителски софтуер, добавяне и изтриване на системни компоненти и създаване на стартова дискета.

Винаги инсталирайте и деинсталирайте програми чрез тази команда.

Контролен панел/ Активиране è Двукратно щракнете на иконата Add/remove programs (Добавяне/премахване на програми) èДиалогов прозорец Add/remove programs (Добавяне или премахване на програми) 

uИнсталиране на нова програма èЩракнете бутона Add new programs (Добавяне на програми) èИзберете дали искате да инсталирате модули от интернет или от ваш локален носителèСтартира Водач на инсталирането, който ви предлага да поставите дискетата или компакт диска в съответните устройства èNextèИзберете съответния файлè Следвайте инсталационната процедураèFinish

uДеинсталиране на програма è От списъка с инсталирания софтуер маркирайте програмата èАктивира се бутон  Remove (Премахни/замени) èЩракнете върху бутона èПоявява се съобщение със запитване за отстраняване на програмата èYes

uИнсталиране компонент на Windows èЩракнете бутона Инсталиране компоненти на Windows èОтваря се диалогов прозорец със списък на компонентите èМаркирайте интересуващия ви компонент и щракнете бутон СъставèОтваря се нов диалогов прозорец с информация за необходимата паметèПоставете флагове срещу всеки компонент, който искате да инсталиратеèОКè Next

u След всеки инсталиран или деинсталиран потребителски софтуер  задължително трябва да рестартирате компютъра си.

 

Програми / Ръчно инсталиране и деинсталиране

u С помощта на  файла setup.exe или install.exe в папката на програмата, която искате да инсталирате.

u С помощта на  файла Uninstall.exe в папката на програмата, която искате да деинсталирате.

 

 Шрифтове / Инсталиране и поддържане

Контролен панел/ Активиранеè Щракнете двукратно върху иконата Fonts (Шрифтове) è Отваря се диалоговия прозорец Fonts (Шрифтове) è

uРазглеждане è Щракнете двукратно върху иконата на шрифта, който искате да разгледате.

uДобавяне è File (Файл)è Install New Fonts (Добавяне на нов шрифт)è Отваря се диалогов прозорец Add Fonts (Добави шрифт)è Изберете устройството,  от което ще инсталирате è От списъка List of Fonts (Списък на шрифтове) маркирайте шрифтовете, които ще инсталирате è ОК

uИзтриване è Маркирайте иконата на шрифта è File (Файл)è Delete (Изтрий) è Отговорете утвърдително на въпроса дали наистина искате да унищожите маркирания шрифт.

 

Клавиатура / Скорост

Контролен панел/ Активиранеè Щракнете двукратно върху иконата Keyboard (Клавиатура)è Отваря се диалоговия прозорец Keyboard Properties (Свойства на клавиатурата)èСтраница  Speed (Скорост)è

uАко искате да промените скоростта на повторение на знак при натиснат клавишèНастройте Repeat delay (Закъснение на повторението) èНастройте Repeat speed (Скоростта на повторението)

uАко искате да промените честотата на мигане на курсора èНастройте Cursor blink rate  (Скорост на премигване на курсора)

 

Клавиатура / Настройка на езика

Контролен панел/Език

98 Контролен панел/ Активиране èKeyboardèLanguageèAddè

XP За да може да добавите нов език трябва да влезете с администраторски акаунтèИзберете Regional Options от Control Panelè След това щракнете върху бутона AddèОт падащия списък Input Locate си изберете езикът, а от другия подходящата клавиатурна подредбаè В списъка Installed Input Locates се появява отметка срещу езика по подразбиранеè

u Определете Change Key Sequence (клавишната комбинация за превключване на езиците)

 

Мишка / Настройка на бутоните

Контролен панел/ АктивиранеèЩракнете двукратно върху иконата Mouse (Мишка)è Отваря се диалоговия прозорец Mouse Properties (Свойства на мишката)è Щракнете страница Buttons (Бутони) è

u По подразбиране ще работите с дясната ръка èАко искате да работите с лявата ръка активирайте съответния опционен бутон в секцията Конфигуриране на бутонитеè

uАко искате да замените двукратното щракане за отваряне и единично за маркиране с единично щракане за отваряне и насочен курсор за маркиране èАктивирайте опционния бутон Single-click to open an item в секцията Брой щракания за отваряне или маркиране на файлове и папкиè

 uАко имате проблеми с двойното щракане, опитайте в секцията Double click speed (Скорост на изпълнение на двойното щракане), да настроите мишката в най удобния за вас режимè Местете бавно плъзгача и пробвайте с теста, докато достигнете добри резултатиè

Щракнете ApplyèOK

 

Мишка / Настройка вида на курсора

Контролен панел/ АктивиранеèЩракнете двукратно върху иконата Mouse (Мишка)è Отваря се диалоговия прозорец Mouse Properties (Свойства на мишката)è Щракнете страница Pointers (Показалци)è

uАко искате да промените схемата на изобразяване на курсораèВ секцията Scheme (Схема)  от предложения ви списък изберете подходяща за вас схемаèОК

uАко искате да промените само някои  курсори от съответната схемаè Маркирайте в списъка с курсорите този който искате да променитеèЩракнете бутон Browse (Обзор)è Маркирайте файла с най-приемливия за вас курсорèЩракнете бутон Open (Отвори)èВ списъка с курсорите се появява избрания от вас курсорèЗа да съхраните новата схема щракнете бутона Save as (Съхрани като)è Въведете името на новосъздадената схемаèОКèИмето се появява в списъка със схемитеèОК

uАко искате да премахнете някоя от схемитеèМаркирайте схемата в списъка на схемитеèЩракнете бутон Delete

Мишка / Скорост на преместване

Контролен панел/ АктивиранеèЩракнете двукратно върху иконата Mouse (Мишка)è Отваря се диалоговия прозорец Mouse Properties (Свойства на мишката)è Щракнете страница Motion (Преместване) è

uВ секцията Speed (Движение) можете да настроите скоростта на движение на курсораè

uВ секцията Acceleration (Ускорение) можете да ускорението на курсора при движение на мишкатаè

èОК

 

Сигурност / Пароли

Настройка и конфигуриране на паролите за достъп

Контролен панел/ Активиранеè Щракнете двукратно върху иконата PasswordsèОтваря се диалоговия прозорец Passwords Properties.

uВ секцията Change Passwords имате възможност за поставяне на парола, която ще се появява непосредствено преди да се зареди Windows или да промените вече съществуваща такава.

uВ секцията Users Profiles се поставят индивидуални пароли в случай, че  няколко потребители ще използват един компютър.

 

Захранване / Управление

 Изключете режима на енергоспестяване. Това ще ви даде допълнително увеличаване на производителността. Компютър на който е включен подобен режим периодически изпълнява тестови операции които отнемат системен ресурс.

Контролен панел/ Активиранеè Щракнете двукратно върху иконата Power ManagementèОтваря се диалоговия прозорец Power Management Properties.

uВ секцията Settings for Always on power scheme могат да се задава различен период от време, след изтичането на който компютъра, монитора или диска да преминат в енергоспестяващ режим, ако не се използват.

 

Хардуер / Решаване на  проблеми

Контролен панел/ АктивиранеèСтраница System (Система)è Изберете Hardware (Хардуер)èDevice manager (Диспечер на устройства) èВсички устройства, за които Windows смята че има проблеми се появяват в началото на списъка и са маркирани в жълто или червено (в зависимост от важността на проблема)èМаркирайте някой от компонентитеè Properties (Свойства)è Ще видите анализ на проблемаèЗа да стартирате помощника за решаването му натиснете Troubleshoot (Отстраняване на проблеми)

 

Потребители  / Профили и пароли

 Контролен панел/ АктивиранеèСледвайки инструкциите на помощника се въвеждат последователно потребителското име и паролата на новия потребител.