WINDOWS EXPLORER

 

Explorer / Активиране

Explorer (Водач) е програма за работа с файлове и папки (стартиране на програми, отваряне на документи, обработка и подреждане на файлове и т.н.). Състои се от две области за изобразяване на информация. В лявата йерархично са разположени папките на компютъра. В дясната област се показва съдържанието на папка, маркирана в лявата област.

Щракнете с десен бутон на мишката върху бутон Start (Старт) è В контекстното меню изберете Explore (Водач) è Отваря се прозорецът на програмата с аналогични на прозореца на  Folder (Папка) елементи.

Explorer / Промяна ширината на областите

Не винаги ширината на областите, зададена по подразбиране ще ви удовлетвори.

Установете показалеца на мишката на разделителната линия è Пока­залецът приема вид на двупосочна стрелка è Натиснете левия бутон на мишката и преместете разделителната линия è Отпуснете бутона на мишката.

Explorer / Показване на съдържанието на папките

Ако искате да прегледате съдържанието на една папка

Explorer/Активиране è Щракнете двукратно върху иконата на папката è В дясната област се появяват файловете и папките, ако има такива.

Explorer / Показване на папките в лявата област

Когато в една папка са включени други папки, е по удобно да видите кои са в лявата половина Explorer.

uАко редом с иконата на папката има знак плюс (+), в папката се намират други папки è Щракнете по знака плюс, за да се покажат вложените папки è Знакът  плюс става минус ( -) è Щракнете по знака минус за да се върнете в начално положение.

uАко редом със иконата на папката няма знак, в папката не се намират други папки.

Explorer / Обработка на файлове и папки

Менюто File(Файл) в програмата се променя в зависимост от това дали сте маркирали папка или файл. в лявата или дясната област

uМаркирайте папка в лявата област è Меню File(Файл) è Изберете някоя от командите:

Папка/Създаване

Файл (папка)/Създаване на икона препратка

Файл (папка)/Унищожаване

Файл/Именоване

Папка/Обща настройка

 

Локално преглеждане на Web страници

Затваряне на програмата

 

uМаркирайте папка или файл в дясната област è Меню File (Файл) è Допълнително се появяват командите:

Файл/Отваряне

Папка/Отваряне

Explorer/Активиране

Търсене/Файлове

Файл (папка)/ Компресиране

 Файл (папка)/Изпрати

 Обект/Създаване

 

 

Explorer / Настройка на лентата с инструменти

Лентите с инструменти на Explorer не са твърдо зададени

2000/xp Explorer/ Настройка на лентата с инструменти

Изберете View (Изглед)è Toolbars (Ленти с инструменти)è Customize(Персонализиране)è В диалоговия прозорец се съдържат две групи бутони – налични (Available) и текущи (Current).

uАко искате да махнете  бутонèЩракнете върху името му под Current toolbar buttons (Текущи бутони)èНатиснете Remove (Премахване)

uАко искате да  добавите нов бутонèУкажете мястото му в Available toolbar buttons (Налични бутони)èИзберете самия бутонèНатиснете Add (Добави).

uАко искате да смените мястото на един бутонèИзберете гоèЩракнете върху Move Up (Премести нагоре) или Move Down (Премести надолу).

uМожете да добавяте, махате или премествате бутони като ги влачите и пускате на подходящото място.

uЗа да възстановите настройките по подразбиранеèВ диалоговия прозорец Customize Toolbar (Персонализиране на лентата) щракнете върху бутона Reset.

 

Explorer / Настройка на изгледа

Менюто View (Изглед) в програмата съдържа команди, чрез които се активират инструменталните ленти и се определя вида на изгледа.

Папка/Инструментални ленти

Лента за статуса

Папка/Помощни прозорци

 Explorer/ Изглед Web страница

Големи икони

Малки икони

Подредени в списък файлове

Списък на файлове с показани детайли

Папка/Индивидуална настройка

 Икони/Подреждане

Подравняване на иконите

 Обновяване

Папка/Обща настройка

 

Адресна лента / Действия

uАко искате да активирате всяка папка, файл или приложение è Напишете неговото име в адресната лента u Ако се опитвате да стартирате нещо, чийто път не е описан във файла autoexec.bat или не е на място, което обикновено се проверява от Windows (като например папката Windows и Работния плот), ще трябва да въведете пълният му път.

uКогато започнете да пишете име на папка или URL в адресната лентаè AutoComplete ви предлага първата папка или Web адрес, който съвпада с въведените до момента символиu Ако се появи само началото на адресаèНатиснете клавиша стрелка надолу докато не получите пълния път или URLèНатиснете клавиша Enter.

Explorer / Windows и Internet

С една и съща програма вие можете да подреждате и достигате до своите файлове, както и сърфирате из мрежата. Windows Explorer и Internet Explorer са една и съща програма, която притежава функциите за работа в локална и мрежова Интернет среда.

uНапишете c:\windows в адресното поле на Internet Explorer è Програмата ще превключи към режим Windows Explorer.

uВъведете някой Интернет адрес в адресното поле на Windows Explorer è Влизате в режим на работа с  Internet Explorer, като се появяват  бутони като Home (Начало), Favorites (Предпочитани), History (Хронология)и т.н.

Explorer / Повече файлове в прозореца

Полето в лявата част от прозореца на Explorer е удобно за преглед на съдържанието, но заема доста място от екрана. Ако предпочитате да виждате повече файлове трябва смените съответните настройки

Tools (Инструменти) èFolder Options (Опции на папка èView (Задачи) èUse Windows classic Folders (Използвай класическите папки на Windows).