КОМПЮТЪР

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Компютър/Анатомия

Включените в упражненията команди ще провокират Вашите познания по архитектурата на компютъра. Естествено ще постигнете по-добри  резултати, ако самостоятелно изучавате и специализирана литература по въпроса.

q       Процесор CPU (Central Processing Unit)  - изпълнява и контролира всички операции извършвани от компютъра под управлението на инсталираните програми. От архитектурата и тактовата му честота в голяма степен зависи  производителността на компютъра.

q       Чипсет (набор от чипове). - комутатор на данните в компютъра.

Той съдържа контролер за паметта, IDE контролер, PCI мост (bridge), RTC (real-time clock – часовник в реално време), DMA (direct memory access – пряк достъп до паметта) контролер, контролер за клавиатурата, контролер за мишката и USB контролер.

Чипсетът обикновено се разделя на две основни части – южен и северен мост. Северният мост контролира системната и кеш паметта, PCI и AGP конекторите. Южният мост съдържа по-малко елементи – EIDE, сериен и USB контролери.

Чипсетът определя базовите характеристиките на компютъра.

q       Оперативна памет - съхранява операционната система и изпълнимите програми по време на работа на компютъра. От капацитета и бързодействието на паметта основно зависи производителността на компютъра.

q       HDD кеш - динамично заделяна от Windows част от оперативната памет с цел съхранение на данните, които се четат от твърдия диск.

q       CD кеш - твърдо зададена от Windows част от оперативната памет с цел съхранение на данните, които се четат от компакт дисковите устройствата.

q       BIOS (basic input/output system) - базова входно изходна програмна система. Комбинация от стандартни процедури за настройка на основните хардуерни компоненти и стартиране на компютъра при включването му.

q       Виртуална памет - когато оперативната памет не достига Windows ползва файл на твърдия диск (Win386.swp; Pagefile.sys), наречен виртуална памет.

q       DMA (Direct Memory Access) -осигурява на устройствата директен достъп до паметта, при което се освобождава процесора за други операции.

q       AGP (Accelerated Graphics Port) - разширителен слот на дънната платка, който служи основно за включване на видеокарти. Тази шина, отредена специално за графични данни, дава на графичния контролер директен достъп до процесора и основната памет. Предлага се в три варианта в зависимост от скоростта – 1Х, 2Х и 4Х, като последният дава възможност за трансфер на данни със скорост до 1,07 GB в секунда.

q       IDE (Integrated Drive Electronics) - контролер за  свързване към компютъра на  твърд диск и CD-ROM/DVD устройства. Всеки един EIDE контролер разполага с два канала, към които могат да бъдат включени по две устройства. Дискът, което е включен към първи канал се нарича master, а към втори – slave, като задаването им става чрез джъмпери. EIDE устройствата могат да предават данни по два начина: през програмируемият вход/изход (PIO – Programmed Input/Output) или през контролера за директен достъп до паметта (DMA – Direct Memory Access).

q       PCI (Peripheral Component Interface) - стандарт за свързване на допълнителни устройства към дънната платка на компютъра - звукови карти, вътрешни модеми и SCSI контролери.

q       ISA (Industry Standard Architecture) - шина, която все още се използва за връзка с бавните периферни устройства - мишка, модем, принтер и т.н.

q       USB (Universal Serial Bus) - замества ISA шината за връзка на бавна периферия с компютъра и осигурява дистанционно управление на периферните устройства.

Дънна платка/Изисквания

За да сте в крак с бързо променящите се компютър­ни технологии е необходимо да следите излизащите периодични издания в тази област. В краткосрочен план можете да се съобразите с няколко изисквания към дънните платки.

q       ATA/100, ATA/133 или Serial ATA - това ще ви подсигури, че ще можете да използвате твърдите дискове, които излизат на пазара в момента и ще излязат в близкото бъдеще.

q       AGP слот - в него се включват почти всички видеокарти, достъпни на пазара.

q       PS/2 - портовете за включване на клавиатурата и мишката, от известно време се налагат като стандарт.

q       USB портове - тъй като все повече устройства се свързват посредством USB интерфейс, е добро решение да разполагате с поне 2 порта на дънната си платка.

q       PCI слотове - абсолютният минимум е дънната платка да разполага с поне 3 PCI слота за включване на допълнителни контролери.

Софтуер/Нива

Софтуерът се реализира на три основни нива (трислоен модел). Всяко от тях изпълнява определени задачи и по този начин освобождава ресурси на по-горното ниво.

q       Хардуер (апаратно осигуряване) - физическите компоненти на компютърната система.

q       BIOS (Базова входно изходна система) - набор от програми записани в ROM паметта. Може да се разглежда, като пласт покриващ хардуера, който го обслужва и осигурява комуникация с другите програми.

q       Операционна система - системен софтуер, който осигурява ефективното функциониране на компютъра. Тя координира и осъществява връзките между хардуера, потребителите и приложните програми.

q       Драйвери - програми за управление на апаратните средства.

q       Приложни програми - решават в състава на компютъра конкретни задачи на съответния потребител