ЛЕНТА СЪС ЗАДАЧИ (TASKBAR)

 

Лента със задачи / Контекстно меню

Щракнете с десен бутон на мишката върху празно място от Taskbar (Лента със задачите) è Отваря се контекстното меню

q       Toolbars (Ленти с инструменти) – от тук можете да разполагате инструментални ленти в лентата със задачи è Лента със задачи /ИЛ

q       Adjust date/time (Сверяване дата и час) – позволява да променяте системната дата и час

q       Cascade windows (Каскадни прозорци) – подрежда прозорците един върху друг (подобно на карти за игра)

q       Tile windows horizontally (Подреди прозорците хоризонтално) - разполага прозорците по екрана отгоре надолу така, че всички да се виждат

q       Tile windows vertically (Подреди прозорците вертикално)- разполага прозорците по екрана отляво надясно така, че всички да се виждат

q       Minimize all windows (Покажи работният плот)– прибира прозорците в лентата със задачи

q       Task manager (Диспечер на задачите) – стартира Windows task manager

Properties (Свойства) – показва диалоговия прозорец Task bar & Start menu options (Свойства на меню Старт)

 Лента със задачи / Преместване

Сложете показалеца на мишката на свободно от обекти  място в Task bar è С натиснат бутона на мишката изместете курсора в посока на страната от екрана, където искате да разположите лентата със задачите è След като лентата заеме желаното от вас положение отпуснете бутона на мишката

 Лента със задачи / Промяна

Придвижвайте показалеца на мишката по горната линия на лентата със задачи, докато той не се промени от õ на 2è Натиснете левия бутон на мишката и  преместете показалеца  до желания от вас размер на лентата.

Лента със задачи / ИЛ

Можете да добавите иконите от работният плот или да поставите адресна лента в лентата със задачи.

Лента със задачи /Контекстно меню è Команда  Toolbars (Ленти с инструменти) è Активирайте лентата, която искате да включите в лентата със задачите

 

Адресна лента

Връзки

Работен плот

Лента за бързо стартиране/ Настройка и добавяне

Създаване на нова лента

 

 Лента със задачи / Изобразяване

Лента със задачи /Контекстно меню èКоманда Properties (Свойства) Отваря се диалогов прозорец è Страница Taskbar Options èНагласете опционните бутони според предпочитанията си, като следите про­ме­ните в горната част на прозореца

q       Lock the Taskbar (Заключи лентата на задачите)

q       Auto hide the Taskbar (Автоматично скривай лентата на задачите)

q       Keep the taskbar on top of other windows (Задържане на лентата за задачите най-отгоре на останалите прозорци)

q       Show the clock (Показвай часовника)

q       Hide inactive icons (Скривай неактивните икони)

 

Лента за бързо стартиране / Настройка и добавяне

Лентата с инструменти за бързо стартиране (Quick Launch - между Start бутона и тези на отворените програми) ви предлага удобството с едно щракане да отваряте избрани приложения

u За да добавите програма, документ или икона на папкаèПреместете я до лентата с инструменти и я пуснете на желаното място

uAко искате да премахнете някоя от вече поставените икони, щракнете върху нея с десния бутон èИзберете Delete.