ИКОНИ

 

Икони/Контекстно меню

Контекстното меню на иконите ви дава възможност да отворите файла или папката, да ги компресирате, копирате, изтриете, преименувате и т.н.

Щракнете с десен бутон на мишката върху иконатаèОтваря се контекстното менюèЩракнете върху съответната команда, за да извършите конкретното действие:

Файл/Отваряне

 Файл( Папка)/Компресиране

 

 Обект/Изпрати

  Икони/Копиране

 

Файл(папка)/Създаване на икона препратка

Икони/Изтриване

Икони/Преименуване

Икони/Свойства

 

Икони / Създаване

Иконата в голяма степен олицетворява графичния потребителски интерфейс. Тя представлява графично изображение, чрез което активирате или извършвате друго действие с команда, файл, програма  или някой друг обект на Windows..

Desktop (Работен плот) или Folder (Папка) è Щракнете с десен бутон на мишката è От контекстното меню изберете  New (Нов) è

uFolder (Папка) è Въведете името на папката (директорията), която искате да създадете

uShortcut (Пряк път) è Отваря се диалоговия прозорец Create Shortcut (Създаване на пряк път) è Бутон Browse (Преглед) è Отваря се диалоговия прозорец Browse (Преглед за папка) è Изберете програмата, директорията или файла, които искате да стартирате чрез иконата è Бутон OК è Бутон Next в диалоговия прозорец Create Shortcut (Създаване на пряк път) è Напишете името на иконата която създавате è Бутон Finish в диалоговия прозорец Select a Title (Избиране на заглавие на програма)è Иконата се появява в/на посоченото място è Щракнете двукратно върху нея за да проверите нейното действие.

uОпределен тип документ от списъка, който се поддържа от инсталираните приложения è Щракнете върху типа на  документа èИконата се появява в Desktop (Работен плот) èДайте й име

Икони / Действия

Едно от най-често срещаните действия при работа с компютъра е това с иконите. Чрез тях осъществявате достъп до ресурсите на компютъра.

uМаркиране – щракнете върху иконата.

uОтваряне – щракнете двукратно върху иконата

uЗатваряне – щракнете върху бутона Ñ за затваряне на приложението

Икони / Подреждане

Добре е периодично да подреждате иконите си по определен критерий. В много от случаите това подпомага търсенето, изтриването и други операции.

Desktop (Работен плот) или Folder (Папка) è Щракнете с десен бутон на мишката è От контекстното меню изберете  Arrange Icons (Подре­ди иконите по...) è От появилия се списък изберете начина на подреждане на иконите.

uBy name - по име (по азбучен ред)

uBy type – по тип (разширение)

uBy size – по размер (bytes)

uBy date – по дата на създаване/модифициране

uAuto arrange – автоматично подреждане

Икони / Копиране

Много често ще ви се налага да копирате икони и стоящите зад тях обекти от една папка в друга.

Икони / Изтриване

q       Икона на файл - изтривате иконата и файла.

q       Икона на програма - изтривате само иконата. За да изтриете програмата, трябва да използвате командата Програми/Инсталиране и деинсталиране.

uЩракнете с десен бутон върху иконата è От контекстното меню изберете Delete (Изтрий) è Отговорете с Yes (Да)  на въпроса дали наистина искате да изтриете иконата

uМаркирайте иконата è Натиснете клавиш Del или Delete на клавиатурата è Отговорете с Yes (Да)  на въпроса дали наистина искате да изтриете иконата

Икони / Преименуване

Най-простата промяна, която можете да извършите е да промените името на някоя от иконите си.

Щракнете  с десния бутон на мишката върху иконата èОт контекстното меню изберете Rename (Преименувай) èНапишете върху старото новото име на иконата.

uНе се опитвайте да преименувате Recycle Bin (Кошче) – тя е с фик­сирано, системно име.

Икони / Свойства

Различните обекти (файлове, папки, програми и т.н.) имат различни свойства.

Установете показалеца на мишката върху иконата è Щракнете с десен бутон на мишката è От контекстното меню изберете Properties  (Свойства) è Отваря се диалогов прозорец  ... properties (Свойства на обекта)  è Намерете и променете съответното свойство.