ФАЙЛОВЕ И ПАПКИ

 

ФАЙЛОВЕ

Файл/Контекстно меню

Голям процент от работата ви ще включва обработка на файлове. Най-бързо ще достигате до основните команди за обработка чрез контекстното меню, което е различно за различните типове файлове. Контекстното меню по.долу е на документ.

Щракнете с десен бутон на мишката върху иконата на файла è Отваря се контекстното меню è Изберете съответната команда:

Файл(Папка)/Отваряне

Създай нов файл със съдържанието на стария

Файл( папка)/Компресиране

Файл( папка)/Изпрати

Файл(Папка)/Изрязване

Файл(Папка)/Копиране

 

Файл(Папка)/Създаване на икона препратка

Файл(Папка)/Унищожаване

 

Файл/Именоване

Файл - Взаимосвързана информация с произволен обем, оформена по определен начин и обособена под общо наименование

Потребителски файлове – файлове, използвани за решаване конкретна задача на потребителя.

Системни файлове - файлове предназначени за нормално функциониране на системата.

При именоване на файлове използвайте следната структура èИме/ Точ­­ка/Разширениеè

q       За 16 разрядни ОС – 8 символа/точка/3 символа

q       За 32 разрядни ОС – 255 символа/точка/3символа

 (*)(:)(;)(?)(/)(\)(|)(<)(>)(“)

uПримерни разширения:

 

разширение

doc , txt

xls

Електронна таблица

c

С++

pst, pab

електронна поща

htm, xml

Интернет документ

arj,  zip, rar

Архивни файлове

hip

Справочни файлове

obj,  dll,  lib

Библиотечни файлове

sys, dll, exe, ocx

Системни файлове

 

Файл/Отваряне

За да работите с един файл, независимо какъв е, го отворете. Важно е да имате добре подредена система от папки, в които лесно да намирате необходимия ви файл.

uДвукратно щракнете върху иконата на файла

uУстановете курсора върху името на файла (маркирайте файла) è Щракнете клавиш Enter

uЩракнете с десен бутон на мишката върху иконата на файла è В отвореното контекстно меню изберете команда Open (Отвори)

uАко Windows  не разпознава типа на файла è Отваря се диалогов прозорец Open With..(Отвори с ...) è От предложения списък изберете програма за отваряне на файла

Файл/Отваряне с друга програма

Понякога Windows не разпознава типа на файла.

Щракнете върху иконата на файла с десен бутон на мишката, като държите натиснат клавиша Shift è В  контекстното меню ще изберете Open with..(Отвори с ...) è Отваря се диалогов прозорец Open with (Отвори с ... ) è От предложения списък изберете програма за отваряне на файла

uВНИМАНИЕ! Ако сте отметнали в радио-бутона пред “Always use this program to open these files”, винаги този файл ще се асоциира с избраната в този момент програма (дори ако вече е премахната от вашия компютър).

Файл (папка)/Компресиране

За да съхраните файл или за го пренесете с дискета, често ще ви се налага предварително да го компресирате (свиете). Така той заема значително по-малко място и се пренася по-бързо по канал за данни.  За целта е необходимо да имате инсталирана програма WinZip

Файл/Контекстно меню è Команда Add to Zip ( Добави към архив) è Отваря се диалогов прозорец Add (Добави)

Файл (папка)/Изпрати

Ако ви се наложи да запишете даден файл на дискета или да го изпратите в някоя от папките зададени по подразбиране. Това е най-бързия начин да преместите файл.

Файл/Контекстно меню è Команда Send to (Изпрати) è Отваря се меню è Щракнете върху папката, където искате да изпратите файла.

Файл/Запис на дискета

Ако ви се налага да запишете няколко файла на дискета, ползвайте тази команда.

Щракнете с десен бутон на мишката върху  файла (или групата файлове) è Отваря си контекстното меню è Изберете Send to (Изпрати) è Укажете диска

Файл (папка)/Преместване и копиране

Може да премествате или копирате файла от една папка в друга

uФайл/Контекстно меню è Команда Cut (Изрежи), за да преместите uКоманда Copy (Копирай), за копирате файла è Команда Paste (Вмъкни), за да вмъкнете файла.

uНатиснете  десен бутон на мишката върху файла è Изтеглете го на ново място è Отпуснете бутона на мишката è Появява се меню, от което можете да изберете:

q       Copy Here (Копирай тук)

q       Move Here (Премести тук)

q       Create Shortcut(s) Here (Създай пряк път тук)

uМаркирайте файла и натиснете комбинацията от клавиши Ctrl+C. После преместете курсора там, където искате да разположите обекта и натиснете Ctrl+V

Файл (папка)/Създаване на икона препратка

Иконата препратка се създава се създава обикновено в Desktop (Работен плот), за да можете чрез нея да достигате и отваряте съответния файл или папка.

Файл/Контекстно меню è Команда Create Shortcut (Къс път) è Създава се иконата препратка è Изтеглете я до Desktop (Работен плот)

Файл (папка)/Унищожаване

Унищожаването на файлове става бързо, при това е защитено, тъй като вие с тази операция само премествате файла в Recycle Bin (Кош за отпадъци)

Файл (папка)/Настройка атрибути

Атрибутите на файла определят възможностите за работа с него.

Щракнете с десен бутон на мишката върху иконата на файла è В отвореното контекстно меню изберете команда Properties (Свойства) è Страница General (Общи) è В зависимост от конкретната ситуация изберете някоя от опциите:

q       Read only (Само за четене) – защитава файла от случайна модификация или унищожаване (задава въпрос но не блокира унищожаването на файла)

q       Hidden (Скрит) – скрива файла от възможност за разглеждане

q       Archive (Архивен) – разрешава резервното копиране на файла